Topic: Saburo Ishikura

  1. Related
  2. Newest

Saburo Ishikura

TV Performances: Koumei Ga Tsuji, Tatakau Oyomesama, Shizuka Naru Don, Otoko no Ibasho, Kanta Desu!, Umi Made go Fun, Risou no Joushi Film Performances:Zatoichi, Dora-Heita, Faces of a Fig Tree, Kanashii kibun de joke Personal Information: Saburo Ishihara Born on Dec 16, 1946 in Uchinomi, Kagawa Nationality: Japan
See Wikipedia: Saburo Ishikura

TOP CHANNELS