Topic: Teruyuki Kagawa

  1. Related
  2. Newest

Teruyuki Kagawa

Film Performances:Tengoku no honya, Sukiyaki Western: Django, Guizi lai le, Doing Time, Quill, Tokyo!, Tea Fight, Sway, Tokyo Sonata, The Hotel Venus TV Performances: Koumei Ga Tsuji, Toshiie to matsu: kaga hyakumangoku monogatari, Unfair, Yakusha Damashii, Kokoro no Kudakeru Oto~Unmei no Onna, Saigo no Chuushingura, Kanojo ga Shinjyatta, Kyumei Byoto 24 Ji, Marusa!! Personal Information: Born on Dec 7, 1965 in Tokyo Professions: Actor Nationality: Japan
See Wikipedia: Teruyuki Kagawa

TOP CHANNELS