Results for: dua Search Results
Family Filter:
0:53
Uma bezerra nasceu com duas cabeças na cidade de Araioses
27 Jun 2008
301
Share Video

0:32
bukhari sfh darse aqaid articles quran dua wazifa live q & a allama syed fida hussain bukhari
12 May 2009
1246
Share Video

8:31
: Allah'a en son ne zaman dua ettiniz? Sadece birtakım sıkıntı ve belalarla karşılaşınca mı O'na yalvarıyorsunuz? Yoksa O'nu sürekli anıyor musunuz? Dua ettiğinizde O'nun size çok yakın olduğunu, sizin fısıltıyla söylediğiniz veya içinizden geçirdiğiniz her sözü işittiğinin bilincinde misiniz? İnsanların tamamı duaya muhtaçtır. Fakir ve zor şartlar altında yaşayan birinin zengin bir insana göre duaya daha fazla ihtiyacı olduğunu düşünmek, dua konusunu temelinden yanlış anlamak demektir. Hali vakti yerinde, hayatta tüm istediklerine kavuştuğunu düşünen bir insanın duaya ihtiyacı olmadığını düşünmek son derece hatalıdır. Çünkü bu durumda dua etmenin tek sebebinin dünyevi arzuların tatmini olduğu anlamı çıkmaktadır. Oysa müminler hem dünya hayatları için, hem de ahiretleri için dua ederler. Dua beraberinde tevekkülü de getirir. Dua eden insan, karşısına çıkabilecek zor ya da kolay her türlü durumu, tüm olayları, kainatın Yaratıcısı ve Hakimi olan Allah'ın yarattığını biliyor demektir. Bir problemi çözmenin ya da önlemenin bütün yollarının evrendeki tüm kudretin sahibi olan Allah'a dayandığını bilmek, tüm işleri ona havale etmek ve sadece ona dua etmek, mümin için bir ferahlık ve güven kaynağıdır
2 Aug 2008
981
Share Video

0:59
Yakında vizyona girmesi planlanan Dua-(m) cennet ve cehennem filminin tanıtım videosu. onlar hep vardı ve pusudaydılar... onları sadece akıl sahıbı ve ilim sahibi insanlar durdurabilirlerdi.
27 Aug 2008
34
Share Video

0:58
Yönetmenliğini ve senaristliğini Uğur OĞUZBOYLU nun yaptığı Dua-(m) cennet cehennem filminin fragman tanıtımı yapıldı. dua nın gücünün ve Allah a olan inancın insanı nelerden koruyabileceği bir kez daha anlatıldı. O sinsi vesvesenin şerrinden o ki insanların göğüslerine fısıldar gerek insanlardan gerekse cinlerden ve onların şerrinden Allh a sığınırım (NAS 4 - 6)
27 Aug 2008
221
Share Video

3:59
*******adeliapedrosa.blogspot**** Adélia Pedrosa canta "Duas Telas", de Fernando Costa e Manuel Marques, com o Grupo Folclórico da Casa de Portugal de S.Paulo.
6 Sep 2008
257
Share Video

5:25
Ramazan, dua, hadis, Ayet, tepkiforum, yekbas,
14 Sep 2008
2209
Share Video

25:25
A beautiful recitation of Dua Kumayl which is a dua to be recited on every thursday. It was taught to Kumayl a companion of Imam Ali [as] by the Imam [as] himself
20 Feb 2009
7695
Share Video

2:23
Shaykh-ul-Islam Dr. Muhammad Tahir-ul-Qadri's Dua for the Members of Minhaj-ul-Quran (Norway, 10 August 2008)
23 Oct 2008
5080
Share Video

4:13
Dua eden adama duâdan ziyade ne lazım gelir, kulluğunu doyasıya yaşamak için? "Meselâ, esbâba teşebbüs, bir duâ-i fiilîdir. Esbâbın içtimâı, müsebbebi icad etmek için değil, belki lisân-ı hal ile müsebbebi Cenâb-ı Haktan istemek için, bir vaziyet-i marziye almaktır. Hattâ çift sürmek, hazîne-i rahmet kapısını çalmaktır. Bu nevi duâ-i fiilî, Cevâd-ı Mutlakın isim ve ünvânına müteveccih olduğundan, kabule mazhariyeti ekseriyet-i mutlakadır. İkinci kısım, lisân ile, kalb ile duâ etmektir; eli yetişmediği bir kısım metâlibi istemektir. Bunun en mühim ciheti, en güzel gàyesi, en tatlı meyvesi şudur ki: Duâ eden adam anlar ki, birisi var; onun hâtırât-ı kalbini işitir, her şeye eli yetişir, herbir arzusunu yerine getirebilir, aczine merhamet eder, fakrına meded eder. İşte ey âciz insan ve ey fakir beşer! Duâ gibi hazîne-i rahmetin anahtarı ve tükenmez bir kuvvetin medârı olan bir vesîleyi elden bırakma. Ona yapış; âlâ-yı illiyyîn-i insaniyete çık.
18 Nov 2008
1921
Share Video

0:49
İNGİLİZ CENAZESİ'NDE İMAM DUA ETTİ
9 Feb 2009
276
Share Video

3:36
dua xe Ha noi
22 Nov 2008
6491
Share Video

5:06
Erzincan da Ölen Filistinliler için Dua Edildi
3 Jan 2009
578
Share Video

4:41
Cemal'in savaş karşıtı DUA adlı parçasının klibi. www.cemalcimen****
1 Feb 2009
393
Share Video

3:01
Dua, Allah ile insanlar arasındaki bir bağlantı yoludur. Allah ile bağlantı kurma ihtiyacı ise insanın fıtratında yani yaratılışında vardır.
13 Feb 2009
519
Share Video

7:05
This is Great Dua by Shaykh Mahir Al-Mu'aqily, at year 1429 Ramadan
15 Feb 2009
1334
Share Video