12:16
Ang "Hisgot-Hisgot Sa Pagtuo" usa ka programa sa DXRR (93.5 mHz) radyo stasyon diri sa Nasipit, Agusan del Norte nga naga-hisgot bahin sa pagtuo sa atong Simbahang Katoliko. Makadungog kamo nila Bro. Jessie Fuertes ug Bro. Nonoy Junio sa matag Domingo sa buntag (7:30-9:00am).
 • 27 Sep 2011
 • 607
Share Video

4:06
Ang "Hisgot-Hisgot Sa Pagtuo" usa ka programa sa DXRR (93.5 mHz) radyo stasyon diri sa Nasipit, Agusan del Norte nga naga-hisgot bahin sa pagtuo sa atong Simbahang Katoliko. Makadungog kamo nila Bro. Jessie Fuertes ug Bro. Nonoy Junio sa matag Domingo sa buntag (7:30-9:00am).
 • 27 Sep 2011
 • 149
Share Video

1:01
Ang "Hisgot-Hisgot Sa Pagtuo" usa ka programa sa DXRR (93.5 mHz) radyo stasyon diri sa Nasipit, Agusan del Norte nga naga-hisgot bahin sa pagtuo sa atong Simbahang Katoliko. Makadungog kamo nila Bro. Jessie Fuertes ug Bro. Nonoy Junio sa matag Domingo sa buntag (7:30-9:00am).
 • 26 Sep 2011
 • 109
Share Video

2:06
Ang "Hisgot-Hisgot Sa Pagtuo" usa ka programa sa DXRR (93.5 mHz) radyo stasyon diri sa Nasipit, Agusan del Norte nga naga-hisgot bahin sa pagtuo sa atong Simbahang Katoliko. Makadungog kamo nila Bro. Jessie Fuertes ug Bro. Nonoy Junio sa matag Domingo sa buntag (7:30-9:00am).
 • 27 Sep 2011
 • 632
Share Video

2:35
Ang "Hisgot-Hisgot Sa Pagtuo" usa ka programa sa DXRR (93.5 mHz) radyo stasyon diri sa Nasipit, Agusan del Norte nga naga-hisgot bahin sa pagtuo sa atong Simbahang Katoliko. Makadungog kamo nila Bro. Jessie Fuertes ug Bro. Nonoy Junio sa matag Domingo sa buntag (7:30-9:00am).
 • 26 Sep 2011
 • 105
Share Video

2:28
Ang "Hisgot-Hisgot Sa Pagtuo" usa ka programa sa DXRR (93.5 mHz) radyo stasyon diri sa Nasipit, Agusan del Norte nga naga-hisgot bahin sa pagtuo sa atong Simbahang Katoliko. Makadungog kamo nila Bro. Jessie Fuertes ug Bro. Nonoy Junio sa matag Domingo sa buntag (7:30-9:00am).
 • 26 Sep 2011
 • 107
Share Video

4:30
Ang "Hisgot-Hisgot Sa Pagtuo" usa ka programa sa DXRR (93.5 mHz) radyo stasyon diri sa Nasipit, Agusan del Norte nga naga-hisgot bahin sa pagtuo sa atong Simbahang Katoliko. Makadungog kamo nila Bro. Jessie Fuertes ug Bro. Nonoy Junio sa matag Domingo sa buntag (7:30-9:00am).
 • 18 Aug 2011
 • 126
Share Video

5:08
Ang "Hisgot-Hisgot Sa Pagtuo" usa ka programa sa DXRR (93.5 mHz) radyo stasyon diri sa Nasipit, Agusan del Norte nga naga-hisgot bahin sa pagtuo sa atong Simbahang Katoliko. Makadungog kamo nila Bro. Jessie Fuertes ug Bro. Nonoy Junio sa matag Domingo sa buntag (7:30-9:00am).
 • 16 Aug 2011
 • 214
Share Video

9:35
Tubag ni Bro. Soc Fernandez kang Rueben Emperado bahin sa Papa 1. Kining doktrina sa Papado o Papacy, is this a fundamental doctrine of the Catholic Church? 2. Makalungtad ba ang Iglesya Apostolika Romana kung walay Papa o Pope? 3. Asa man nga versekulo sa bibliya nga kung walay Papa ang College of Bishops ang mo take over? 4. Unsa may qualifications para mahimong Papa o Pope? 5. Dili ba matuod nga sa kasaysayan sa Papado sa Iglesya Romana Katolika nga dunay usa ka Papa nga 10 years old (usa ka bata). Kay gibutang man kini as a genuine Pope, mahimo ba diay ang usa ka bata mahimong Papa o Pope?
 • 11 Aug 2011
 • 558
Share Video

35:58
Ang "Hisgot-Hisgot Sa Pagtuo" usa ka programa sa DXRR (93.5 mHz) radyo stasyon diri sa Nasipit, Agusan del Norte nga naga-hisgot bahin sa pagtuo sa atong Simbahang Katoliko. Makadungog kamo nila Bro. Jessie Fuertes ug Bro. Nonoy Junio sa matag Domingo sa buntag (7:30-9:00am).
 • 10 Aug 2011
 • 179
Share Video

48:34
Ang "Hisgot-Hisgot Sa Pagtuo" usa ka programa sa DXRR (93.5 mHz) radyo stasyon diri sa Nasipit, Agusan del Norte nga naga-hisgot bahin sa pagtuo sa atong Simbahang Katoliko. Makadungog kamo nila Bro. Jessie Fuertes ug Bro. Nonoy Junio sa matag Domingo sa buntag (7:30-9:00am).
 • 31 Jul 2011
 • 105
Share Video

48:46
Ang "Hisgot-Hisgot Sa Pagtuo" usa ka programa sa DXRR (93.5 mHz) radyo stasyon diri sa Nasipit, Agusan del Norte nga naga-hisgot bahin sa pagtuo sa atong Simbahang Katoliko. Makadungog kamo nila Bro. Jessie Fuertes ug Bro. Nonoy Junio sa matag Domingo sa buntag (7:30-9:00am).
 • 26 Jul 2011
 • 230
Share Video

6:49
Bro. Soc Fernandez answers again the Bishops car issue in his program "Katin-awan Sa Pagtuo" yesterday (July 19, 2011).
 • 20 Jul 2011
 • 188
Share Video

9:35
Bro. Soc Fernandez answers the Bishops car issue in his program "Katin-awan Sa Pagtuo".
 • 13 Jul 2011
 • 120
Share Video

1:04:06
Ang "Hisgot-Hisgot Sa Pagtuo" usa ka programa sa DXRR (93.5 mHz) radyo stasyon diri sa Nasipit, Agusan del Norte nga naga-hisgot bahin sa pagtuo sa atong Simbahang Katoliko. Makadungog kamo nila Bro. Jessie Fuertes ug Bro. Nonoy Junio sa matag Domingo sa buntag (7:30-9:00am).
 • 3 Jul 2011
 • 300
Share Video

51:58
Ang "Hisgot-Hisgot Sa Pagtuo" usa ka programa sa DXRR (93.5 mHz) radyo stasyon diri sa Nasipit, Agusan del Norte nga naga-hisgot bahin sa pagtuo sa atong Simbahang Katoliko. Makadungog kamo nila Bro. Jessie Fuertes ug Bro. Nonoy Junio sa matag Domingo sa buntag (7:30-9:00am).
 • 23 Jun 2011
 • 137
Share Video