Results for: 03.09.2008 Search Results
Family Filter:
8:22
Simran Thirai - 03.09.2008 - Part 1
4 Sep 2008
194
Share Video

5:12
Simran Thirai - 03.09.2008 - Part 2
4 Sep 2008
97
Share Video

7:15
Simran Thirai - 03.09.2008 - Part 3
4 Sep 2008
211
Share Video

6:06
Super Singer 2008 - 03.09.2008 - Part 2
4 Sep 2008
1071
Share Video

2:52
Alle Links aus der Show *******www.ehrensenf.de!
18 Sep 2008
157
Share Video

7:35
TMMOB Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi ve Kocaeli Sivil İnsiyatif Kurulu’nun 21.01.2009 tarihli basın açıklaması; Tarihi Pertev Paşa Külliyesi’nin hemen önünde yapılan yaya üst geçidi için kamuoyunu yeniden uyarıyor ve bilgilendiriyoruz. Konuyla ilgili basında, “Tarihe saygı…, Koruma Kurulu iş başına…, Uğur Mumcu Parkı yok ediliyor peki ya Yeni Cuma…” gibi içerikleri olan bir çok yazı yazıldı… Değişen bir şey yok, mantık aynı; Gar yolundaki tarihi taş duvarda ve D100 karayolu çalışmalarındaki kayıp arkeolojik bulgularda olduğu gibi, önce uygulama ve sonra açıklama, “yaptık oldu, artık iş bitmek üzere maddi zarara uğramamak için bu işten vazgeçemeyiz”… Kamuoyuna duyuruyoruz; yanlış projeler ile halkın yani bizlerin parası harcanmaktadır. Bu nedenle yapılan her işin öncelikle kamuoyuna açıklanması ve kabulü sonrası uygulanması gerekmektedir. Mimar Sinan’ın eserine yapılan Yeni Cuma Cami olarak bilinen Pertev paşa külliyesi önündeki üst geçit uygulaması, Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi tarafından yapılan yazışmalarda KBB ve Anıtlar Kurulunda sorgulanmıştır. KBB’ne konuyu yazılı sorduğumuzda ve projeleri talep ettiğimizde bir cd içinde tek bir canlandırma fotoğrafı elde ettik ki bu canlandırma fotoğraflarından çalışma alanında da mevcuttur. Bu fotoğraflarda Caminin gerçek bir canlandırması olup üst geçit ile etkileşimi ortaya koyulmalı idi. Anıtlar Kuruluna 03.09.2008 ve 15.09 2008 tarihli başvurularımızda bu projeden kurulun haberdarlığı sorgulanmış ve projenin kurulca onaylanıp onaylanmadığı sorulmuştur. Kurulun 07.10.2008 tarihli cevabında; “…kentin silüeti, Cami ile kuracağı mimari ilişki, konstrüktif, estetik ve peyzaj nitelikleri açısından dikkate alınıp alınmadığı, 16. yüzyıl külliyesi ve deniz ile olan ilişki bağlamındaki mimari yapılanmasının inceleneceği, 1/1000 planların ve yer seçimi kararlarına ait gerekçe raporlarının belediyeden istenerek inceleneceği…” belirtilmiştir. Aynı kurulun 04.11.2008 tarihli odamıza iletilen kararında;” proje ve ekler incelenerek, söz konusu üst geçit projesinin kent kimliği ile uyumlu olmadığı, kentin anıtsal bir tarihi eseri olan Pertev Paşa Camii ile silüet, konsept ve yapım malzemesi açısından örtüşmediği görülmüştür” denmekle birlikte, bu karar “ üst geçit projesinin Koruma Kurul onayına gelmesinden önce ihale aşamalarının tamamlanarak inşaatına başlandığı”( yani inşaatın kaçak başladığı) ve “ inşaata ait yerinde uygulanmış imalatların varlığının ülke ve kent ekonomisi açısından maddi zararlara yol açacağı dikkate alınarak uygulamanın devamına karar verilmiştir.” Üst geçit ihtiyacının tam bu noktada çözümlenmesinin yanlışlığı açıkça kardan görülmekle birlikte, “devam kararı” değişmemektedir. Bu durum kurulun baskı altında olabileceği endişesini de ortaya koymaktadır. Tarihi Kentler Birliği Kocaeli toplantısında 'tarih önemlidir”, “kültür en önemli değerdir' mesajlarını veren KBB, kenti kıyısı ile buluşturmayı hedeflerken böyle hatalar yapmamalı, kıyı ile buluşmayı belediyeyi kaçak bir kıyı yapısına taşıyarak, yanlış noktalarda simgesel üst geçitler yaparak gerçekleştirmemelidir. İlimizde kamuya ait değerlere sahip çıkması gereken kurumlar görevlerini gereği gibi yapmamakta, kamuoyunu bilgilendirme görevi bulunan meslek odaların ve sivil platformların sesi ise nedense hep yanlış anlaşılmaktadır. Konuyla ilgi yetkisi bulunanları göreve çağırıyor, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu´nu almış oldukları karardan dolayı kınıyoruz. TMMOB MİMARLAR ODASI KOCAELİ ŞUBESİ- KOCAELİ SİVİL İNSİYATİF KURULU
6 Jun 2009
498
Share Video