Topic: Warriors of the Rainbow: Seediq Bale

  1. Related
  2. Newest

Warriors of the Rainbow: Seediq Bale

Directed by: Wei Te-Sheng Written by: Wei Te-Sheng Release date: 2011-09-09 Cast: Masanobu Ando (as Genji Kojima), Umin Boya (as Temu Walis), Chi-Wei Cheng (as Jin - Dun Wu), Lin Ching-Tai (as Mona Rudao), Da-Ching (as Mona Rudao), Jyunichi Haruta (as Egawa Hiromichi), Michio Hayashida (as Hua-Lien Police Chief), Akira Hibino (as The General Oshima), Vivian Hsu (as Obing Tadao), Yi-Fan Hsu (as Ichiro Hanaoka) Genre: Action, Drama, Historical fiction Distributor: Fortissimo Films Producer: John Woo, Terence Chang, Jimmy Huang Cinematography: Chin Ting-chang Editor: Chen Bo-wen, Milk Su, Wei Te-Sheng, Cheung Ka-Fai
See Wikipedia: Warriors of the Rainbow: Seediq Bale

TOP CHANNELS