Topic: Mama (film)

  1. Related
  2. Newest

Mama (film)

Directed by: Zhang Yuan Written by: Qin Yan Release date: 1990 Cast: Qin Yan, Huang Haibo, Pan Shaquan, Xiaodan Yang Genre: Black-and-white, Indie, Drama, Chinese Movies Producer: Huang Xing, Zhang Yuan Cinematography: Zhang Jian Editor: Feng Shusngyuan
See Wikipedia: Mama (film)

TOP CHANNELS