Topic: Kill!

  1. Related
  2. Newest

Kill!

Directed by: Kihachi Okamoto Written by: Shugoro Yamamoto, Akira Murao, Kihachi Okamoto Release date: 1968-06-22 Cast: Tatsuya Nakadai, Etsushi Takahashi, Naoko Kubo, Shigeru Kôyama, Yoshio Tsuchiya, Akira Kubo, Tadao Nakamaru, Eijirô Tono, Nami Tamura, Seishiro Kuno Genre: Comedy, Black comedy, World cinema, Action/Adventure Distributor: Toho Producer: Tomoyuki Tanaka Cinematography: Rokuro Nishigaki
See Wikipedia: Kill!

TOP CHANNELS