Results for: kchi Search Results
Family Filter:
1:41
hhhh
29 Mar 2010
712
Share Video

3:17
kchi kurdi kurdistan xalki KoYa
14 Dec 2008
682
Share Video

1:41
كجى كورد، kurd girl, kurdistan slemani\ كورد،,kchi kurd awam dana hata kchi kurd aqel bet law shta nak hata...
12 Feb 2010
5816
Share Video

9:14
toni mantana base deskokai slemany u super marketakani hawler o karkuk u share pero u qsa lasar gandali u...
19 May 2012
3969
Share Video

8:41
18 Jan 2009
124
Share Video

8:05
funny
5 Feb 2009
316
Share Video

5:00
kurdistan kurdish music mikail gorani dashne paiwand jaf rawand hawleri
23 Aug 2009
754
Share Video

5:49
15 Sep 2009
162
Share Video

1:18
kurd kurdish party haflay kurdi kchi kurd baxan la london
21 May 2009
865
Share Video

5:18
Mhamad aziz maro maro, jebar habib, lezan kchi kurd, kursihmusik new
8 Jul 2009
158
Share Video

0:53
Kchi Slemani kurdish music
7 Sep 2009
1577
Share Video

3:47
hanar kchi kurd
30 Sep 2009
759
Share Video

3:34
Tito el bambino invensible una cancion ft daddy yankee http://twitter.com/stiven1027...
14 Aug 2012
5563
Share Video