Results for: 21-2-12 Search Results
Family Filter:
1:04
Burnley 0 - 0 Derby Match Highlights 21-01-12
22 Jan 2012
70
Share Video

2:19
Verso Milan Juventus Vonovo News Parla agnelli 21-02-12
21 Feb 2012
606
Share Video

3:52
Verso Milan Juventus Vonovo News II 21-02-12
22 Feb 2012
416
Share Video

42:50
AYHEN HEN HEN 21-12-12 PART 1
3 Jan 2013
98
Share Video

45:12
AYHEN HEN HEN 21-12-12 PART 2
3 Jan 2013
95
Share Video

49:27
AYHEN HEN HEN 21-12-12 PART 3
5 Jan 2013
123
Share Video

49:14
GAZAL TIME 21-12-12 PART 1
5 Jan 2013
87
Share Video

59:33
GAZAL TIME 21-12-12 PART 2
5 Jan 2013
90
Share Video

4:06
Основные новости компании Акмос Трейд: акции, новые турниры на Forex Арене, подведение итогов конкурса дружеского шаржа. Расписание работы компании в праздничные дни
30 Dec 2009
207
Share Video

1:00
26 Jul 2011
93
Share Video

1:00
26 Jul 2011
137
Share Video

0:37
www.capo.dk H.C. Ørstedsvej 35, 1879 Frederiksberg Vi er individer samt en anelse fagidioter. Vi taler til dig, så vi forstår hinanden. Vi er en blanding af gamle bekendtskaber, vi er venner, kollegaer, og glade for vores job. Det er altafgørende for os som frisører, at vi sammen finder ud af, hvad der klæder dig.
2 Nov 2011
131
Share Video

6:27
Placemark 1= 33°51'4.47"S 151°13'59.50"E 2= 69°15'31.56"N 33°14'15.39"E 3= 52°30'31.43"N 13°20'6.79"E 4=32°40'34.14"N117° 9'27.10"W 5= 8°58'36.45"N 38°48'16.16"E 6= 18°20'38.98"N 66°45'9.62"W 7= 52° 4'43.32"N 4°19'58.06"E 8= 53°32'13.90"N 1°30'13.51"W 9= 51°40'58.87"N 5°46'32.49"E 10= 50°12'49.56"N 8°52'8.56"E 11= 61°17'58.21"N149°37'24.95"W 12= 48°21'10.38"N 11°43'56.05"E 13= 38°13'34.97"N112°17'56.01"W 14= 31°39'46.21"N106°35'15.65"W 15= 51°50'54.42"N 0°33'17.27"W 16= 27°22'48.94"N 33°37'56.61"E 17= 45°42'11.97"N 21°18'7.81"E 18= 19°56'57.06"S 69°38'1.55"W 19= 50° 1'7.14"N110° 8'38.37"W 20= 33°20'39.72"N126°31'24.04"E 21= 12°22'14.82"N 23°19'17.27"E 22= 37°33'49.94"N116°51'3.24"W 23= 33°23'49.35"N 44°29'14.30"E 24= 48°49'30.66"N 2°11'54.89"E 25= 30°32'31.77"N 47°49'30.80"E 26= 33°13'33.84"N111°35'49.11"W 27= 6°42'50.68"N 42°11'57.84"E 28= 53°31'54.29"N 1°21'23.58"W 29= 44°40'52.53"N 10°19'1.83"E 30= 29°31'54.78"S137°28'9.37"E 31= 37°37'45.22"N116°50'54.11"W 32= 50° 0'40.02"N110° 6'45.56"W 33= 37°24'5.00"N116°52'4.00"W
29 Mar 2008
479107
Share Video

2:24
缺食水裝備 災民憂救援官兵安危 根據中共媒體報導參與川震救災的總兵力超過十萬人。不過,卻有民眾在網上揭露ㄧ些災區的實況,發現有中共官員跟災區官員無心救災,私下囤積救援物資、阻礙發放給災民,甚至傳出刻意隱瞞災情導致救援不足的情況。而近日災區民眾在接受本台採訪時表示,第一線救援的軍人不但缺乏裝備、經驗,連飲食補給也供應不上,加上餘震不斷,讓老百姓們很擔心他們的安危。 成都民眾馮先生在地震過後趕回青川縣老家探望,沿途看見救援官兵不眠不休用手工在瓦礫堆裡挖,馮先生表示,那些房子都是危房,餘震來的時候都會繼續倒塌,情況非常危險。 馮先生:「他就是用鐵鍬甚至是用手在那兒扒,在那兒挖,如果發生級別稍微高一點的餘震的話,那裡邊情況都挺危險的,我回去那天晚上,我沿途看見官兵渾身都是泥,晚上在外面搭帳棚露宿。」 參與救援的王先生表示,災區的軍人十分辛苦,食水常供應不上也很少休息。原本救援官兵基於人道主義,是一個一個掩埋屍體,因為死亡的人實在太多了,屍體也發臭了,現在都埋在一起了。 王先生:「解放軍在那裡流著眼淚說,這次搶救過程中,他們部隊的給養供不上,部隊水也沒有,吃的也跟不上,天天用手在那裡挖啊,剛開始的人是一個一個挖,後來挖的人都臭了,只要死的人就一群一群往裡埋了。」 曾參與唐山大地震救援的退休軍人表示,當年交通全斷了,他們從天津連續跑步10個小時趕到唐山救災,兩千人的部隊,半數人累倒在半路上。當時唐山市民實際死亡人數是60萬,傷亡的救援人員也很驚人,但是真實情況都被隱藏起來了。 退休軍人:「唐山大地震的時候,我們就搞手挖啊,什麼裝備都沒有,把那個手都扒稀巴爛了,扒個30下手套就壞了,馬上就換新的。已經死太多了臭啊,最後用推土機剷平,推完了就往大卡車裡一裝,往海裡倒。」 據報導,512地震發生後,交通中斷,二百名官兵徒步,於震後卅三個小時首度深入震中汶川。因為災區廣大,雖然中共宣稱投入軍力超過十萬人,但是很多地方仍未獲得救援。 新唐人記者李文謝玲熊斌採訪報導 四川地震—《諸世紀》預言再次應驗 【大紀元5月21日訊】一些預言往往在事件發生後,人們才能明確說的是什麼。諾查丹瑪斯這位400多年前法國的大預言家,近期再次引起世人的震驚與關注,那是因為他所著《諸世紀》中準確預言了這次發生在中國汶川的地震。 紀9第83首: 原文(法):Sol vingt de Taurus si fort de terre trembler, Le grand theatre remply ruinera: L』air, ciel & terre obscurcir & troubler, Lors l』infidelle Dieu & saincts voguera. 譯文:當太陽進入陶魯斯第二十天時,大地發生劇烈震動 龐大的劇場頃刻間化為廢墟 空氣、天空和地面都變得黑暗污濁 不信神的人們也開始呼叫起了神和聖者 本詩頭一句中的「陶魯斯」在星相上指「金牛座」,古代太陽進入金牛座的時期大致是陽曆的4月22日~5月21日,「太陽進入陶魯斯第二十天」正是5月12 日,大陸破譯者洛晉在其所著的《諸世紀:諾查丹瑪斯預言全書》(時代文藝出版社1998年10月版)一書中曾明確了寫明了地震發生在「某年5月12日」這一時間。當然在2006年,中國另一位《諸世紀》預言解譯者根據本詩和星相方面做推算,當時他指出本次大地震將發生在中國,時間是5月11日或5月11日前後(考慮曆法上存在的誤差),但都未明確是哪一年。預言中間兩句是對地震造成損害的描述,最後一句「不信神的人們」即「無神論者」,而中國大陸正是「無神論者」最多最集中的地方。最近我們經常看到人們在地震災難中開始向神祈禱或是祈盼「天祐中華」、「天祐四川」。也有的人在巨大災難的震驚與悲痛之餘也開始反思這一切在冥冥之中是否都有安排?否都都有原因?是否是上天的警示和懲治呢? 紀10第67首: 原文(法):Le tremblement si fort au mois de may, Saturne, Caper, Iupiter, Mercure au boeuf: Venus aussi, Cancer, Mars, en Nonnay, Tombera gresle lors plus grosse qu』vn oeuf. 譯文:非常猛烈的大地震將會發生在五月, 土星在摩羯座,木星和水星在金牛座 金星在巨蟹座,火星在處女座 落下大如雞蛋的冰雹 本詩同上一首應該有一定關聯,再次提到了發生在5月份的大地震,很可能指的就是這同一場地震。「土星在摩羯座、木星和水星在金牛座、金星在巨蟹座、火星在處女座」,在星相上對應的是具體的時間,「大如雞蛋的冰雹」可能會在那一刻出現,也就是5月地震之後的事。當然有人推斷這可能會發生在7月份,具體的時間目前還不確定。 對以上兩首預言詩做的分析僅供大家參考。其實諾查丹瑪斯的預言包含的範圍極廣,其中很多都說到了東方以及中國。上面關於大地震的預言都沒有交代年份,但現在我們知道是2008年。在具體時間上諾查丹瑪斯一般都不採用直接說明的形式,比如諾查丹瑪斯曾經說:「在數字8和9組成的年份裡,東方會發生大事件」,而只有經過了1 989年的「六四」事件後,人們才能知道他說的是哪一年以及具體什麼事。當然也有特例,比如《諸世紀》紀10第72首裡「1999年7月,恐怖大王從天而降……」所指的就是法輪功修煉團體在中國大陸突然遭受中共迫害的事件,諾查丹瑪斯對這件事情的預言,年代和月份說的都非常明確,這在《諸世紀》中極其罕見。 沒有因哪有果?歷史上古羅馬帝國統治者曾經迫害過基督徒,結果整個羅馬帝國的民眾都被禍及大瘟疫,腐敗的古羅馬政權也從此滅亡。這不就是天懲嗎?這又與今天中共的情形何等的相似。從08年初的雪災到目前四川的大地震,中國大陸的災禍不斷,只有很少的人能從歷史的角度理智的去想一想這一切災禍背後的真正原因是什麼。「 天滅中共」不是隨便說說的,更大的災禍可能在後面等著,一切都在應驗著。 人禍導致天災。法輪功在中國大陸被迫害歷時近9年,其間中共極盡所有卑鄙手段迫害了一群信仰「真、善、忍」的好人,真正達到了罪惡滔天、惡貫滿盈的地步。同時其黨自身的腐敗程度也已經到了極點。試想這樣一個邪黨在當權,上天能讓它統治下的國家變的風調雨順、國泰民安嗎?它才是招致一切災害的禍首啊。面對四川地震災難,善良的人們表現出的是對災區人民極大的同情與救助,而中共邪黨卻沒有把人民的生死放在第一位,首先去維護的卻是它自己的臉面和權力。我們也可以對照歷史,清康熙十八年,京城地區也發生過一場八級左右的強烈地震,而康熙皇帝不但振恤災民,而且能親自帶領大小官員,主動反省自律,改正過失,清除自己朝政方面的弊端。能做到這一點才能迎來天賜的太平繁榮,才能在後來開創康熙盛世。而當今的中共能做的到嗎?面對地震災害,還沒怎麼樣就先給自己歌功頌德了,要不就是通過媒體喊出一片「戰天斗地」式的鼓動口號。難怪有人說,跟著中共邪黨走是沒有未來的,而且早晚有一天會禍及自身。 除《諸世紀》外,諾查丹瑪斯在《寫給亨利二世的信》中還有一段警世預言: 「會出現一場對信仰團體前所未見的大迫害,緊跟著一場瘟疫會毀滅世界三分之二以上的人口。房屋和土地都找不到主人,城市裡街道上的雜草長的比膝蓋還高。對聖徒而言,那裏將是一片荒蕪……」 生命是可貴的,為什麼要記住「法輪大法好」,為什麼要抓緊瞭解真相,為什麼要抓緊「三退」自救保平安,在這些問題上我們一定要明確和果斷,不要拿自己的生命當賭注,不要等大災禍最後真的降臨到自己頭上的時候那就什麼都晚了。 其他推薦: 2008新唐人電視台全球系列大賽(小提琴,聲樂,舞蹈,武術,鋼琴,漢服設計,油畫,廚技,攝影) *******competitions.ntdtv****/ 中國地震局遲發消息 災民憤怒 *******www.cntv.us/zh/view/5358 迎接520小巨蛋預演 禮炮試放 *******www.cntv.us/zh/view/5628
21 May 2008
232
Share Video

2:22
5月19日,大陸媒體《南方工報》報導,汶川某學校在地震前1小時,接到緊急通知,於是老師帶著學生緊急撤離,避免了傷亡,此消息一出,令無數痛失孩子的家長質疑,當局是否真的沒有接到任何關於地震的預告,另外根據博訊網報導,目前已有好幾位專家披露,曾作出了相當準確的預測,並上報國務院要求發佈地震預報。但被某位國家領導人以奧運大局和國家社會秩序穩定為由予以否定,這是從大陸的媒體所傳出的消息,一起來關心。 據《南方工報》記者撰寫的《三分鐘通話悲喜兩重天》的報導中表示,「就在5.12大地震發生前一小時,有學校接到了緊急撤離的通知。」「由於撤離及時,全校除了三名在家的學生不幸罹難外,其他師生無一傷亡。」 這一內幕激起千層浪,各界對中共官方聲稱「不知情」,或者「地震不可預測」的聲明受到了痛失孩子的廣大家長的質疑。 另外,5月14日,中央電視台CCTV9頻道英語節目一個討論「汶川5、12大地震」的嘉賓訪談節目,連線中國地球物理學會天災預測專業委員會顧問陳一文,陳一文先生通過電話用英語回答:「中國地震局負有不可推卸的責任!他說,從2006年,天災預測專業委員會就汶川地區可能發生強震,向地震局提出過三次中期預測,2008年5月3日,陳一文又親手發了一份汶川地區可能發生強震的預報。但都沒有得到回音。」 當天晚上央視重播這個節目時,將陳一文上述意見刪除。 另據博訊網5月20日報導,收到國家地震局相關部門專家冒死私下透露出來的消息,四川地震局有關專家小組在震前,作出了相當準確的預測,曾要求發佈地震預報。但被某位國家領導人以奧運大局和國家社會秩序穩定為由予以否定。 該專家表示,儘管目前限於科學技術水平不能完全準確預測,但是地震絕對不是像現在政府媒體宣傳的不可以預測的玄學。  新唐人亞太電視國際新聞部編譯 專家曾3次明確預報汶川地震但遭壓制 中國地球物理學會顧問陳一文再斥中國地震局說謊 【大紀元5月21日訊】「汶川5.12大地震」到底事前有沒有人預報?中國地震局負責人近日對媒體的說法是,既不可能,也從來沒有收到任何預報。但中國地球物理學會天災預測專業委員會顧問陳一文(見圖)則怒斥中國地震局此言為謊言,在中央電視台的節目中明確說:「中國地震局負有不可推卸的責任!」 ~2008年5月18日15時許,陳一文在通過電話向筆者說明有關背景後,又傳來了一段簡明的備忘錄。 5 月14日,中央電視台CCTV9頻道英語節目有一個討論「汶川5.12大地震」的嘉賓訪談節目,在有關專家涉及到汶川地震造成如此巨大傷亡是否有個責任問題時,主持人楊瑞說,我們現在聯線一位權威人物就此發表意見,他是中國地球物理學會天災預測專業委員會顧問陳一文先生。於是陳一文通過電話用英語回答:中國地震局負有不可推卸的責任!從2006年三年來,天災預測專業委員會就汶川地區可能發生強震,曾經向中國地震局提出過三次中期預測,特別是 2008年5月3日,陳一文親手又向中國地震局發了一份汶川地區可能發生強震的預報。據陳一文所知,還有其他人也向中國地震局提出過汶川地區可能發生強震預測。但是,這些嚴肅科學的預報一再泥牛入海無回音,中國地震局的領導與中國地震預測研究所的所長們從來沒有就預報訪問過天災預測專業委員會的專家,從來沒有深入瞭解過他們地震預測的工作。因此,中國地震局的領導們現在稱,從來沒有收到任何預報,完全是胡說八道的謊言。 儘管當天晚上央視重播這個節目時,因壓力將陳一文上述意見刪除,但是由於當時的節目是直播,陳一文關於「中國地震局對汶川5.12大地震負有不可推卸的責任」的信息已通過央視揭露於全世界!陳一文至今堅持自己的觀點有理有據,符合「科學發展觀」。陳一文補充說,與「汶川5.12大地震」的實際震中相比,他們的預報在精度上只相差一度,基本準確。陳一文歡迎各媒體和網站轉載他的觀點:《陳一文顧問網站》(*******cheniwan.sea3000****)上的《地震預測》專欄與《科學共同體及其規則》專欄中,有他對中國地震局的所作所為的大量評論與附錄。 專家曾3次明確預報汶川地震但遭壓制 據悉,中國地球物理學會天災預測專業委員會擁有曾準確預報了唐山大地震的一批著名專家,如郭增建教授、汪成民教授、耿慶國教授、黃相寧副研究員、徐道一研究員、徐好民研究員、張網厚研究員、強祖基教授、曾小蘋研究員、錢復業研究員、趙玉林研究員和地震預測專家孫威等。 陳一文困惑的是,他不僅是個有一定知名度的專家,而且出身名門,乃孫中山的秘書陳友仁之孫,周恩來、宋慶齡、康克清當年或給他親筆寫信,或當面鼓勵他積極為建設新中國建言獻策,為甚麼今日竟然不能將事關千萬人民生命的地震預報上達主管部門?陳一文雖然屬於英籍猶太人(母親為猶太人,亦可稱英籍猶太人,猶太人以母親血緣為準),但對中國感情深厚——祖父陳友仁既是孫中山先生親密的外事秘書、顧問,也是傑出的愛國外交家,曾於1926-1927年擔任廣州國民政府與武漢國民政府外交部長,1927年曾與毛澤東、宋慶齡等人在漢口舉行國民黨中央委員會會議時合影;他1942年出生於英國,1950 年因父親陳依范(英籍新聞工作者、1938年與1946年訪問過延安,1947年協助新華社創辦倫敦分社)應邀來中國幫助新華社開展對外宣傳工作,隨父從英國倫敦定居北京;1968年畢業於北京機械學院後,在原一機部撫順挖掘機廠從事生產勞動、技術革新工作、技術情報研究工作;1979調回北京安排在中國機械設備進出口總公司工作;1980年代初擔任全國青聯一機部系統特邀委員;1981年至2000年,擔任〔美國〕嘉利華公司駐北京聯絡處首席代表,後為北京市凱利華信息諮詢有限責任公司總經理;自1990年以來開始跟蹤調查研究中國地震預測實踐研究者自主創新科技成果的發展及其遭遇的困難與阻力, 2002年被聘為中國地球物理學會天災預測專業委員會顧問、2004年又被聘為中國災害防禦協會災害史研究專業委員會顧問,現為義務扶持中國被壓制的科學新技術發明者的社會活動家和科技先鋒思想探索家。 熟悉陳一文的科技界人士說,陳一文先生近二十年來致力於地震預報研究,發表多篇關於中國科技創新發展、能源與環境、大氣污染、強子力學等問題的重要論文,在海內外產生積極反響,特別是其2004年以來多次被權威報刊文庫轉載的《中國科學技術、經濟和社會的高速健康發展呼喚向傳統科學技術基本理論提出挑戰的科技創新成果》、《中國必須走世界任何國家從未走過的新型能源環境發展道路!》等論文的核心觀點,深受科技界關注。 本文有刪節,全文刊登於*******news.epochtimes****/b5/8/5/21/n2124947.htm 其他推薦: 2008新唐人電視台全球系列大賽(小提琴,聲樂,舞蹈,武術,鋼琴,漢服設計,油畫,廚技,攝影) *******competitions.ntdtv****/ 人權聖火傳遞全球網頁 *******www.humanrightstorch****/cn/ 歐盟預測全球糧價將開始回落 *******www.cntv.us/zh/view/5719
23 May 2008
163
Share Video

1:42
美國加州高溫 林火肆虐 美國加州山區這兩天頻頻發生森林火災,火災主要是由氣候炎熱、天干物燥所引起。 這兩天更熱到不行,氣溫飆高到攝氏四十二度。 消防人員除了拚命滅火,也只能希 望天氣別再這麼熱,許多市民則選擇到海邊和樹蔭下避暑,以及喝大量的水。 阿拉伯人掀起紐約購樓風潮 日本財團在一九八九年末期,一度掀起一場全球購樓熱,當時三菱集團買下紐約地 標之一的洛克斐勒中心,更引發不少爭論。十幾年後,在美元走軟、次級房貸衝擊 下,這次換成中東財團入主曼哈頓,來自阿拉伯聯合大公國的阿布達比主權基金將 拿下另一著名地標--克萊斯勒大樓。許多財團也都看好美元回升,於是選擇現在購 入大樓,等待升值。 美放寬外國學生實習限制 美國國務院20日宣佈:從2008年7月21日起,在美國大學及研究所攻讀學位的外籍學 生,在學歷攻讀期間可以有12個月的實習期。如果外國學生在美國攻讀一個相當於 學士的文憑,實習期限制為12個月。如果該學生就讀更高的學位,還可以參加另一 個12個月的實習。實習生的工作必須與其所學專業相關,但無需先前的工作經驗。 體罰如今要吃官司 加拿大刑事法原本說明,允許家長、教師用體罰方式,懲罰二至十三歲的學生或兒 童,只要體罰力度不超過當時狀況下可以接受的合理程度就可以。但保護兒童團體 認為,大人或是兒童均應受到憲法保障,不應受到人身暴力對待. 根據加拿大最新 通過的刑事法修正案,大人打小孩的屁股,可能要吃上官司! 其他推薦: 2008新唐人電視台全球系列大賽(小提琴,聲樂,舞蹈,武術,鋼琴,漢服設計,油畫,廚技,攝影) *******competitions.ntdtv****/ 中共恐懼退黨潮 煽動仇恨構陷法輪功 *******news.epochtimes****/b5/nf3926.htm 中美經濟對話 啟動投資保護談判 *******www.cntv.us/zh/view/7340
24 Jun 2008
36
Share Video