Results for: konsola Search Results
Family Filter:
9:54
[NES] Ninja Gaiden 3 : The Ancient Ship of DoomDeveloper : TecmoPublisher : TecmoPlatform : Nintendo Entertainment SystemRelease date : 1991Genre : Action, PlatformMode : Single-playerMore : *******lix.in/-551815
22 Mar 2010
126
Share Video

10:58
[PSX] C-12: Final Resistance Developer : SCE Studio Cambridge Publisher : Sony Computer Entertainment Platform : Sony Playstation Release date : 2001 Genre : Third-person shooter Mode : Single-player Input methods : DualShock
22 Feb 2012
246
Share Video

8:54
That was an experiment to create my own disk image file of Windows 95 operating system (in Polish). I installed it first on Microsoft Virtual PC 2007 as the virtual machine and packed all of the system files as the RAR archive to unpack it in a host PC. Then I edited the disk image file by inserting all of the system files to the disk image using UltraISO. Sounds weird, but I had to think a method to put it all, because when I tried to pack it at all, program was crashing causing the image disk to corrupt (no comment). My method? Just to copy some of then from time to time and save the disk file by repeating this same action to the end. However, it is still crashed - it boots OK (after loading an error dialog shows but not always), but have to set up the clock after an each boot (a dialog about setting the new time is always showing up). The biggest problem of my DOSBox package is that you can't run any of Windows applications, even Calculator (it shows up the Windows Explorer error or DOSBox homebrew can fail)! So, my Windows 95 (PL) on PSP is just a presentation that is completely useless... Recorded: 25th August 2008 --- Był to eksperyment, aby stworzyć mój własny plik obrazu dysku z systemem operacyjnym Windows 95 (po polsku). Zainstalowałem go najpierw za pomocą Microsoft Virtual PC 2007 jako wirtualną maszynę i spakowałem wszystkie pliki systemowe do archiwum RAR, by wypakować je na głównym PC. Wtedy zmieniłem plik obrazu dysku poprzez wrzucenie wszystkich plików systemowych do tego obrazu używając UltraISO. Brzmiało to dziwnie, aczkolwiek musiałem wymyślić sposób, by wrzucić je wszystkie, gdyż kiedy zamierzałem włożyć je wszystkie naraz, to program psuł się powodując uszkodzenie obrazu dysku (bez komentarza). Mój sposób? Po prostu skopiowałem co chwilę niektóre z nich i zapisując plik dysku poprzez powtarzanie tej samej czynności do samego końca. Jednakże system jest nadal popsuty - uruchamia się w porządku (po ładowaniu pokazuje się komunikat z błędem, ale nie zawsze), ale trzeba za każdym uruchomieniem ustawiać zegar (ciągle pokazuje się komunikat z prośbą o ustawienie nowego czasu). Największym mankamentem mojej DOSBox'owej paczki jest to, że nie można włączyć żadnej aplikacji Windows, nawet Kalkulatora (pokazuje się błąd Eksploratora Windows lub zawodzi homebrew DOSBox'a)! Tak więc mój Windows 95 (PL) na PSP jest zwykłą prezentacją, która jest kompletnie bezużyteczna... Nagrano: 25 sierpnia 2008
21 May 2009
225
Share Video

8:40
[NES] Ninja Gaiden 2 : The Dark Sword of ChaosDeveloper : TecmoPublisher : TecmoPlatform : Nintendo Entertainment SystemDesigner : Shuichi SakurazakiRelease date : 1990Genre : Action, PlatformMode : Single-playerMore : *******lix.in/-59abee
22 Mar 2010
142
Share Video

8:41
[NES] Ninja Gaiden 2 : The Dark Sword of ChaosDeveloper : TecmoPublisher : TecmoPlatform : Nintendo Entertainment SystemDesigner : Shuichi SakurazakiRelease date : 1990Genre : Action, PlatformMode : Single-playerMore : *******lix.in/-59abee
22 Mar 2010
85
Share Video

8:41
[NES] Ninja Gaiden 2 : The Dark Sword of ChaosDeveloper : TecmoPublisher : TecmoPlatform : Nintendo Entertainment SystemDesigner : Shuichi SakurazakiRelease date : 1990Genre : Action, PlatformMode : Single-playerMore : *******lix.in/-59abee
22 Mar 2010
111
Share Video

9:01
[NES] Ninja Gaiden 2 : The Dark Sword of ChaosDeveloper : TecmoPublisher : TecmoPlatform : Nintendo Entertainment SystemDesigner : Shuichi SakurazakiRelease date : 1990Genre : Action, PlatformMode : Single-playerMore : *******lix.in/-59abee
22 Mar 2010
95
Share Video

9:25
[NES] Ninja Gaiden 2 : The Dark Sword of ChaosDeveloper : TecmoPublisher : TecmoPlatform : Nintendo Entertainment SystemDesigner : Shuichi SakurazakiRelease date : 1990Genre : Action, PlatformMode : Single-playerMore : *******lix.in/-59abee
22 Mar 2010
103
Share Video

8:46
[NES] Ninja Gaiden 2 : The Dark Sword of ChaosDeveloper : TecmoPublisher : TecmoPlatform : Nintendo Entertainment SystemDesigner : Shuichi SakurazakiRelease date : 1990Genre : Action, PlatformMode : Single-playerMore : *******lix.in/-59abee
22 Mar 2010
128
Share Video

8:47
[NES] Ninja Gaiden 3 : The Ancient Ship of DoomDeveloper : TecmoPublisher : TecmoPlatform : Nintendo Entertainment SystemRelease date : 1991Genre : Action, PlatformMode : Single-playerMore : *******lix.in/-551815
22 Mar 2010
93
Share Video

8:24
[NES] Ninja Gaiden 3 : The Ancient Ship of DoomDeveloper : TecmoPublisher : TecmoPlatform : Nintendo Entertainment SystemRelease date : 1991Genre : Action, PlatformMode : Single-playerMore : *******lix.in/-551815
22 Mar 2010
72
Share Video

9:00
[NES] Ninja Gaiden 3 : The Ancient Ship of DoomDeveloper : TecmoPublisher : TecmoPlatform : Nintendo Entertainment SystemRelease date : 1991Genre : Action, PlatformMode : Single-playerMore : *******lix.in/-551815
22 Mar 2010
71
Share Video

8:02
[NES] Ninja Gaiden 3 : The Ancient Ship of DoomDeveloper : TecmoPublisher : TecmoPlatform : Nintendo Entertainment SystemRelease date : 1991Genre : Action, PlatformMode : Single-playerMore : *******lix.in/-551815
22 Mar 2010
53
Share Video

6:34
[NES] Ninja Gaiden 3 : The Ancient Ship of DoomDeveloper : TecmoPublisher : TecmoPlatform : Nintendo Entertainment SystemRelease date : 1991Genre : Action, PlatformMode : Single-playerMore : *******lix.in/-551815
22 Mar 2010
61
Share Video

7:31
[SNES] Tom & Jerry Publisher : Hi Tech Expressions Developer : Riedel Software Genre : 2D Platformer Release Date : 1992 Producer : Vince Desiderio Project Lead : Mike Riedel Programmer : Barry Bine Programmer : Adrian Jones Programmer : Phyllis Spence Art Director : Randy Briley Artist : Kevin Gee Artist : Gerardo Sprigg Artist : Steve Wik Sound Effects : Chris McBride Music : John Spence
11 Jul 2011
4624
Share Video

10:00
[SNES] Tom & Jerry Publisher : Hi Tech Expressions Developer : Riedel Software Genre : 2D Platformer Release Date : 1992 Producer : Vince Desiderio Project Lead : Mike Riedel Programmer : Barry Bine Programmer : Adrian Jones Programmer : Phyllis Spence Art Director : Randy Briley Artist : Kevin Gee Artist : Gerardo Sprigg Artist : Steve Wik Sound Effects : Chris McBride Music : John Spence
15 Sep 2011
4043
Share Video