4:59
MV "Thuốc Đắng" Sáng tác: Hoàng Rapper Trình bày: Đoàn Di Băng Kịch bản: Hoàng Rapper Quay phim: Minh Thái, Khương Duy Dựng phim: Raymond Tu Makeup: Quyên Airtist Stylist: Tou Nguyễn Trang phục: Amadora shop - SAM Boutique Shop Chủ nhiệm: Bùi Chí Tâm Trợ lý: Lee Quý Sản xuất: MV Productions (http://mvpro.info)
 • 12 Jun 2011
 • 243
Share Video

4:33
HoangRapperGmail.com - CaSiMiLanGmail.com
 • 8 Aug 2010
 • 414
Share Video

5:41
Author: Hoang Rapper Singer: Mi Lan - Hoang Rapper Actress: Miss Huong Giang Production: MV Director: Bui Chi Tam
 • 28 May 2010
 • 283
Share Video

4:29
Ly Hai - Giang Tran II
 • 12 Jan 2010
 • 659
Share Video

5:39
Ly Hai - Giang Tran II
 • 7 Jan 2010
 • 5 558
Share Video

2:50
Ly Hai - Giang Tran II
 • 8 Jan 2010
 • 1 475
Share Video

5:39
Ly Hai - Giang Tran II
 • 7 Jan 2010
 • 1 180
Share Video

5:00
Ly Hai - Giang Tran II
 • 7 Jan 2010
 • 2 044
Share Video

5:00
Ly Hai - Giang Tran II
 • 7 Jan 2010
 • 1 280
Share Video

5:00
Ly Hai - Giang Tran II
 • 7 Jan 2010
 • 933
Share Video

3:38
Ly Hai - Giang Tran II
 • 12 Jan 2010
 • 2 001
Share Video

6:00
Ly Hai - Giang Tran II
 • 7 Jan 2010
 • 1 322
Share Video

5:00
Ly Hai - Giang Tran II
 • 7 Jan 2010
 • 1 620
Share Video

5:07
Ly Hai - Giang Tran II
 • 8 Jan 2010
 • 15 096
Share Video

5:25
Ly Hai - Giang Tran II
 • 7 Jan 2010
 • 1 934
Share Video

4:57
Ly Hai - Giang Tran II
 • 7 Jan 2010
 • 2 261
Share Video

3:48
Ly Hai - Giang Tran II
 • 7 Jan 2010
 • 2 880
Share Video