Results for: d'bagindas Search Results
Family Filter:
7:00
Semua dalil-dalil al-Quran dan hadith-hadith sahih di atas adalah wahyu yang mengkhabarkan Allah bersemayan di 'ArasyNya di langit ke tujuh. Dalil-dalil tersebut menolak alasan mengharamkan seseorang dari bertanya "Di mana Allah berada?" atau (اَيْنِيَّة الله) "Di mananya Allah". Bertanya "Di mana Allah" untuk memastikan akidahnya adalah sunnah, kerana Nabi Muhammad bertanya kepada hamba perempuan dengan pertanyaan: "Di mana Allah?". Nabi Muhammad wajib dijadikan contoh kerana baginda tidak mengikut hawa nafsunya apabila memperkatakan sesuatu. Oleh itu, seseorang yang bertanya "Di mana Allah?" tidak boleh dihukum sesat. Kepercayaan ahli bid'ah wajib ditolak jika enggan menjadikan Nabi Muhammad sebagai contoh dalam semua perkara yang berhubung dangan penentuan di mana Allah. Baginda bersabda: كُلُّ اُمَّتِيْ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ اِلاَّ مَنْ اَبَى قَالُوْا وَمَنْ يَاْبَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: مَنْ اَطَاعَنِى دَخَلَ الْجَنَّةِ وَمَنْ عَصَانِيْ قَقَدْ اَبَى. "Setiap umatku masuk syurga kecuali yang menolak. Mereka bertanya, siapakah yang menolak wahai Rasulullah? Baginda bersabda: Sesiapa mentaati aku dia masuk syurga dan sesiapa bermaksiat dia menolak". . H/R Bukhari no. 782. "Sesiapa menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mu'min, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahanam dan Jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali".An-Nisa, 4:115. Kesimpulannya: Apa yang dijelaskan di tulisan ini berlandaskan al-Quran, as-Sunnah yang sahih dan fatwa para Salaf as-Soleh, mereka beriman dengan segala yang dikhabarkan oleh Allah tentang diriNya di dalam kitabNya, tidak dilakukan pada sifat, zat dan nama-namaNya tahrif, ta'til, takyif dan tamsil. Dan Imam Ahmad rahimahullah pula berkata: "Ditegah mensifatkan Allah kecuali dengan apa yang disifatkan sendiri oleh diriNya atau dengan apa yang disifatkan oleh RasulNya dan tidak pula melampaui batasan al-Quran dan al-Hadith". Lihat: شرح العقيدة الوسطية hlm. 21. Ibn Taimiyah.
6 Mar 2009
4150
Share Video

7:00
DI MANA ALLAH? Terdapat golongan masyarakat yang menyerupakan zat, nama-nama dan sifat-sifat Allah dengan makhlukNy. Mereka menyamakan keberadaan Allah dengan makhlukNya sehingga meyakini Allah berada “di mana-mana” yang meliputi semua benda. Begitulah pengakuan golongan yang sesat ini apabila ditanyakan "Di mana Allah?". Menjawab pertanyaan di mana Allah wajib melalui al-Quran, as-Sunnah dan fatwa para ulama Ahli Sunnah yang bermanhaj Salaf terutama para Salaf yang hidup di zaman wahyu dan dikurun mufadhalah (مُفَضَّلَةٌ). Kerana mereka (para Salaf) mengetahui bila, di mana dan mengapa wahyu turun. Mereka dididik oleh Nabi dengan al-Quran dan mengambil agama sebagai petunjuk secara langsung dari baginda. Mereka para insan yang paling mulia. Mereka berilmu tentang agama, tiada syubahat terutama dalam memahami zat, nama dan sifat Allah. Akidah mereka diakui oleh Rasulullah خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِيْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ. "Sebaik-baik manusia yang di kurunku, kemudian yang sesudahnya (Tabi'in), kemudian yang sesudah mereka (tabi'ut at-tabi'in)". Adapun golongan yang sesat, mereka memutar-belitkan hujjah tentang "Di mana Allah?" melalui ayat-ayat al-Quran yang ditafsirkan melalui hawa nafsu atau akal fikiran semata yang menyalahi penafsiran Ahli Sunnah wal-Jamaah. Antara ayat-ayat yang dimaksudkan ialah: Ayat Pertama: مِنْ نَّجْوَىثَلاَثَةٍاِلاَّ هُوَ رَابِعُهُمْ وَلاَ خَمْسَةٍ اِلاَّ هُوَ سَادِسُهُمْ وَلاَ اَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلاَ اَكْثَرَ اِلاَّ هُوَ مَعَهُمْ اَيْنَ مَاكَانُوْا ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا عَمِلُوْا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ. “Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah mengetahui apa yang di langit dan yang ada di bumi. Tiada perkataan rahsia antara tiga orang, melainkan Dialah yang keempat. Dan tiada (perkataan antara) lima orang melainkan Dialah yang keenam. Dan tiada (pula) perkataan antara (jumlah) yang kurang dari itu atau yang lebih banyak melainkan Dia ada bersama mereka di manapun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitakan kepada mereka pada Hari Kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu". Al-Mujadalah, 58:7 Penjelasan Ayat Pertama: Ayat ini dari awal sehinggalah ke akhir ayat, ia dimulakan dengan memperkatakan pengetahuan Allah atau ilmuNya iaitu: "Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah Mengetahui apa yang ada di langit dan yang ada di bumi". Ayat ini sebenarnya memperkatakan ilmu Allah: “Allah Maha Mengetahui” apa yang di langit dan di bumi. Dia Mengetahui bisikan dua orang yang berbisik-bisik atau yang lebih dari dua orang dan bukan memperkatakan Allah di mana-mana. Ayat ini diakhiri dengan kalimah ilmu: "Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu". Ini membuktikan Allah bersama kita ilmuNya bukan zatNya. Imam Ahmad telah menerangkan tentang maksud ayat ini: اِفْتَتَحَ اْلاَيَة بِالعِلْمِ وَاخْتَتَمَهَا بِالْعِلْمِ. "Dimulakan ayat ini dengan memperkatakan ilmu dan diakhiri juga dengan memperkatakan ilmu". Menurut Imam Ahmad, dimaksudkan Allah bersama hambaNya ialah yang bersama "ilmuNya bukan zatNya”, jawapan ini bukan bid'ah kerana Imam Ahamd sentiasa menentang bid’ah. Inilah penafsiran para ulama Salaf. Ibn Jarir dari Ad-Dahak menjelaskan: "Dia di atas 'ArasyNya dan yang bersama dengan mereka ialah ilmuNya. Bahawasanya Dia menyaksikan mereka dengan ilmuNya dan Dia di atas 'ArasyNya". Imam Ibn Kathir rahimahullah menjelaskan: وَلِهَذَا حَكَى غَيْرُ وَاحِدِ اْلاِجْمَاعِ عَلَى اَنَّ الْمُرَادَ بِهَذِهِ اْلاَيَةِ مَعِيَّةُ عِلْمهُ تَعَالَى. "Oleh kerana yang demikian, telah menceritakan bukan seorang malah secara ijmak atas kesepakatan mereka bahawa yang dimaksudkan oleh ayat ini ialah Allah bersama seseorang ilmuNya". Imam Ibn Kathir rahimahullah menjelaskan lagi: لاَ يَغِيْبُ عَنْهُ مِنْ اُمُوْرِهِمْ شَـيْء ثُمَّ قَالَ تَعَالَى {ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٍ}. "Tidak tersembunyi dari pengetahuanNya segala apapun perkara (urusan) mereka, oleh kerana itu Allah berfirman: Kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka pada Hari Kiamat apa yang mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu". Ayat Kedua: Ada golongan yang menjadikan ayat di bawah ini sebagai hujjah untuk membuktikan Allah berada di mana-mana (tidak bertempat). Firman Allah: وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ. "Dia bersama kamu di mana sahaja kamu berada". Al-Hadid, 57:4. Penjelasan Ayat Kedua: Penafsiran yang sahih: "Dia bersama kamu” bukanlah bersama dengan makhluk zat atau tempat sebagaimana pendapat sufi yang berakidah wahdatul wujud (وحدة الوجود). Menurut ulama Alhi Sunnah wal-Jamaah: “Allah bersama dengan mereka kudrat, pendengaran, pentadbiran, kerajaan atau dengan makna kerububiyahanNya, sedangkan Dia di atas Arasy dan di atas segala makhluk-makhlukNya”. Sufiyan At-Thauri menafsirkan melalui hadith riwayat Imam Bukhari: بِاَنَّ ذَلِكَ عِلْمُهُ كَمَا رُوِيَ ذَلِكَ عَنْهُ الْبُخَارِي. "Sesungguhnya diayat tersebut ialah yang bersama kita IlmuNya sebagaimana diriwayatkan (tentang ayat tersebut) dari Bukhari". وَقَالَ الذَّهَبِى : رُوِيَ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ معْدَانٍ قَالَ : سَاَلْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِى عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى : (وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ) قَالَ : بِعِلْمِهِ. "Berkata az-Zahabi: Telah diriwayatkan bukan sahaja hanya dari seorang, dari Ma'dan berkata: Aku telah bertanya kepada Sufiyan at-Thauri tentang firman Allah (Dan Dia bersama kamu di mana sahaja kamu berada) beliau berkata: (Yang bersama ialah) IlmuNya". Ibn Jarir menafsirkan: "Dia melihat kamu wahai manusia di mana sahaja kamu berada, Dia mengetahui tentang kamu dan mengetahui segala amal kamu, Dia di atas 'ArasyNya dan 'ArasyNya di atas langit ke tujuh". Berkata Abu Al-Qasim Al-Asfahani: "Jika mereka mempersoalkan kamu tentang pentakwilan ayat (Dia bersama kamu di mana kamu berada) dan kamu menafsirkan IlmuNya? Kami katakan: Sesungguhnya ayat tersebut menunjukkan bahawa yang dimaksudkan yang bersama ialah ilmuNya kerana Dia berfirman di akhir ayat tersebut (Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui di atas segala sesuatu)". Berkata Ibn Kathir: "Dia mengawasi kamu, memerhatikan perbuatan kamu di mana sahaja kamu berada sama ada di daratan, di lautan, dimalam hari, disiangnya, di dalam rumah-rumah kamu atau di luar rumah. Segala-galanya dalam pengetahuanNya (ilmuNya) tanpa terkecuali. Segala-galanya di bawah penglihatanNya, pendengaranNya, Dia mendengar percakapan kamu, melihat kedudukan kamu, mengetahui semua rahsia-rahsia dan bisikan kamu kerana Dia telah berfirman: اَلاَ اِنَّهُمْ يَثْنُوْنَ صُدُوْرَهُمْ لِيَسْتَخْفُوْا مِنْهُ اَلاَ حِيْنَ يَسْتَغْشُوْنَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ اِنَّهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ. "Ingatlah! Sesungguhnya (orang munafik itu) memalingkan dada mereka untuk menyembunyikan diri daripadanya (Muhammad). Ingatlah! Di waktu mereka menyelimuti dirinya dengan kain, Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka lahirkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala isi hati". سَوَاءٌ مِّنْكُمْ مَّنْ اَسَرَّالْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَبِهِ وَمَنْ هُوَمُسْتَخْفِ بِالَّيْلِ وَسَارِبُ بِالنَّهَارِ. "Sama sahaja siapa antaramu yang merahsiakan ucapannya dan yang berterus-terang dengan ucapannya itu, siapa yang bersembunyi dimalam hari dan yang berjalan (menampakkan diri) disiang hari". Ibn Kathir menjelaskan: "Tiada Ilah selain Dia, tiada Tuhan Pencipta selain Dia, telah thabit (jelas) di dalam hadith sahih bahawa Rasulullah bersabda kepada Jibril semasa ditanya tentang ihsan, baginda bersabda: Hendaklah kamu menyembahNya seolah-olah kamu melihatNya dan jika kamu tidak melihatNya sesungguhnya Dia melihat kamu". (Bersama dan melihat tidaklah serupa kerana tidak semestinya melihat itu bersama pada zatNya). Berkata Abu Hayyan Al-Andelusi, At-Thauri dan Al-Qurtubi: وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْ بِالْعِلْمِ وَالقَدْرِ "Dia bersama kamu, yang bersama ilmuNya dan kudrahNya". "Allah Maha Mengetahui" segala yang dilakukan makhlukNya dan yang tersemat di hatinya. Ilmu dan kudrat Allah bersamanya, ilmu Allah amat luas menguasai segala ciptaanNya. Berkata al-Alusi: وَاْلاَيَةُ تَمْثِيْلٌ لإِحَاطَةِ عِلْمُ اللهِ بِهِمْ وَتَصْوِيْرٌلِعَدَمِ خُرُوْجِهِمْ عَنْهُ اَيْنَمَا كَانُوْا. “Semua ayat (yang memperkatakan di mana Allah) pembuktian ilmu Allah meliputi mereka dan menggambarkan bahawa tidak terlepasnya mereka dari ilmu Allah walaupun di mana mereka berada". قَالَ الْقَاسِمِيْ: وَقَدْبَسَطَ اْلإِمَامُ اَحْمَدُالْكَلاَمَ عَلَى الْمَعِيَّةِ فِىالرَّدِّ عَلَى الْجَهْمِيَّةِ وَلَفْظُ الْمَعِيَّةِ فِىكِتَابِ اللهِ جَاءَ عَامًاكَمَافِىهَاتَيْنِ اْلآيَتَيْنِ اَلْحَدَيْدِوَالْمُجَادَلَةِ وَجَاءَ خَاصًافِى قَوْلِهِ تَعَالَى: اِنَّ اللهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقُوْاوَالَّذِيْنَ هُمْ مُحْسِنُوْنَ وَقَوْلُهِ: اِنَّنِيْ مَعَكُمَااَسْمَعُ وَاَرَىوَقَوْلِهِ: لاَتَحْزَنْ اِنَّ اللهَ مَعَنَا. فَلَوْكَانَ الْمُرَادُ بِذَاتِهِ مَعَ كُلِّ شَيْءٍ لَكَانَ التَّعْمِيْمِ يُنَاقِضُ التَّخْصِيْص فَاِنَّهُ قَدْ عَلِمَ اَنَّ قَوْلَهُ : (لاَ تَحْزَنْ اِنَّ اللهَ مَعَنَا) اَرَادَ بِهِ تَخْصِيْصهُ وَاَبَا بَكْرٍدُوْنَ عَدُوِّهِمْ مِنَ الْكُفَارِ. "Berkata Al-Qasimi: Imam Ahmad membantah Jahmiyah tentang (مُعِيَّة) “Allah di mana-mana (bersama makhluk)”. Beliau berkata: Lafaz ma'iyah (مَعِيَّةٌ) di dalam kitab Allah didatangkan secara am sebagaimana di dua potong ayat al-Hadid dan al-Mujadalah. Ada kalanya didatangkan secara khas sebagaimana firmanNya: (Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan mereka yang berbuat kebaikan). FirmanNya: (Sesungguhnya Aku bersama kamu berdua, mendengar dan melihat). FirmanNya: (Janganlah berdukacita sesungguhnya Allah bersama kita). Sekiranya dimaksudkan di ayat ini zatnya bersama setiap sesuatu, tentulah jika dimaksudkan secara umum (bersama makhlukNya) bertentangan dengan yang khusus. Telah diketahui firmanNya (Janganlah berdukacita sesungguhnya Allah bersama kita) jika dikehendaki (oleh Jahmiyyah) secara umum (Allah berserta makhlukNya tentulah di samping) bersama Rasulullah juga bersama musuh Rasulullah sedangkan Abu Bakar tidak terhitung kalangan kuffar (musuh). Begitu juga firmanNya (Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang bertakwa dan mereka yang berbuat baik) ayat ini khusus tidak termasuk orang yang zalim dan pelaku maksiat". قَالَ اْلإِمَامُ اَحْمَدُ: فَلَفْظُ الْمَعِيَّةِ لَيْسَتْ فِى لُغَةِ الْعَرَبِ وَلاَشَيْء مِنَ الْقُرْآنِ اَنْ يُرَادَ بِهَا اِخْطِلاَط اِحْدَى الذَّاتَيْنِ بِاْلاُخْرَى كَمَافِى قَوْلِهِ تَعَالَى: (مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ) وَفِىقَوْلِهِ : (فَاُوْلَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ) وَقَوْلِهِ (اِتَّقُوْا اللهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصَّادِقِيْنَ) وَفِى قَوْلِهِ : (وَجَاهِدُوْا مَعَكُمْ) وَمِثْلُ هَذَا كَثِيْرٌ فَامْتَنَعَ اَنْ يَكُوْنَ قَوْلُهُ (وَهُوَ مَعَكُمْ) يَدُلُّ عَلَى اَنَّ ذَاتَهُ مُخْتَلِطَةٌ بِذَوَاتِ الْخَلْقِ. "Maka lafaz (مَعِيَّةٌ) dalam Bahasa Arab dan di dalam al-Quran tidak pernah diertikan: "Bersatunya dua zat antara satu dengan yang lain. Contohnya firman Allah: }Muhammad itu utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya{. FirmanNya: }Mereka bersama orang-orang yang beriman{. FirmanNya: }Bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan bersamalah orang-orang yang siddiqin{. Ayat seperti dicontohkan ini amat banyak. Ayat ini dapat menghalang dari memaksudkan firman Allah (Dia bersama kamu) menunjukkan ZatNya meliputi sekalian zat-zat makhlukNya". Berkata Al-Qasimi: "Telah menjadi kebiasaan lafaz (مَعِيَّةٌ) "bersama" dalam bahasa (Arab) sekalipun menunjukkan berkumpul, berserta dan bersama, jika dilibatkan dengan hamba ia menunjukkan ketinggian 'ArasyNya. Maka ma'iyah dalam segala tempat mengikut perkiraanNya, berserta semua makhluk IlmuNya, KudratNya serta KekuasaanNya dan dikhususkan sebahagian mereka dengan pertolongan, kemenangan dan bantuanNya". Berkata Syamsuddin az-Zahabi ulama besar mazhab Syafie: “Sesiapa mengingkari bahawa Allah ‘Azza wa-Jalla di langit, maka dia seorang yang kafir”. (Lihat: مختصرالعلو للعلي الغفار al-Hafiz Syamsuddin az-Zahabi. hlm 137). Nas-nas di atas menunjukkan ilmu Allah bersama sesiapa sahaja, bukan zatNya kerana Allah bersemayam di atas ‘ArasyNya yang berada di langit.
12 Apr 2009
4820
Share Video

4:20
D'Bagindas (1st Single) : Apa Yang Terjadi (Trinity Optima Production)
22 Feb 2010
459
Share Video

4:28
D Baginda Band C.I.N.T.A Luka Luka Luka Yang ku Rasakan , Bertubi Tubi Tubi Yang Kau Berikan Cinta Ku Bertepuk Sebelah Tangan Tapi Aku balas Senyuman Keindahan . Bertahan Satu Cinta Bertahan Satu C I N T A
28 May 2010
180
Share Video

4:14
d'Bagindas, C.I.N.T.A, d'Bagindas - C.I.N.T.A, C.I.N.T.A, Trinity Optima Production
12 Jun 2010
1070
Share Video

3:16
D'Bagindas "APA YANG TERJADI" pop Indonesia populer in HD quality. New editing by NengAmel.
1 Aug 2010
284
Share Video

3:50
new hits indonesian music 2010-D,bagindas(empat mata)
27 Nov 2010
807
Share Video

3:12
Rentak lagu yang menarik..menghiburkan...dari band D'bagindas...jom layan...^_^
2 Sep 2011
4023
Share Video

3:33
d`bagindas ~ Maafkan
27 Mar 2012
3928
Share Video

3:26
D'Bagindas Band
11 Jan 2013
3868
Share Video

3:00
Lagu apik d'bagindas suka sama kamu cocok yang lagi kasmaran, dobel lirik lagu di video dan deskripsi. Lirik: Hatiku berkata ingin katakan cinta Namun aku malu untuk mengawalinya Jantungku berdebar saat kau menatapku Jadi salah tingkah bicara sama kamu Bibirku terbungkam melihat senyummu Aku tak kuasa saat di depanmu Reff: Sebenarnya aku ingin mengungkapkan rasa Tapi mengapa aku s'lalu tak bisa Bagaimana caranya agar dirimu Bisa tau kalau aku suka..Suka..Suka..Suka sama kamu (Guitar Melodic) Jantungku berdebar saat kau menatapku Jadi salah tingkah bicara sama kamu Bibirku terbungkam melihat senyummu Aku tak kuasa saat di depanmu Reff: Sebenarnya aku ingin mengungkapkan rasa Tapi mengapa aku s'lalu tak bisa Bagaimana caranya agar dirimu Bisa tau kalau aku suka..Suka..Suka..Suka sama kamu (Guitar Melodic) Reff: Sebenarnya aku ingin mengungkapkan rasa Tapi mengapa aku s'lalu tak bisa Bagaimana caranya agar dirimu Bisa tau kalau aku suka..Suka..Suka..Suka sama kamu Reff: Sebenarnya aku ingin mengungkapkan rasa Tapi mengapa aku s'lalu tak bisa Bagaimana caranya agar dirimu Bisa tau kalau aku suka..Suka..Suka..Suka sama kamu (Guitar Melodic) Suka sama kamu
7 Apr 2013
3896
Share Video

3:13
Album Yang No. 1, Trinity Optima Production, 2011 Pencipta : Michael Christian Setiap orang pasti pernah merasakan apa yang diungkapkan dalam single ke-3 D'Bagindas. Masih dengan gaya musik melayu yang easy listening, lagu Suka Sama Kamu ini menggambarkan seseorang yang tak mampu mengungkapkan perasaannya terhadap orang yang dicintainya. Lagu ini diciptakan Mike D'Bagindas karena terinspirasi oleh curhat dari teman.
14 Aug 2013
3922
Share Video

4:06
d'Bagindas, Ampuni Dosaku, d'Bagindas - Ampuni Dosaku, Single, Trinity Optima Production
18 Nov 2013
3803
Share Video

3:57
d'Bagindas, Empat Mata, d'Bagindas - Empat Mata, C.I.N.T.A, Trinity Optima Production Digital Cahnnel d'Bagindas : Itunes : http://www.itunes.com/dbagindas Musikkamu : http://bit.ly/musikkamudbagindas Langit Musik : http://bit.ly/LMDBagindas Melon : http://bit.ly/MelonDBagindas Nokia Music : http://bit.ly/NM_DBagindas Fanpage : http://bit.ly/dbagindascinta
7 Jan 2015
3953
Share Video

3:32
This is a bad,bad,bad video I made half asleep late at night.Watch it,comment on it,rate it,whatever.Just don't ask me why I made it.I suggest you watch it till the end.I don't know why the music at the end is in such bad quality,but I'm blaming windows movie maker.
17 Jun 2009
848
Share Video

5:34
www.CANLARBIR.com alevi'lerin tek sesli sohbet yeri GELIN CANLAR BIR OLALIM
9 Dec 2009
106
Share Video