Results for: iwaly Search Results
Family Filter:
9:07
amazing performance live in poland 1999.
9 Feb 2009
525
Share Video

5:45
Connie Talbot wows Sarah Connor, singing IWALY live at "A Heart for Children", again in High Quality. Ich habe eine kürzere Version des Live-Auftritts von Connie Talbot bei Thomas Gottschalk in "Ein Herz für Kinder" hergestellt.
6 Feb 2010
1567
Share Video

7:45
Taɣuct n Maεtub Lwennas:[ Aɣrib ] , Album (1986: Les deux compères) -------------------------------------------------------- Mačči seg wul i kem-ǧǧiɣ Imi ur d am-n-rriɣ Leǧwab ɣef tebrat-inem Ḥeḍren leḥbab mi i ɣliɣ Assen mi tt-ɣriɣ Rḥan-iyi lehḍur-inem Kerheɣ lektiba ad tt-waliɣ D leqlam bḍiɣ Aẓar izdeɣ-it ssem Yeḥzen lemri ideg i muqleɣ Asmi i kem-ctaqeɣ Udem-iw rẓag i tmuɣli Am uẓegḍuf i uɣaleɣ Σerqeɣ i wid sneɣ Qqaren-d ma d keččini Ṣṣber ay axxam ideg i luleɣ Am wass-a ad n-aseɣ D lmektub ad ɣ-d-iwali Ul-iw meskin ihujer Icerreg lebḥer Kul aṭṭan yezdel fell-as Yuɣal sellaw seg uḥebber Aṭas i yeṣṣber Γef tin εzizen fell-as Yecfa asmi akken i s-d-yeṭaxer Tebɣa ad t-id-teḍfer Teẓra lɣerba d m txidas Mi meqqreḍ ad k-id-tdeqqer Temẓi-k ad tt-tenker Ad k-d-teḍleq mebla tuɣmas D lɣerba i d iyi-kelxen D temẓi-w yeccḍen Asmi tt-id-teqsed taluft Imal wul s anda nniḍen Yettu i ṣaṛen D ttin akken yeǧǧa di tmurt Meskint fell-as i terhen Lxiq d leḥzen Tεemmed i temẓi-s ad tfut Leεwam ad ttemseḍfaren Qqnent-iyi wallen Ttuɣ ɣurreɣ-d tameṭṭut Tεemdeḍ i rregmat irkul Tekniḍ-as i ddel Yessefsi ssem ɣef temẓi-m S ugudu beddleɣ laṣel Yeffeɣ-iyi leεqel Rehneɣ ula d amur-im Σecra snin tisin tebṭel Aḍar-iw yenfel Regment-kem tezyiwin-im Ass-a lḥif yeččur sḍel Azekka ad d-yenɣel Ad tbin taḍsa s udem-im Yiwen wass uqbel lεica Ad n-beddeɣ s teḍsa Ad am-kkseɣ ineẓman Ad n-afeɣ teεmer lǧamaε Wa ad yeqqar i wa Ma d flan i d-yennulfan Mi ḥeqqen akk d nekk aya Yak ur jaḥeɣ ara Ad tebdu taḍsa n wuglan Iḍelli heddren merra Qqaren-as d cmata Isellem ula deg yimawlan Ur yessakad ḥedd taεrurt-is Yettwali lǧar-is Iɣil leεyub-is ṣren Ur ilehhu d ccɣel-is Ad yezyen yisem-is Yettṣeggid wid i t-yifen Tineggura ɣer yixef-is Mi i yerreẓ yiccew-is D ndama ad t-id-iṣaḥen Ad yettɣeẓẓiẓ accaren-is Mi ara ad iẓer lḥeqq-is Wwin-as-t wid yeṭṭurcen ----------------------------------- Tanemmirt nwen(t) !!
27 Nov 2014
4950
Share Video