Results for: cynthia Search Results
Family Filter:
0:31
A clip of Britney and Cynthia Daniel from Sweet Valley High
28 May 2007
71051
Share Video

3:31
ABC 7 Salutes best-selling Author and Youth Reading Advocate Cynthia Brian Note: Used with permission from Cynthia Briant - Details,email wilprocox****
23 Jul 2007
762
Share Video

4:41
Actress Unveils the Curél® Helping Hands Wall to Benefit the American Red Cross Actress Cynthia Nixon helped unveil Curél® Skin Care's Helping Hands Wall, created to benefit the American Red Cross. Curél asked celebrities such as Cynthia Nixon, Julianne Moore, Sophia Bush and Maggie Grace to lend their helping hands to the cause and make a hand print that is on display on the "Helping Hands Wall" at the Time Warner Center through November 3rd, 2007. Consumers are also invited to donate their helping hands by making a donation to the American Red Cross and then adding their prints to the wall. After the wall comes down, the celebrity handprints will be auctioned off online with all the proceeds going to the American Red Cross. Consumers can bid on any of these handprints starting November 4th by logging onto www.curel****.
6 Nov 2007
4097
Share Video

3:01
Indian IMPORTS - The Pundits of Comedy Featuring the comedy of Comics Cynthia Levin, Harvin Sethi, Rajiv Satyal, Rasika Mathur, and Paul Varghese
15 Feb 2008
825
Share Video

3:24
"Radical Rave" Album: The Thief Woman II (2008) cruel, inhuman and degrading treatment by US police. "The country of Human Rights"? Tell us another joke...Torture, according to the United Nations Convention Against Torture, is "any act by which severe pain or suffering, whether physical or mental, is intentionally inflicted on a person for such purposes as obtaining from him or a third person information or a confession, punishing him for an act he or a third person has committed or is suspected of having committed, or intimidating or coercing him or a third person, or for any reason based on discrimination of any kind, when such pain or suffering is inflicted by or at the instigation of or with the consent or acquiescence of a public official or other person acting in an official capacity. It does not include pain or suffering arising only from, inherent in or incidental to lawful sanctions." In addition to state-sponsored torture, individuals or groups may inflict torture on others; however, the motive for torture can also be for the sadistic gratification of the torturer, as was the case in the Moors Murders.Torture is prohibited under international law and the domestic laws of most countries; however, Amnesty International estimates that 75% of the world's governments currently practice torture. Throughout history, torture has often been used as a method of effecting political re-education. In the 21st century, torture is widely considered to be a violation of human rights, and discouraged by Article 5 of the United Nations Universal Declaration of Human Rights. In times of war, signatories of the Third Geneva Convention and Fourth Geneva Convention agree not to torture protected persons (POWs and enemy civilians) in armed conflicts.International legal prohibitions on torture derive from a philosophical consensus that torture and ill-treatment are immoral. These international conventions and philosophical propositions not withstanding, organizations such as Amnesty International that monitor abuses of human rights report a widespread use of torture condoned by states in many regions of the world. Cynthia Witthoft
5 Aug 2010
1868
Share Video

6:42
Song: Storm In Wroclaw Miasto po raz pierwszy wzmiankowane w sposób jednoznaczny w roku 1000 w związku z założeniem biskupstwa, jednak osadnictwo słowiańskie na Ostrowie Tumskim istniało co najmniej 150 lat wcześniej. Od końca X wieku znajdowało się pod panowaniem Piastów. W 1035 roku, w okresie tzw. Reakcji Pogańskiej, źródła informują o budowie świątyni pogańskiej w mieście. W XIII wieku dokonano lokacji miasta na prawie magdeburskim, w 1335 miasto przeszło pod panowanie królów Czech, później (po krótkim epizodzie panowania węgierskiego) wraz z Koroną Czeską zostało włączone do Monarchii Habsburskiej. W 1741 wraz z większością Śląska zostało zdobyte przez Prusy, w związku z czym w latach 1741-1918 oficjalna nazwa miasta brzmiała Królewskie Stołeczne i Rezydencjalne Miasto Wrocław (niem. Königliche Haupt- und Residenzstadt Breslau), w latach 1918-45 Miasto Stołeczne Wrocław (Hauptstadt Breslau). W 1945 miasto zostało ogłoszone twierdzą (Festung Breslau) i w wyniku walk między Armią Czerwoną i Wehrmachtem zostało zniszczone w 70%, a zabudowa niektórych dzielnic została zrównana z ziemią. Po II wojnie światowej Wrocław decyzją konferencji poczdamskiej został włączony do Polski. Większość niemieckich mieszkańców miasta przymusowo ewakuowano w głąb okupowanych Niemiec, natomiast do Wrocławia repatriowano tysiące mieszkańców ze wschodnich rubieży przedwojennej Polski, głównie ze Lwowa i okolic, a także z Wileńszczyzny. Na początku XIX wieku (krótko po zburzeniu murów miejskich w 1807) miasto zamieszkane było przez 78 tysięcy osób (dane z 1819). W połowie wieku liczba ludności przekroczyła 150 tysięcy, w 1870 - 200 tysięcy, pół miliona osiągając na początku XX wieku (wg zestawienia Heinza Rogmanna z roku 1937 w 1910 mieszkało w mieście 512.105 osób, natomiast wg suplementu encyklopedii Orgelbranda liczba ta wynosiła 510.929 osób). Tuż przed II wojną światową liczba mieszkańców sięgnęła prawie 630 tysięcy. Rok po zakończeniu wojny w spisie powszechnym zanotowano 170 tysięcy mieszkańców. Poziom zaludnienia sprzed roku 1939 miasto osiągnęło w 1983 i od tego czasu utrzymuje się na poziomie pomiędzy 630 a 645 tysięcy osób. Cynthia Witthoft
10 Jun 2009
1047
Share Video

1:43
"The Adventures of Hungry Asmodeu" Album: The Fifth Pillar Of Conscience (2004) Asmodeu: Asmodai or Asmodeus is a demon mostly known from the deuterocanonical Book of Tobit. The demon is also mentioned in some Talmudic legends, for instance, in the story of the construction of the Temple of Solomon. Spelling variations deriving from Asmodai/Asmodeus include Ashmadia, Ashmedai (Hebrew), Asmodaios-Ασμοδαίος (Greek), Asmoday, Asmodée (French), Asmodee, Asmodei, Ashmodei, Ashmodai, Asmodeios, Asmodeo (Spanish and Italian, from a Latin declination), Asmodeu, Asmodeius, Asmodi, Chammaday, Chashmodai, Sidonay, Sydonai. The name Asmodai is believed to derive from Avestan language *aēšma-daēva, where aēšma means "wrath", and daēva signifies "demon". While the daēva Aēšma is thus Zoroastrianism's demon of wrath and is also well attested as such, the compound aēšma-daēva is not attested in scripture. It is nonetheless likely that such a form did exist, and that the Book of Tobit's "Asmodaios" (Ἀσμοδαῖος) and the Talmud's "Ashmedai" (אשמדאי) reflect it. Although there are also functional parallels between Zoroastrianism's Aēšma and Judaism's Asmodai/Asmodeus, the linguistic relationship does not denote conceptual continuity. The two are mythologically and culturally distinct. The Asmodeu of the Book of Tobit is attracted by Sarah, Raguel's daughter, and is not willing to let any husband possess her (Tobit, vi.13); hence he slays seven successive husbands on their wedding-nights, thus impeding the consummation of the sexual act. When the young Tobias is about to marry her, Asmodeus purposes the same fate for him; but Tobias is enabled, through the counsels of his attendant angel Raphael, to render him innocuous. By placing a fish's heart and liver on red-hot cinders, Tobias produces a smoky vapor which causes the demon to flee to Egypt, where Raphael binds him. Asmodeus would thus seem to be a demon characterized by carnal desire; but he is also described as an evil spirit in general: 'Ασμοδαίος τὸ πονηρὸν δαιμόνιον or τõ δαιμόνιον πονηρόν, and πνεῦμα ἀκάϑαρτον. It is possible, moreover, that the statement, "Asmodeus loved Sarah," implies that he was attracted not by women in general, but by Sarah only. [Znaczenie przypisywane Asmodeusowi w demonologii jest mniejsze niż w judaizmie czy zoroastrianizmie - według Mniejszego klucza Salomona plasuje się on dopiero na 32 miejscu w piekielnej hierarchii. Chrześcijańscy demonolodzy są zgodni co do jego zadań w Piekle - ma on rozbudzać pokusy cielesne. Według Malleus Maleficarum jest on demonem pożądania, z czym zgadzał się Sebastian Michaelis dodając, że jego przeciwnikiem jest Św. Jan. Według niektórych XVI-wiecznych demonologów, którzy przypisywali każdemu z miesięcy "patronującego" mu demona, Asmodeus jest najsilniejszy w listopadzie. Według innych demonologów, czasem przypisanym temu demonowi był okres od 30 stycznia do 8 lutego. Ma on pod komendą 72 legiony demonów i jest jednym z królów Piekła (Lucyfer miałby być cesarzem). Według innych podań jego domeną jest też hazard, zemsta i homoseksualizm - miał być protektorem gejów, a homoseksualizm był jednym z jego sposobów uwodzenia. W Dictionnaire Infernal Collina de Plancy jest przedstawiony z ciałem człowieka, kozimi nogami zakończonymi szponami, wężowym ogonem i trzema głowami - jedna człowieka zionącego ogniem, druga barana i trzecia byka. Jedzie na hybrydzie lwa ze smoczymi skrzydłami i szyją.] Cynthia Witthoft
22 Aug 2011
507
Share Video

3:49
Cynthia Witthoft - A Deep Penetration
24 Feb 2008
3576
Share Video

1:54
"Just a Little Piece Of Me" Album: Bootleg Her 8 (2007) -- to nurt narodowo-kulturowy w Szwecji, według którego Szwedzi wywodzili się od średniowiecznego germańskiego plemienia Gotów. Obecnie w Szwecji hipotezę stojącą za tym prądem uważa się za sztandarowy przykład fałszywej teorii. Teoria ta pojawiła się już w średniowiecznych kronikach szwedzkich i została podjęta przez takie czołowe postacie szwedzkiej kultury jak: Johannes Magnus, Georg Stiernhielm czy Olaus Rudbeck. Nurt ten nieco osłabł na sile w XVIII wieku, jednak z pojawieniem się gotycyzmu w kulturze europejskiej i tendencji romantycznych na nowo zyskał na znaczeniu. ... Gotycyzm: The name is derived from Jordanes's account of the Gothic urheimat in Scandinavia (Scandza), and the Gothicists in Sweden believed that the Goths had originated from Sweden. Some scholars in Denmark also attempted to identify the Goths with the Jutes, however, these ideas did not lead to the same widespread cultural movement in the Danish society as it did in the Swedish. In contrast with the Swedes, the Danes of this era did not forward claims to political legitimacy based on assertions that their country was the original homeland of the Goths and that the conquest of the Roman Empire was proof of their own country's military valor and power through history. The Gothicismus movement took pride in the Gothic tradition that the Ostrogoths and their king Theodoric the Great who assumed power in the Roman Empire had Scandinavian ancestry. This pride was expressed as early as the medieval chronicles, where chroniclers wrote about the Goths as the ancestors of the Scandinavians, and it permeated the writings of the Swedish writer Johannes Magnus (Historia de omnibus gothorum seonumque regibus) and his brother Olaus Magnus (Historia de gentibus septentrionalibus). Both works had a large impact on contemporary scholarship in Sweden. During the 17th century, Danes and Swedes competed for the collection and publication of Iceland manuscripts, Norse sagas, and the two Eddas. In Sweden, the Icelandic manuscripts became part of an origin myth and were seen as proof that the greatness and heroism of the old Geats (in this sense, the ancient Germanic tribes) had been passed down through the generations to the current population. This pride culminated in the publication of Olaus Rudbeck's Atland eller Manheim (1679--1702), where he claimed that Sweden was identical to Atlantis. Cynthia Witthoft
5 Jul 2009
2678
Share Video

6:26
Banda: "Cynthia Witthoft" Música: "The Mystery of the Girl in Grey" CD: "1993-2007 - Bootleg Her 3" [não entendi o que tem o banheiro tosco a ver com a história, mas tudo bem!] The Girl in Grey battles the forces of darkness, aided by her sister Scruff and Emily Fairbairn, the black smoky Outsider. Mysterious female figure in grey who fights crime with the help of her sister, Scruff (not to mention the mysterious Emily Fairbairn, alias the Outsider, who's about twelve and black and smoky), and dreams about the Green Man. "The Secret Origin of the Girl in Grey: People have asked how it was that I became the Girl in Grey. Well, for their gratification I print, for the first time, the story... There was a time when I was a fairly normal girl, just an ordinary, rather shy blonde student whose greatest excitement was shrugging off drunken advances at the College bar, and whose greatest worry was finding student digs who'd take my cats. All fifteen of them. Daddy was a millionaire who had divorced my mother when I was five. He had a new wife, and had as little to do with little me as possible, even after my mother was killed in an air crash while trying to fly the Atlantic solo. I liked things that way. Me and the cats and a little allowance. One day everything changed. A letter came to the flat telling me that my Daddy had been killed in action. That surprised me, as I always thought he owned a factory. I wondered if he had all the time been a British Secret Agent just pretending to be a lazy millionaire. Later I discovered that it was actually just a misprint. It should have said he was killed in Acton, which is where his factory was. That made a lot more sense. What was more, he hadn't changed his will to favour the peroxide floozie he'd married, so I got all the money. I discovered that his killers had been hired by a business rival who wanted to take over his company and, donning a close-fitting grey costume, I fought the killers and won. Now I use the fortune I inherited to fight crime. And to keep my cats in the style to which they have become acustomed. Oh, and ever since I met The Green Man, I've wanted to marry him. Together we would be the world's greatest crime-fighting team. But I don't think he'll ever say 'yes' to me. Why grey? It blends in well in the dark. Actually it was originally meant to be black, but I made a mistake with the dye."
25 Jun 2008
1787
Share Video

6:08
Artist: "Cynthia Witthoft" Song: "The Boring Road of Life" Album: "Rectal Hidden Tracks (2002)" Sadness may affect a person's social standing. Studies have found that when people recognize an expressed emotion, they tend to attribute additional characteristics to the person expressing that emotion (Halo effect). A happy person, therefore is perceived warmly whereas a sad person is perceived as weak and lacking ability and an angry person is perceived as powerful and dominant. Tiedens's study explored whether people provide power to people they like or rather to people they perceive as powerful. The study, which examined social position in political, business and job interview situations, found that people prefer to give status position and power to an angry leader rather than to a sad one. People tend to give power to those perceived as powerful instead of to those whom they like. For example, in the business world, a positive statistical correlation was found between sadness and the extent of a person's social contribution, however angry people were perceived more deserving of status and promotion. Similarly, in the job interviews, angry people were perceived as more suitable for promotion and high salary than sad people.
5 Mar 2008
474
Share Video

5:08
"Cynthia Witthoft" Song: "The Difference Between Old and New Metal" The era of metal's mainstream dominance in North America came to an end in the early 1990s with the emergence of Nirvana and other grunge bands, signaling the popular breakthrough of alternative rock. Grunge acts were influenced by the heavy metal sound, but rejected the excesses of the more popular metal bands, such as their "flashy and virtuosic solos" and "appearance-driven" MTV orientation. Glam metal fell out of favor due not only to the success of grunge, but also because of the growing popularity of the more aggressive sound typified by Metallica and the post-thrash groove metal of Pantera and White Zombie. A few new, unambiguously metal bands had commercial success during the first half of the decade—Pantera's Far Beyond Driven topped the Billboard chart in 1994—but, "In the dull eyes of the mainstream, metal was dead." Some bands tried to adapt to the new musical landscape. Metallica revamped its image: the band members cut their hair and, in 1996, headlined the alternative musical festival Lollapalooza founded by Jane's Addiction singer Perry Farrell. While this prompted a backlash among some long-time fans, Metallica remained one of the most successful bands in the world into the new century Like Jane's Addiction, many of the most popular early 1990s groups with roots in heavy metal fall under the umbrella term "alternative metal." The label was applied to a wide spectrum of acts that fused metal with different styles, not all associated with alternative rock. Acts labeled alternative metal included the Seattle grunge scene's Alice in Chains and groups drawing on multiple styles: Faith No More combined their alternative rock sound with punk, funk, metal, and hip hop; Primus joined elements of funk, punk, thrash metal, and experimental music. Tool mixed metal and progressive rock; Ministry began incorporating metal into its industrial sound; and Marilyn Manson went down a similar route, while also employing shock effects of the sort popularized by Alice Cooper. Alternative metal artists, though they did not represent a cohesive scene, were united by their willingness to experiment with the metal genre and their rejection of glam metal aesthetics (with the stagecraft of Marilyn Manson and White Zombie—also identified with alt-metal—significant, if partial, exceptions). Alternative metal's mix of styles and sounds represented "the colorful results of metal opening up to face the outside world." In the mid- and late 1990s came a new wave of U.S. metal groups inspired by the alternative metal bands and their mix of genres. Dubbed "nu metal," bands such as P.O.D., Korn, Papa Roach, Limp Bizkit, Slipknot, and Linkin Park incorporated elements ranging from death metal to hip hop, often including DJs and rap-style vocals. The mix demonstrated that "pancultural metal could pay off." Nu metal gained mainstream success through heavy MTV rotation and Ozzy Osbourne's 1996 introduction of Ozzfest, which led the media to talk of a resurgence of heavy metal. That year, Korn released Life Is Peachy, the first nu metal album to reach the top 10; two years later, the band's Follow the Leader hit number 1. In 1999, Billboard noted that there were more than 500 specialty metal radio shows in the U.S., nearly three times as many as ten years before. While nu metal was widely popular early in the 2000s, traditional metal fans did not fully embrace the style. By early 2003, the movement had clearly passed its peak, though several nu metal acts, as well as bands with related styles, such as System of a Down, retained substantial followings.
10 Jun 2009
675
Share Video