Results for: storms Search Results
Family Filter:
2:01
This clip features the Storm Eraser bowling ball being thrown by BuddiesProShop**** staff member, Tim Gillick
12 Feb 2008
1086
Share Video

2:39
This clip features the Storm Attitude Shift bowling ball being thrown by BuddiesProShop**** staff member, Willie Willis
12 Feb 2008
372
Share Video

4:54
Wings of Storm aerobatic team
20 Feb 2008
842
Share Video

4:49
the aftermath of a snow storm in ohio. With a dog investigating the damage.
24 Feb 2008
403
Share Video

4:30
Driving my Subaru Outback in a Lake Tahoe snow storm.Feb 2008, sorry for the black screen at the end.please rate and comment. (less)
24 Feb 2008
4195
Share Video

2:02
Extreme tornado video from April 7, 2002, as a massive twister churned through a Texas cattle field. TornadoVideos**** storm chasers closed to within a mile of the violent tornado, and documented the entire life-cycle from development to the "rope-out" phase. Check out TornadoVideos**** for more extreme tornado footage!
26 Feb 2008
4302
Share Video

3:45
This clip features the Storm Attitude Shift bowling ball being thrown by BuddiesProShop**** staff member, Chris Forry
28 Feb 2008
1991
Share Video

2:18
Just some video I got from a thunder storm we had over the summer, 2007
27 Feb 2008
1322
Share Video

2:34
More video I got of a thunder storm we had over the summer here in michigan, 2007
28 Feb 2008
1877
Share Video

6:42
Cynthia Witthoft Song: "Storm In Wroclaw" Miasto po raz pierwszy wzmiankowane w sposób jednoznaczny w roku 1000 w związku z założeniem biskupstwa, jednak osadnictwo słowiańskie na Ostrowie Tumskim istniało co najmniej 150 lat wcześniej. Od końca X wieku znajdowało się pod panowaniem Piastów. W 1035 roku, w okresie tzw. Reakcji Pogańskiej, źródła informują o budowie świątyni pogańskiej w mieście. W XIII wieku dokonano lokacji miasta na prawie magdeburskim, w 1335 miasto przeszło pod panowanie królów Czech, później (po krótkim epizodzie panowania węgierskiego) wraz z Koroną Czeską zostało włączone do Monarchii Habsburskiej. W 1741 wraz z większością Śląska zostało zdobyte przez Prusy, w związku z czym w latach 1741-1918 oficjalna nazwa miasta brzmiała Królewskie Stołeczne i Rezydencjalne Miasto Wrocław (niem. Königliche Haupt- und Residenzstadt Breslau), w latach 1918-45 Miasto Stołeczne Wrocław (Hauptstadt Breslau). W 1945 miasto zostało ogłoszone twierdzą (Festung Breslau) i w wyniku walk między Armią Czerwoną i Wehrmachtem zostało zniszczone w 70%, a zabudowa niektórych dzielnic została zrównana z ziemią. Po II wojnie światowej Wrocław decyzją konferencji poczdamskiej został włączony do Polski. Większość niemieckich mieszkańców miasta przymusowo ewakuowano w głąb okupowanych Niemiec, natomiast do Wrocławia repatriowano tysiące mieszkańców ze wschodnich rubieży przedwojennej Polski, głównie ze Lwowa i okolic, a także z Wileńszczyzny. Na początku XIX wieku (krótko po zburzeniu murów miejskich w 1807) miasto zamieszkane było przez 78 tysięcy osób (dane z 1819). W połowie wieku liczba ludności przekroczyła 150 tysięcy, w 1870 - 200 tysięcy, pół miliona osiągając na początku XX wieku (wg zestawienia Heinza Rogmanna z roku 1937 w 1910 mieszkało w mieście 512.105 osób, natomiast wg suplementu encyklopedii Orgelbranda liczba ta wynosiła 510.929 osób). Tuż przed II wojną światową liczba mieszkańców sięgnęła prawie 630 tysięcy. Rok po zakończeniu wojny w spisie powszechnym zanotowano 170 tysięcy mieszkańców. Poziom zaludnienia sprzed roku 1939 miasto osiągnęło w 1983 i od tego czasu utrzymuje się na poziomie pomiędzy 630 a 645 tysięcy osób.
7 Mar 2008
1511
Share Video

1:49
Storm of the bus by fans
20 Mar 2008
144
Share Video

1:00
Virus Storm Trailer
29 Mar 2008
328
Share Video

0:17
Big Storm At The Sea
27 Jun 2008
2836
Share Video

1:53
2007 NYC ComicCon Storm Troopers
2 Apr 2008
4438
Share Video

0:17
Hail Storm At My Home..
26 Sep 2008
529
Share Video

0:21
Amazing & Many Lightning Storm At Night
3 Apr 2008
1967
Share Video