Results for: ngọc sn Search Results
Family Filter:
3:22
Làm sao biết trước – Ngọc Phương
31 Oct 2008
2108
Share Video

20:11
http://suprememastertv.com/ - Words of a Piglet - Recital by Ngọc Quang,Vocals by Thanh Thúy.
9 Feb 2009
184
Share Video

20:11
http://suprememastertv.com/ - Words of a Piglet - Recital by Ngọc Quang,Vocals by Thanh Thúy.
9 Feb 2009
106
Share Video

1:30
Ngọc Bich,Khắc Chí tấu đàn Đinh Pá,trưng VN tại Canada www.khacchi.com
3 May 2009
368
Share Video

1:24
Đàn Quạt Khắc Chí ,Ngọc Bích( tự chế ) diễn tại Montreal .
3 May 2009
755
Share Video

1:09
Khắc Chí,ngọc Bích diễn Sáo Bóp tự chế tại các trường học ở Bắc Mỹ .
3 May 2009
1115
Share Video

1:08
Đàn Tre Lắc (Đồng Minh,Thái Sơn cải tiến) Ngọc Bích Khắc Chí diiễn tại Vancouver
19 Oct 2009
456
Share Video

2:13
INH LẢ ƠI- TRE LẮC- KHẮC CHÍ, NGỌC BÍCH- www.khacchi.com
18 May 2009
919
Share Video

2:15
Sáo, Đàn Tre, Khắc Chí, Ngọc Bích tại Bỉ, www.khacchi.com
25 Mar 2010
498
Share Video

5:13
Dân nhạc VN, Khắc Chí, Ngọc Bích tại Canada, www.khacchi.com
18 May 2009
447
Share Video

2:18
Bài ca hang núi, Ngọc Bích solo đàn K,ný, www.khacchi.com
19 May 2009
203
Share Video

2:51
Đàn tre Việt nam, Khắc Chí, Ngọc Bích tại Anh quốc, www.khacchi.com
23 Sep 2009
572
Share Video

2:38
Dân nhạc VN, Khắc Chí, Ngọc Bích tại Mã lai festival , www.khacchi.com
23 May 2009
375
Share Video

3:21
Đàn Tre Lắc, Khắc Chí, Ngọc Bích hát ru, www.khacchi.com, ru con trên đỉnh núi (Nguyên Nhung)
23 May 2009
416
Share Video

1:00
Sáo 3 người, Khắc Chí tự chế tại Canada, www.khacchi.com, với ,Thu Hiền, Ngọc Bích, trông chờ,dân ca việt nam
23 May 2009
344
Share Video

16:13
Bẩy viên ngọc rồng
26 Nov 2009
221
Share Video