Topic: Summer Wars

  1. Related
  2. Newest

Summer Wars

Directed by: Mamoru Hosoda Written by: Satoko Okudera Release date: 2009-08-01 Cast: Tobias Diakow (as Kenji Koiso), Sumiko Fuji (as Sakae Jinnouchi), Ryunosuke Kamiki (as Kenji Koiso), Ayumu Saito (as Wabisuke Jinnouchi), Nanami Sakuraba (as Natsuki Shinohara), Yoji Tanaka (as Yorihiko Jinnouchi), Mitsuki Tanimura (as Kazuma Ikezawa), Takahiro Yokokawa (as Takashi Sakuma), Colleen Clinkenbeard (as Noriko Jinnouchi), Brina Palencia (as Natsuki Shinohara) Genre: Anime, Adventure, Science Fiction, Animation, Comedy, Action, Romance Film, Japanese Movies Producer: Nozomu Takahashi, Takuya Itô, Takafumi Watanabe, Yuichiro Sato Editor: Shigeru Nishiyama
See Wikipedia: Summer Wars

TOP CHANNELS