Topic: 24 City

  1. Related
  2. Newest

24 City

Directed by: Jia Zhangke Written by: Jia Zhangke, Zhai Yongming Release date: 2008 Cast: Jianbin Chen, Joan Chen (as Gu Minhua - Xiao Hua), Lu Liping (as Hao Dali), Zhao Tao (as Su Na) Genre: Docudrama, World cinema, LGBT, Art film, History, Social issues, Drama, Japanese Movies, Chinese Movies Distributor: FilmsWeLike, Cinema Guild Producer: Wang Hong, Shozo Ichiyama, Jia Zhangke Cinematography: Yu Lik-wai, Wang Yu Editor: Kong Jing-lei, Xudong Lin
See Wikipedia: 24 City

TOP CHANNELS