Topic: Seven Samurai

  1. Related
  2. Newest

Seven Samurai

Directed by: Akira Kurosawa Written by: Akira Kurosawa, Shinobu Hashimoto, Hideo Oguni Release date: 1954-04-26 Cast: Toshiro Mifune (as Kikuchiyo), Takashi Shimura (as Kanbê Shimada), Keiko Tsushima (as Shino), Yukiko Shimazaki (as Rikichi's Wife), Kamatari Fujiwara (as Manzô), Daisuke Katô (as Shichirôji), Isao Kimura (as Katsushirô Okamoto), Minoru Chiaki (as Heihachi Hayashida), Seiji Miyaguchi (as Kyûzô), Yoshio Kosugi (as Mosuke) Genre: Historical drama, Samurai cinema, Black-and-white, Existentialism, Art film, World cinema, Action/Adventure, Period piece, Ensemble Film, Drama Distributor: Toho, Columbia Pictures Producer: Sojiro Motoki Cinematography: Asakazu Nakai Editor: Akira Kurosawa Estimated Budget: US$ - 500,000 Studio: Toho
See Wikipedia: Seven Samurai

TOP CHANNELS