Results for: -xx Search Results
Family Filter:
4:08
11 Feb 2013
164
Share Video

1:10
Download Here: http://linkz.it/fwD Copy the Above Link and Paste in your BROWSER.
22 May 2013
226
Share Video

2:52
The World comes to hear the stories of Torino. Short video about wonderful Italy's former capital, Torino. Aired on Nbc, February 10th, 2006 before the Opening Ceremony of the XXth Winter Olympic Games ----- Magnifico video su Torino, prima capitale italiana, andato in onda sulla Nbc americana, il 10 febbraio 2006, come introduzione alla cerimonia di apertura dei XX giochi olimpici invernali.
4 Dec 2006
4625
Share Video

2:41
Taken from www.youtube.com/louisepaxton OK, can anyone explain what's going on here? It's been going on for nearly a week now. I'm out of ideas, anyone got any thoughts? I'd love to hear them, L xx :)
13 May 2007
1171
Share Video

4:47
Install FreeBSD 4.11 miniiso, 4.11 is the last release of 4.xx branch, ports no longer supported
17 May 2007
1665
Share Video

4:16
Video hoghlights Of A Jam Night and also playing Bon Jovi's wanted dead or alive in the background, cool stuff.xx
23 Jul 2007
337
Share Video

3:56
As requested i have uploaded some new songs! bare with me as i have to read the lyrics as i am still learning most of the new tracks :-) I hope you enjoy them xx
10 Jul 2007
1492
Share Video

4:38
I really hope you enjoy veiwing my new videos xx
10 Jul 2007
1698
Share Video

3:49
hey, another new song that i am learning! i hope you enjoy it xx
10 Jul 2007
676
Share Video

0:35
wanna more see at xx-sexy.blogspot.com
26 Jul 2007
721
Share Video

0:27
wanna more see at xx-sexy.blogspot.com
26 Jul 2007
953
Share Video

1:31
wanna more see at xx-sexy.blogspot.com
26 Jul 2007
393
Share Video

3:49
http://youtube.com/watch?v=xX-4nohAIQk
2 Dec 2007
273
Share Video

6:14
X
Xx
15 Jan 2008
2090
Share Video

6:42
Song: Storm In Wroclaw Miasto po raz pierwszy wzmiankowane w sposób jednoznaczny w roku 1000 w związku z założeniem biskupstwa, jednak osadnictwo słowiańskie na Ostrowie Tumskim istniało co najmniej 150 lat wcześniej. Od końca X wieku znajdowało się pod panowaniem Piastów. W 1035 roku, w okresie tzw. Reakcji Pogańskiej, źródła informują o budowie świątyni pogańskiej w mieście. W XIII wieku dokonano lokacji miasta na prawie magdeburskim, w 1335 miasto przeszło pod panowanie królów Czech, później (po krótkim epizodzie panowania węgierskiego) wraz z Koroną Czeską zostało włączone do Monarchii Habsburskiej. W 1741 wraz z większością Śląska zostało zdobyte przez Prusy, w związku z czym w latach 1741-1918 oficjalna nazwa miasta brzmiała Królewskie Stołeczne i Rezydencjalne Miasto Wrocław (niem. Königliche Haupt- und Residenzstadt Breslau), w latach 1918-45 Miasto Stołeczne Wrocław (Hauptstadt Breslau). W 1945 miasto zostało ogłoszone twierdzą (Festung Breslau) i w wyniku walk między Armią Czerwoną i Wehrmachtem zostało zniszczone w 70%, a zabudowa niektórych dzielnic została zrównana z ziemią. Po II wojnie światowej Wrocław decyzją konferencji poczdamskiej został włączony do Polski. Większość niemieckich mieszkańców miasta przymusowo ewakuowano w głąb okupowanych Niemiec, natomiast do Wrocławia repatriowano tysiące mieszkańców ze wschodnich rubieży przedwojennej Polski, głównie ze Lwowa i okolic, a także z Wileńszczyzny. Na początku XIX wieku (krótko po zburzeniu murów miejskich w 1807) miasto zamieszkane było przez 78 tysięcy osób (dane z 1819). W połowie wieku liczba ludności przekroczyła 150 tysięcy, w 1870 - 200 tysięcy, pół miliona osiągając na początku XX wieku (wg zestawienia Heinza Rogmanna z roku 1937 w 1910 mieszkało w mieście 512.105 osób, natomiast wg suplementu encyklopedii Orgelbranda liczba ta wynosiła 510.929 osób). Tuż przed II wojną światową liczba mieszkańców sięgnęła prawie 630 tysięcy. Rok po zakończeniu wojny w spisie powszechnym zanotowano 170 tysięcy mieszkańców. Poziom zaludnienia sprzed roku 1939 miasto osiągnęło w 1983 i od tego czasu utrzymuje się na poziomie pomiędzy 630 a 645 tysięcy osób. Cynthia Witthoft
10 Jun 2009
843
Share Video

6:42
Cynthia Witthoft Song: "Storm In Wroclaw" Miasto po raz pierwszy wzmiankowane w sposób jednoznaczny w roku 1000 w związku z założeniem biskupstwa, jednak osadnictwo słowiańskie na Ostrowie Tumskim istniało co najmniej 150 lat wcześniej. Od końca X wieku znajdowało się pod panowaniem Piastów. W 1035 roku, w okresie tzw. Reakcji Pogańskiej, źródła informują o budowie świątyni pogańskiej w mieście. W XIII wieku dokonano lokacji miasta na prawie magdeburskim, w 1335 miasto przeszło pod panowanie królów Czech, później (po krótkim epizodzie panowania węgierskiego) wraz z Koroną Czeską zostało włączone do Monarchii Habsburskiej. W 1741 wraz z większością Śląska zostało zdobyte przez Prusy, w związku z czym w latach 1741-1918 oficjalna nazwa miasta brzmiała Królewskie Stołeczne i Rezydencjalne Miasto Wrocław (niem. Königliche Haupt- und Residenzstadt Breslau), w latach 1918-45 Miasto Stołeczne Wrocław (Hauptstadt Breslau). W 1945 miasto zostało ogłoszone twierdzą (Festung Breslau) i w wyniku walk między Armią Czerwoną i Wehrmachtem zostało zniszczone w 70%, a zabudowa niektórych dzielnic została zrównana z ziemią. Po II wojnie światowej Wrocław decyzją konferencji poczdamskiej został włączony do Polski. Większość niemieckich mieszkańców miasta przymusowo ewakuowano w głąb okupowanych Niemiec, natomiast do Wrocławia repatriowano tysiące mieszkańców ze wschodnich rubieży przedwojennej Polski, głównie ze Lwowa i okolic, a także z Wileńszczyzny. Na początku XIX wieku (krótko po zburzeniu murów miejskich w 1807) miasto zamieszkane było przez 78 tysięcy osób (dane z 1819). W połowie wieku liczba ludności przekroczyła 150 tysięcy, w 1870 - 200 tysięcy, pół miliona osiągając na początku XX wieku (wg zestawienia Heinza Rogmanna z roku 1937 w 1910 mieszkało w mieście 512.105 osób, natomiast wg suplementu encyklopedii Orgelbranda liczba ta wynosiła 510.929 osób). Tuż przed II wojną światową liczba mieszkańców sięgnęła prawie 630 tysięcy. Rok po zakończeniu wojny w spisie powszechnym zanotowano 170 tysięcy mieszkańców. Poziom zaludnienia sprzed roku 1939 miasto osiągnęło w 1983 i od tego czasu utrzymuje się na poziomie pomiędzy 630 a 645 tysięcy osób.
7 Mar 2008
1396
Share Video