4:59
MV "Thuốc Đắng" Sáng tác: Hoàng Rapper Trình bày: Đoàn Di Băng Kịch bản: Hoàng Rapper Quay phim: Minh Thái, Khương Duy Dựng phim: Raymond Tu Makeup: Quyên Airtist Stylist: Tou Nguyễn Trang phục: Amadora shop - SAM Boutique Shop Chủ nhiệm: Bùi Chí Tâm Trợ lý: Lee Quý Sản xuất: MV Productions (http://mvpro.info)
 • 12 Jun 2011
 • 251
Share Video

4:33
HoangRapperGmail.com - CaSiMiLanGmail.com
 • 8 Aug 2010
 • 420
Share Video

5:41
Author: Hoang Rapper Singer: Mi Lan - Hoang Rapper Actress: Miss Huong Giang Production: MV Director: Bui Chi Tam
 • 28 May 2010
 • 293
Share Video

4:29
Ly Hai - Giang Tran II
 • 12 Jan 2010
 • 662
Share Video

5:39
Ly Hai - Giang Tran II
 • 7 Jan 2010
 • 5 572
Share Video

2:50
Ly Hai - Giang Tran II
 • 8 Jan 2010
 • 1 477
Share Video

5:39
Ly Hai - Giang Tran II
 • 7 Jan 2010
 • 1 185
Share Video

5:00
Ly Hai - Giang Tran II
 • 7 Jan 2010
 • 2 048
Share Video

5:00
Ly Hai - Giang Tran II
 • 7 Jan 2010
 • 1 284
Share Video

5:00
Ly Hai - Giang Tran II
 • 7 Jan 2010
 • 933
Share Video

3:38
Ly Hai - Giang Tran II
 • 12 Jan 2010
 • 2 010
Share Video

6:00
Ly Hai - Giang Tran II
 • 7 Jan 2010
 • 1 322
Share Video

5:00
Ly Hai - Giang Tran II
 • 7 Jan 2010
 • 1 621
Share Video

5:07
Ly Hai - Giang Tran II
 • 8 Jan 2010
 • 15 125
Share Video

5:25
Ly Hai - Giang Tran II
 • 7 Jan 2010
 • 1 939
Share Video

4:57
Ly Hai - Giang Tran II
 • 7 Jan 2010
 • 2 264
Share Video

3:48
Ly Hai - Giang Tran II
 • 7 Jan 2010
 • 2 890
Share Video