Results for: מבחן Search Results
Family Filter:
0:56
איך עוברים את מבחן המתווכים *******www.testnadlan****
5 Nov 2011
123
Share Video

0:54
כמה עולה לעבור את מבחן המתווכים *******www.testnadlan****
6 Nov 2011
130
Share Video

1:17
למה חייבים לעבור את מבחן המתווכים www.testnadlan****
7 Nov 2011
84
Share Video

2:25
*******nadlanews***.il/lp/ עורך דין פרידמן אבנר מנכל מכללת נדלניוז פותר את מבחן המתווכים מטעם רשם המתווכים מועד אוקטובר 2011 שאלה זו דנה בנושא חובתו של מתווך לגלות ללקוח מידע מהותי לגבי הנכס אותו הוא עומד לרכוש. תיווך מתווכים קורס תיווך הכנה למבחן רשם המתווכים לימודי נדלן עורך דין פרידמן אבנר מכללת נדלניוז
12 Nov 2011
112
Share Video

2:30
*******nadlanews***.il/lp/ עו"ד פרידמן אבנר מנכ"ל מכללת נדלניוז,פותר את מבחן התיווך מטעם רשם המתווכים מועד 25.10.11 שאלה זו עוסקת בנושא-מתי החוק מחייב לצרף מפרט טכני לחוזה מכר של דירה. עו"ד פרידמן אבנר, הכנה למבחן תיווך, קורס תיווך, לימודי נדלן, לימודי נ פתרון מבחן תיווך מבחן המתווכים רשם המתווכים הכנה למבחן נדלן
2 Dec 2011
168
Share Video

3:11
*******nadlanews***.il/lp/ עו"ד פרידמן אבנר מנכ"ל מכללת נדלניוז פותר את המבחן לקבלת רישיון תיווך מועד 25.10.11 שאלה זו עוסקת במנהל משרד תיווך המעסיק מתווכים שכירים ונשאלת השאלה האם למנהל משרד תיווך יש אחריות אישית במקרה שאחד המתווכים במשרדו ביצע עברה. פתרון מבחן תיווך, עו"ד פרידמן אבנר, מכללת נדלניוז, הכנה למבחן, קורס תיווך, לימודי נדל"ן
2 Dec 2011
101
Share Video

3:29
*******nadlanews***.il/lp/ עו"ד פרידמן אבנר נשיא התאחדות משרדי התיווך העצמאיים בישראל, פותר את שאלות המבחן לקבלת רשיון תיווך מטעם רשם המתווכים מועד 25.10.11 שאלה זו דנה בנושא האם ניתן לסלק פולש ממקרקעין עורך דין פרידמן אבנר הכנה למבחן רשם המתווכים מכללת נדלניוז לימודי תיווך קורסי תיווך שאלה זו מתייחסת לסוגיה -האם ניתן לסלק פולש למקרקעין . פולש הוא אדם שתפס מקרקעין ללא חוזה, עפ"י החוק ניתן לסלק בכוח סביר , תוך 30 יום מיום הפלישה. עו"ד פרידמן אבנר, קורס תיווך ,הכנה למבחן תיווך ,רישיון תיווך מבחן המתווכים, רשם המקרקעין, לימודי נדל"ן נדל"ן
2 Dec 2011
127
Share Video

2:52
*******nadlanews***.il/lp/ עו"ד פרידמן אבנר מנכ"ל מכללת נדלניוז פותר את מבחן התיווך מטעם רשם המתווכים מועד 25.10.11. שאלה זו עוסקת בנושא של הבטחת הזכויות של קונה שרכש דירת מגורים ע"י רישום הערת אזהרה בלישכת רישום המקרקעין. עו"ד פרידמן אבנר, הכנה למבחן תיווך, קורס תיווך, מכללת נדלניוז, לימודי נדל"ן, נדל"ן
2 Dec 2011
72
Share Video

4:20
*******nadlanews***.il/lp/ *******nadlanews***.il עורך דין פרידמן אבנר מנכל מכללת נדלניוז פותר את מבחן המתווכים מטעם רשם המתווכים מועד אוקטובר 2011 שאלה זו דנה בנושא לקוח שחתם על הסכם בלעדיות עם מתווך, והמתווך לא עושה את פעולות השיווק כפי שהתחייב, האם ניתן לבטל את הסכם הבלעדיות ובאיזה תנאים? מבחן המתווכים, הכנה למבחן רשם המתווכים עורך דין פרידמן אבנר מכללת נדלניוז קורס תיווך קורסי תיווך נדלן
3 Dec 2011
101
Share Video

2:38
*******nadlanews***.il/lp/ *******nadlanews***.il עורך דין פרידמן אבנר מנכל מכללת נדלניוז פותר את מבחן המתווכים מטעם רשם המתווכים מועד אוקטובר 2011 שאלה זו דנה בשאלה האם מתווך מקרקעין רשאי להציג את רישיון התיווך שלו רישיון תיווך תיווך מקרקעין קורס תיווך הכנה למבחן רשם המתווכים עורך דין פרידמן אבנר מכללת נדלניוז לימודי תיווך נדלן
3 Dec 2011
96
Share Video

3:39
*******nadlanews***.il *******nadlanews***.il/lp/ עורך דין פרידמן אבנר מנכל מכללת נדלניוז פותר את מבחן המתווכים מטעם רשם המתווכים מועד אוקטובר 2011 שאלה זו דנה בנושא חובתו של מתווך לגלות ללקוח מידע מהותי לגבי הנכס אותו הוא עומד לרכוש. תיווך מתווכים קורס תיווך הכנה למבחן רשם המתווכים לימודי נדלן עורך דין פרידמן אבנר מכללת נדלניוז
3 Dec 2011
78
Share Video

4:01
*******nadlanews***.il/lp/ *******nadlanews***.il עורך דין פרידמן אבנר מנכל מכללת נדלניוז פותר את מבחן המתווכים מטעם רשם המתווכים מועד אוקטובר 2011 השאלה דנה בנושא הבלעדיות בתיווך, באיזה תנאים הסכם בלעדיות שנחתם בין מתווך ללקוח מתבטל קורס תיווך הכנה למבחן תיווך רשם המתווכים עורך דין פרידמן אבנר מכללת נדלניוז רישיון תיווך
3 Dec 2011
76
Share Video

3:53
*******nadlanews***.il/lp/ *******nadlanews***.il עורך דין פרידמן אבנר מנכל מכללת נדלניוז פותר את מבחן המתווכים מטעם רשם המתווכים מועד אוקטובר 2011 שאלה זו מתייחסת לנושא הבלעדיות, והאם לקוח חייב לשלם תיווך למתווך שחתם לו בלעדיות, גם אם הדירה נמכרה ללקוח שהגיע באופן עצמאי, ולא על ידי המתווך. קורס תיווך בלעדיות, מתווכים, רשם המתווכים עורך דין פרידמן אבנר מכללת נדלניוז לימודי תיווך נדלן הכנה למבחן
4 Dec 2011
78
Share Video

2:25
*******nadlanews***.il/lp/ *******nadlanews***.il עורך דין פרידמן אבנר נשיא התאחדות משרדי התיווך העצמאיים פותר את שאלות מבחן לקבלת רישיון תיווך מטעם רשם המתווכים. שאלה זו דנה באגדרה מי נחשב כאיגוד מקרקעין לצורכי מיסוי מקרקעין עורך דין פרידמן אבנר מכללת נדלניוז לימודי תיווך ונדלן קורס תיווך הכנה למבחן קורסי תיווך
4 Dec 2011
123
Share Video

3:29
*******www.nadlanews***.il/course.asp?CourseID=5 לצפיה בפתרון שאלת מבחן רשם המתווכים ליחצו: הצג עוד עורך דין פרידמן אבנר, מכללת נדלניוז,פותר את שאלות ,מבחן המתווכים, רשם המתווכים, עם תלמידי , קורס הכנה למבחן לקבלת רישיון תיווך, מכללת נדלניוז, המרכז ללימודי, תיווך נדלן, פתירת שאלות, מבחן רשם המתווכים, מתן תשובות ,מבחן רשם המתווכים, קבלת רישיון תיווך,באתר מכללת נדלניוז תמצאו מאגר של שאלות מבחן רשם המתווכים,כל השאלות וכל הפתרונות,כולל טיפים למבחן רשם המתווכים והסבר על ,קורס הכנה למבחן תיווך,של מכללת נדלניוז. מכללת נדלניוז קורס תיווך לימודי נדלן פתרון מבחן תיווך רשם המתווכים בית ספר לנדל"ן נדל"ן קורס נדל"ן רשמת המתווכים פתרון השאלה חיים הינו חוכר לדורות של דירה בצפת הרשומה בלשכת רישום מקרקעין. חוכר לדורות כלומר יש לו זכויות בדירה, ולכן הוא יכול למכור את הדירה. מכיון שדירה שכזו גם רשומה בלשכת רישום מקרקעין, ניתן לרשום הערת אזהרה. שאלה זו מתייחסת לסעיף 126 לחוק המקרקעין, רישום הערת אזהרה האומר, הוכח להנחת דעתו של הרשם כי בעל זכות במקרקעין, או בעל זכות שכירות וכו', ירשום הרשם עפ"י בקשת מי שהתחייב או מי שזכאי לפי התחייבות הערה על כך. חיים המוכר נתן התחייבות בכתב למוטי כי הוא ימכור לו את זכויותיו בדירה, ומוטי מעוניין לרשום הערת אזהרה ביחס להתחייבות של חיים. לצערי השאלה לא מנוסחת נכון מבחינה משפטית, מכיון שהתחייבות בכתב למכור בעתיד, אינה בהכרח חוזה מחייב. כדי שמסמך יהיה מחייב הוא צריך לכלול פרטים הכרחיים כמו שמות הצדדים, גוש/חלקה, מחיר וחתימות הצדדים המעידות על גמירות דעתם לבצע את העיסקה, נתון משמעותי שאינו מופיע בשאלה זו, אבל לאור התשובות נצא מנקודת הנחה, שעל פי סעיף 126 לחוק המקרקעין, הוכח להנחת דעתו של הרשם בלשכת רישום מקרקעין, כי נעשתה עיסקה מחייבת, ומתוך הנחה זו ניגש לפתרון השאלה. תשובה א - לא נכונה כפי שאמרנו, עפ"י סעיף 126 לחוק המקרקעין, אפשר לרשום הערת אזהרה על זכות במקרקעין, גם אם הזכות איננה בעלות, כמו במקרה שלנו חכירה לדורות. תשובה ג - לא נכונה אם להנחת דעתו של הרשם נעשתה עיסקה, הוא ירשום הערת אזהרה עפ"י בקשת הקונה, והוא לא זקוק לשם כך לקבל אישור מהמוכר. תשובה ד- לא נכונה כפי שציינו על חכירה לדורות אפשר לרשום הערת אזהרה. ולכן תשובה ב' היא הנכונה מכיוון שכאמור אין כל בעיה לרשום הערת אזהרה בלשכת רישום מקרקעין, ביחס להתחייבות של חיים, בתנאי שהוכח להנחת דעתו של הרשם שנעשתה עיסקה במקרקעין.
26 Feb 2012
124
Share Video

4:32
*******www.nadlanews***.il/course.asp?CourseID=5 לצפיה בפתרון שאלת מבחן רשם המתווכים ליחצו: הצג עוד עורך דין פרידמן אבנר, מכללת נדלניוז,פותר את שאלות ,מבחן המתווכים, רשם המתווכים, עם תלמידי , קורס הכנה למבחן לקבלת רישיון תיווך, מכללת נדלניוז, המרכז ללימודי, תיווך נדלן, פתירת שאלות, מבחן רשם המתווכים, מתן תשובות ,מבחן רשם המתווכים, קבלת רישיון תיווך,באתר מכללת נדלניוז תמצאו מאגר של שאלות מבחן רשם המתווכים,כל השאלות וכל הפתרונות,כולל טיפים למבחן רשם המתווכים והסבר על ,קורס הכנה למבחן תיווך,של מכללת נדלניוז. מכללת נדלניוז קורס תיווך לימודי נדלן פתרון מבחן תיווך רשם המתווכים בית ספר לנדל"ן נדל"ן קורס נדל"ן רשמת המתווכים פתרון השאלה עפ"י ניסוח השאלה: שמואל נפצע לאחרונה ומתקשה לעלות במדרגות לדירתו, שבקומה השלישית שבבית המשותף, ומבקש להתקין על חשבונו בחדר המדרגות מאחזיד כדי שיוקל לו לעלות. ונשאלת השאלה, האם הוא צריך לקבל לשם כך את הסכמת הדיירים? בואו ננתח את השאלה, במצב כזה שבן אדם מבקש לעשות שינוי ברכוש המשותף, כמו במקרה שלנו, שינוי בחדר המדרגות, הוא צריך עפ"י החוק את הסכמת כל בעלי הדירות. ההיגיון מאחורי קביעה זו הוא ,שלא יעלה על הדעת שכל מי שנפצע יתחיל לעשות שינויים ברכוש המשותף, גם אם זה על חשבונו! היום זה שמואל שמקטין את רוחב חדר המדרגות ומחר זה יהיה שכן אחר.... אך המצב היה שונה אם שמואל היה נכנס לקטיגוריה האמורה בסעיף 59 ג' לחוק המקרקעין- התאמות לאדם עם מוגבלות, כהגדרתו בחוק שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התשנ"ח 1998, או קיבל אישור רופא מורשה לפי פקודת הרופאים. רק במקרה שכזה עפ"י התוספת השניה חלק א' סע' 3, לא צריך את הסכמת הדיירים להתקנת מאחז יד, לרבות שינוי מאחז יד קיים או מיקומו. ז"א רק אדם עם מוגבלות עפ"י החוק יכול לעשות שינויים ברכוש המשותף, כאמור בתוספת השניה. ועם הידע הזה בואו ניגש לפתרון השאלה. תשובה א - לא נכונה לא נאמר בחוק שאם רוצים לשנות את מבנה חדר המדרגות צריך לקבל את הסכמת 75% מהדיירים. תשובה ג - לא נכונה כמו בתשובה א', בחוק לא מוזכר הנושא של הסכמת מחצית מהדיירים בבנין, לעניין שבשאלה. תשובה ד - לא נכונה ידוע לי שנבחנים רבים סימנו את תשובה ד כתשובה הנכונה. הם ראו בשאלה את המושג מאחז יד, פנו לחוק המקרקעין, תוספת שניה סע' 3, שם נאמר כי להתקנת מאחז יד, לרבות שינוי מאחז קיים, או שינוי מקומו, לא צריך את הסכמת הדיירים, ולכן סימנו את תשובה ד' כנכונה. נבחנים אלה, לא שמו לב, כי סע' זה מתייחס רק לבעלי מוגבלות עפ"י סע' 59 ג' לחוק , כפי שציינו בפתיח. מכיוון שבשאלה לא כתוב ששמואל הוא בעל מוגבלות, אלא רק אדם שנפצע לאחרונה, התשובה לא נכונה. ולכן, עפ"י נוסח השאלה, תשובה ב היא הנכונה ביותר. עפ"י נוסח השאלה לפיה שמואל נפצע אך לא מוגדר כבעל מוגבלות עפ"י החוק, תשובה זו היא הנכונה ביותר. שמואל לא יכול על דעת עצמו לעשות שינוי בחדר המדרגות, במקרה זה מאחז יד שגורם להקטנת חדר המדרגות, ואין חשיבות לעובדה שהוא מוכן לעשות זאת על חשבונו. שמואל יצטרך את הסכמת כל בעלי הדירות, כדי לעשות את השינוי ברכוש המשותף. יש בכך היגיון, לא היינו רוצים לחשוש, שבבית המשותף שלנו, בכל פעם שדייר נפצע או כואב לו משהו, יחליט לבצע שינוי ברכוש המשותף, על דעת עצמו, ומבלי לקבל את הסכמת הדיירים עפ"י החוק.
27 Feb 2012
91
Share Video