Results for: ngọc sn Search Results
Family Filter:
1:30
Ngọc Bich,Khắc Chí tấu đàn Đinh Pá,trưng VN tại Canada www.khacchi****
3 May 2009
606
Share Video

1:24
Đàn Quạt Khắc Chí ,Ngọc Bích( tự chế ) diễn tại Montreal .
3 May 2009
820
Share Video

1:09
Khắc Chí,ngọc Bích diễn Sáo Bóp tự chế tại các trường học ở Bắc Mỹ .
3 May 2009
1163
Share Video

1:08
Đàn Tre Lắc (Đồng Minh,Thái Sơn cải tiến) Ngọc Bích Khắc Chí diiễn tại Vancouver
19 Oct 2009
556
Share Video

2:13
INH LẢ ƠI- TRE LẮC- KHẮC CHÍ, NGỌC BÍCH- www.khacchi****
18 May 2009
985
Share Video

2:15
Sáo, Đàn Tre, Khắc Chí, Ngọc Bích tại Bỉ, www.khacchi****
25 Mar 2010
622
Share Video