Results for: iwaly Search Results
Family Filter:
9:07
amazing performance live in poland 1999.
9 Feb 2009
526
Share Video

3:21
1 Aug 2010
165
Share Video

7:57
IMO one of her best Concert performances of this song. We all know Whitney can make an entrance but this leaves no doubt that she can rock the exit as well
24 Jun 2011
5880
Share Video

5:45
Connie Talbot wows Sarah Connor, singing IWALY live at "A Heart for Children", again in High Quality. Ich habe eine kürzere Version des Live-Auftritts von Connie Talbot bei Thomas Gottschalk in "Ein Herz für Kinder" hergestellt.
6 Feb 2010
1574
Share Video

7:45
Taɣuct n Maεtub Lwennas:[ Aɣrib ] , Album (1986: Les deux compères) -------------------------------------------------------- Mačči seg wul i kem-ǧǧiɣ Imi ur d am-n-rriɣ Leǧwab ɣef tebrat-inem Ḥeḍren leḥbab mi i ɣliɣ Assen mi tt-ɣriɣ Rḥan-iyi lehḍur-inem Kerheɣ lektiba ad tt-waliɣ D leqlam bḍiɣ Aẓar izdeɣ-it ssem Yeḥzen lemri ideg i muqleɣ Asmi i kem-ctaqeɣ Udem-iw rẓag i tmuɣli Am uẓegḍuf i uɣaleɣ Σerqeɣ i wid sneɣ Qqaren-d ma d keččini Ṣṣber ay axxam ideg i luleɣ Am wass-a ad n-aseɣ D lmektub ad ɣ-d-iwali Ul-iw meskin ihujer Icerreg lebḥer Kul aṭṭan yezdel fell-as Yuɣal sellaw seg uḥebber Aṭas i yeṣṣber Γef tin εzizen fell-as Yecfa asmi akken i s-d-yeṭaxer Tebɣa ad t-id-teḍfer Teẓra lɣerba d m txidas Mi meqqreḍ ad k-id-tdeqqer Temẓi-k ad tt-tenker Ad k-d-teḍleq mebla tuɣmas D lɣerba i d iyi-kelxen D temẓi-w yeccḍen Asmi tt-id-teqsed taluft Imal wul s anda nniḍen Yettu i ṣaṛen D ttin akken yeǧǧa di tmurt Meskint fell-as i terhen Lxiq d leḥzen Tεemmed i temẓi-s ad tfut Leεwam ad ttemseḍfaren Qqnent-iyi wallen Ttuɣ ɣurreɣ-d tameṭṭut Tεemdeḍ i rregmat irkul Tekniḍ-as i ddel Yessefsi ssem ɣef temẓi-m S ugudu beddleɣ laṣel Yeffeɣ-iyi leεqel Rehneɣ ula d amur-im Σecra snin tisin tebṭel Aḍar-iw yenfel Regment-kem tezyiwin-im Ass-a lḥif yeččur sḍel Azekka ad d-yenɣel Ad tbin taḍsa s udem-im Yiwen wass uqbel lεica Ad n-beddeɣ s teḍsa Ad am-kkseɣ ineẓman Ad n-afeɣ teεmer lǧamaε Wa ad yeqqar i wa Ma d flan i d-yennulfan Mi ḥeqqen akk d nekk aya Yak ur jaḥeɣ ara Ad tebdu taḍsa n wuglan Iḍelli heddren merra Qqaren-as d cmata Isellem ula deg yimawlan Ur yessakad ḥedd taεrurt-is Yettwali lǧar-is Iɣil leεyub-is ṣren Ur ilehhu d ccɣel-is Ad yezyen yisem-is Yettṣeggid wid i t-yifen Tineggura ɣer yixef-is Mi i yerreẓ yiccew-is D ndama ad t-id-iṣaḥen Ad yettɣeẓẓiẓ accaren-is Mi ara ad iẓer lḥeqq-is Wwin-as-t wid yeṭṭurcen ----------------------------------- Tanemmirt nwen(t) !!
27 Nov 2014
4968
Share Video