Results for: k蒹pek Search Results
Family Filter:
0:34
Bu teyze pek bir 癟覺lg覺n// Trforumuz.Biz
6 Aug 2008
2764
Share Video

0:48
Pek 癟ok insan Mehdiyete fark覺nda olmadan hizmet eder.
19 Feb 2011
69
Share Video

2:17
Televidyon ekranlar覺nda, as覺l s羹rpriz Sinema****'dan Soysal Demir'in bir ekilde Ender'den kurtulmu olmas覺... Ender'siz bu programda hafta sonu gie verilerinde g繹r羹nen o ki ilk 羹癟teki filmlerin yerleri deimi olsa da ilk 羹癟 ge癟en haftadan 癟ok farkl覺 deil...
23 Dec 2008
81
Share Video

1:29
Yeni bir taray覺c覺 penceresi a癟man覺za gerek kalmadan size resimler, Videolar, haritalar, 羹r羹n fiyatlar覺, arama sonu癟lar覺 ve daha fazlas覺n覺 Tam Yerinde! Tam Zaman覺nda! g繹sterebilirim. stelik bulunduunuz siteden ayr覺lman覺za gerek kalmadan...
29 Mar 2009
79
Share Video

2:38
www.FrmRed****
3 Jul 2009
1562
Share Video

4:08
18 Sep 2010
86
Share Video

4:11
18 Sep 2010
229
Share Video

3:40
26 Aug 2011
71
Share Video

4:59
eurydice aa癟 perisidir. eurydice ve orpheus, birbirlerine hi癟 ayr覺lmayacak derecede a覺k iki gen癟tir. birbirlerine olan aklar覺 o kadar fazlad覺r ki, biri olmadan dierinin yaamas覺 imkans覺z gibi g繹z羹kmektedir. gen癟 a覺klar o kadar mutlulard覺r ki t羹m zamanlar覺n覺 k覺rlarda ge癟irirler. birg羹n ayn覺 ekilde k覺rlardayken orpheus ile komaktad覺rlar ki bir anda bir y覺lan eurydice'覺 覺s覺r覺r. 覺s覺r覺覺n zehri eurydice'覺 繹ld羹r羹r ve ruhu hemen hades'e indirilir. orpheus b羹y羹k olimpos tanr覺s覺 apollon'un olu, dolay覺s覺yla ba tanr覺 zeus'un torunudur. apollon m羹ziin efendisidir ve bu y羹zden orpheusa da m羹ziksel yetenekler bahedilmitir. orpheus sevgilisinin 繹l羹m羹ne 繹yle 羹z羹l羹r ki her nefesine ve eylemine ileyen boluu anlatmak i癟in bir a覺t yakar. o kadar umutsuz ve 癟aresizdir ki, hades'e inmeyi bile g繹ze al覺r. hades yeralt覺 d羹nyas覺n覺n efendisi olduundan kalbi bir 癟elik kadar souk ve ac覺mas覺zd覺r. pek 癟ok sefer 繹l覺羹ml羹ler hades'e gidip aklar覺n覺 geri almak i癟in yalvarm覺lar, fakat her seferinde geri 癟evrilmilerdir. fakat orpheus o kadar tatl覺 bir m羹zikle yalvar覺r ki hades'in bile kalbi yumuar. hades, orpheus'un eurydice'覺 yery羹z羹ne geri g繹t羹rmesine izin verir. tek bir art覺 vard覺r: orpheus yukar覺 癟覺karken kesinlikle arkas覺na bakmayacakt覺r. eurydice'覺n s羹rekli arkas覺nda olaca覺 kendisine temin edilir. yukar覺 癟覺kan uzun bir yoldur ve orpheus yukar覺ya geldikleri anda eurydice'覺n yan覺nda olup olmad覺覺n覺 kontrol etmek i癟in arkas覺na bakar. bu anda tekrar karanl覺klar taraf覺ndan kap覺l覺r 癟羹nk羹 orpheus, eurydice'覺n onunla olduuna g羹venmemitir. bundan sonra yaad覺覺 pimanl覺kla kendini kaybeden orpheus maenadlar taraf覺ndan 繹ld羹r羹l羹r. Mistik Bir 襤nan癟 Sistemi Olarak Orfeus癟uluk; Baz覺 arat覺rmac覺lar , doum yerinden 繹t羹r羹, Orpheusun bir aman olduunu s繹ylerler. Orfeus癟uluk M 4 y羹zy覺ldan itibaren ortaya 癟覺km覺 olan Orpheusun ad覺ndan gelen bir 繹retidir. Orpheus miti de;birtak覺m gizemli g羹癟lerle ve 繹l羹m sonras覺 ile ilintilidir. Orfeus癟uluk da bir t羹r metafizik 繹retidir. Orfeus癟uluk ruhun varl覺覺n覺 ve 繹l羹ms羹zl羹羹n羹 kabul eden bir 繹retidir. ... Orfeus癟u 繹retide ruhun 繹l羹ms羹zl羹羹 d羹羹ncesi , ruhun zaman i癟inde farkl覺 bedenlerde de varolabilmesi fikrini getirmitir. Ruh, temizlenebilmesi i癟in defalarca farkl覺 bedenlerde varolmal覺d覺r. (Metansomatoz) Bu asl覺nda Orfeus癟ulua mahsus bir karamsarl覺kt覺r , 癟羹nk羹 ruhun temizlenmesi uzun bir s羹reci almaktad覺r. 襤nsan tanr覺sal atalar覺ndan gelen g羹nahlar覺n覺n bedelini a覺r 繹demektedir. Ruh bedende bir mezarda gibidir. Orfeus癟ular bunu bir s繹zc羹k oyunu ile de ifade ederler : Yunanca beden anlam覺na gelen s簾ma (soma) s繹zc羹羹 ile mezar anlam覺na gelen sma (s礙ma) ses olarak birbirlerine benzemektedirler. Belki de ruhun mezarda olmas覺 ile Titanlar覺n Tartarosda olmalar覺 aras覺nda bir benzerlik de vard覺r. Orfeus癟ulua g繹re insan tanr覺lar taraf覺ndan yarat覺lmam覺t覺r, fakat 繹l羹ms羹zl羹kten varolmutur. Titan 覺rk覺ndan 繹nce de Alt覺n ve G羹m羹 soylar yaanm覺t覺r. Ancak bu alt覺n ve g羹m羹 soylar Hesiodosun anlatt覺覺 gibi zaman i癟inde kaybolmu deildirler. Eer m羹rit kendini ar覺nd覺rmay覺 baar覺rsa Alt覺n soylu olabilir. Eer iddete yenilirse G羹m羹 soylu olur. Orfeus癟uluk bu haliyle 癟a覺n覺n klasik d羹羹ncesinden farkl覺 olup ezoterik karakterini belli etmektedir. M羹rit ruhunu ar覺nd覺rmak i癟in belli yaam tarz覺n覺 uygulamak zorundad覺r. Bu Orfik yaam hi癟 de kolay deildir. M羹rit 繹nce kat覺 say覺labilecek kurallar覺 uygulamal覺 ve gizem t繹renlerine kat覺lmak zorundad覺r. Bu kurallar覺n en 繹nemlilerini k覺saca sayacak olursak : Bu yolu se癟enler hi癟bir canl覺n覺n hayat覺na k覺ymamak zorundad覺r. Bu y羹zden m羹ritler et yemezler ve vejetaryen bir rejim uygularlar. Bunun bir baka sonucu da Yunan toplumunda o zamanlar s覺k uygulanan kanl覺 kurban ayinlerinin de reddidir. Bu haliyle Orfeus癟uluk i癟inde varolduu toplumun dinsel adetlerinden kesin 癟izgilerle ayr覺l覺r. Orfeus癟u yolu se癟en kesinlikle intihar edemez. Orfeus癟uluk her ne kadar ruhun 繹lmezliine ve bu bedendeki yaam覺n as覺l yaam olmad覺覺na inansa da intihar , ta覺n覺lan tanr覺sal 繹z y羹z羹nden , kesinlikle yasakt覺r. Ruhun 繹lmezliine inanan Orfeus癟u d羹羹nce 繹l羹m sonras覺 ile de ilgilenmitir. Orfeus癟u d羹羹nceye g繹re as覺l olan ruhtur ve bu d羹nya ge癟icidir. Ancak burada erginlenmeyen kii Hadese gittiinde s覺k覺nt覺lar 癟eker ve yeniden bu s羹reci yaamak zorundad覺r. Oysa bu d羹nyada erginlenme tanr覺sal kimlii bulmakt覺r. Bu balamda 繹l羹m bir balang覺癟 say覺labilir. Orpheus m羹ridi gizem t繹renleri sayesinde 繹l羹m deneyimini yaam覺 olup, 繹l羹mden sonra ne yapaca覺n覺 bilmektedir. Bu yolu se癟enlerin mezar覺nda bu s羹reci anlatan yaz覺l覺 al覺n yapraklar bulunmutur. Bu buluntular覺n en eskileri M beinci ve d繹rd羹nc羹 y羹zy覺la tarihlenebilmektedir. Bu tabletlerden M d繹rt ya da 羹癟羹nc羹 y羹zy覺la ait olabilecek birinde 繹yle denilmektedir : 竄 Hadesin kona覺n覺n solunda bir kaynak bulacaks覺n, Ve hemen sonra bir beyaz bir servi Bu kaynaa yaklama Bir bakas覺n覺 bulacaks覺n, serin sular覺 akan,... Mnemosin g繹l羹nden ; bek癟ileri hemen 繹n羹nde, Onlara s繹yle : Ben Yery羹z羹n羹n ve y覺ld覺zl覺 G繹k羹n oluyum Fakat soyum g繹kten gelmektedir ; siz de bunu biliyorsunuz, Susuzluktan kurudum ve 繹l羹yorum, 癟abuk Bana Mnemosin g繹l羹nden akan serin sudan verin" Ve senin bu tanr覺sal sudan i癟mene izin verecekler Ve dier kahramanlar覺n yan覺nda h羹kmedeceksin.罈 eitli tabletlerden de buna benzer yaz覺lar okunmutur. Burada Mnemosin G繹l羹 , haf覺za anlam覺na gelen ayn覺 s繹zc羹kten (mnhmosnh) t羹remedir ve Unutma ile kar覺tl覺k g繹stermektedir. Ruhun susamas覺 ise tanr覺sal 繹z羹ne kar覺 duyduu bir 繹zlemdir. Ruhun Ben Yery羹z羹n羹n ve y覺ld覺zl覺 G繹k羹n oluyum, fakat soyum g繹kten gelmektedir demesi ise tanr覺sal soyunu hat覺rlad覺覺n覺 bek癟ilere kan覺tlamak i癟indir. B繹ylece 繹len kii sadan se癟tii yolda ilerleyecek ve Persephone taraf覺ndan tanr覺sal 癟ay覺rlara g繹nderilerek orada dier kahramanlarla birlikte h羹kmedecektir. Burada 繹len i癟in ikinci bir yol daha g繹z羹kmektedir , o da soldaki yolu se癟erek unutmakt覺r. Unutmak ise ruhun beslenememesi demektir. Yeniden yery羹z羹ne d繹nmekle sonu癟lan覺r. Erginlenmemi olanlar da tanr覺sal 繹z羹n羹 unutarak Hadesde ya da yeniden bedenlenerek yery羹z羹nde dola覺rlar.
27 Jul 2006
1483
Share Video

1:05
襤yiliksever aan覺n birinin kasabaya gitmesi gerekmi. Yolda gariban birini at覺na alm覺 ama o kii aan覺n paras覺n覺 at覺n覺 ve ceketini alm覺. Aa bunlara pek 羹z羹lmemi. Onu esas kahreden ve d羹羹nd羹ren ey Seslendiren: MESCERE
19 Apr 2007
4247
Share Video

0:08
zlem z翹pek 禮ok yak簣nda GoMedia.tv'de. *******www.gomedia.tv --Sent via *******heyspread**** : One shot video uploader
4 Aug 2007
3578
Share Video

4:47
Allah, bundan 14 as覺r 繹nce, insanlara yol g繹sterici bir kitap olan Kuran-覺 Kerim'i indirmi ve t羹m insanl覺覺 Kuran'a uyarak kurtulua ermeye davet etmitir.Kuran'覺n Allah'覺n s繹z羹 olduunu ispatlayan pek 癟ok mucizevi 繹zellii vard覺r. Bu 繹zelliklerden biri, ancak 20. ve 21. y羹zy覺l teknolojisiyle eritiimiz baz覺 bilimsel ger癟eklerin 1400 y覺l 繹nce Kuran'da bildirilmi olmas覺d覺r.
13 Aug 2007
1970
Share Video

5:49
Allah, bundan 14 as覺r 繹nce, insanlara yol g繹sterici bir kitap olan Kuran-覺 Kerim'i indirmi ve t羹m insanl覺覺 Kuran'a uyarak kurtulua ermeye davet etmitir.Kuran'覺n Allah'覺n s繹z羹 olduunu ispatlayan pek 癟ok mucizevi 繹zellii vard覺r. Bu 繹zelliklerden biri, ancak 20. ve 21. y羹zy覺l teknolojisiyle eritiimiz baz覺 bilimsel ger癟eklerin 1400 y覺l 繹nce Kuran'da bildirilmi olmas覺d覺r.
9 Aug 2007
5372
Share Video

4:10
Allah, bundan 14 as覺r 繹nce, insanlara yol g繹sterici bir kitap olan Kuran-覺 Kerim'i indirmi ve t羹m insanl覺覺 Kuran'a uyarak kurtulua ermeye davet etmitir.Kuran'覺n Allah'覺n s繹z羹 olduunu ispatlayan pek 癟ok mucizevi 繹zellii vard覺r. Bu 繹zelliklerden biri, ancak 20. ve 21. y羹zy覺l teknolojisiyle eritiimiz baz覺 bilimsel ger癟eklerin 1400 y覺l 繹nce Kuran'da bildirilmi olmas覺d覺r.
9 Aug 2007
2874
Share Video

2:50
- T羹rk-襤slam Birlii hakk覺nda ne d羹羹n羹yor ? - T羹rk-襤slam birlii ger癟ekleecek mi ? - Adnan Oktar'覺n arkas覺ndaki g羹癟 kim ? - Adnan Oktar'覺 kimler destekliyor ? - Avrupa Birlii'nin geleceini nas覺l g繹r羹yor ? - T羹rkiye 羹zerinde oynanan oyunlar neler ? Siyasi, g羹ncel daha pek 癟ok konuda Adnan Oktar'覺n g繹r羹leri Fedai Erdoan'覺n haz覺rlay覺p sunduu "A癟覺k Dosyalar"da.
19 Jan 2008
338
Share Video

1:13
- T羹rk-襤slam Birlii hakk覺nda ne d羹羹n羹yor ? - T羹rk-襤slam birlii ger癟ekleecek mi ? - Adnan Oktar'覺n arkas覺ndaki g羹癟 kim ? - Adnan Oktar'覺 kimler destekliyor ? - Avrupa Birlii'nin geleceini nas覺l g繹r羹yor ? - T羹rkiye 羹zerinde oynanan oyunlar neler ? Siyasi, g羹ncel daha pek 癟ok konuda Adnan Oktar'覺n g繹r羹leri Fedai Erdoan'覺n haz覺rlay覺p sunduu "A癟覺k Dosyalar"da. "A癟覺k Dosyalar" Cuma g羹n羹 22.45'te Vatan Tv'de. Vatan TV'yi, Turksat 1C-11.177 Vertical 2200 Sembol 3/4 FEC ve D-smart 97. s覺radan izleyebilirsiniz!...
19 Jan 2008
321
Share Video