Results for: storms Search Results
Family Filter:
6:42
Cynthia Witthoft Song: "Storm In Wroclaw" Miasto po raz pierwszy wzmiankowane w sposób jednoznaczny w roku 1000 w związku z założeniem biskupstwa, jednak osadnictwo słowiańskie na Ostrowie Tumskim istniało co najmniej 150 lat wcześniej. Od końca X wieku znajdowało się pod panowaniem Piastów. W 1035 roku, w okresie tzw. Reakcji Pogańskiej, źródła informują o budowie świątyni pogańskiej w mieście. W XIII wieku dokonano lokacji miasta na prawie magdeburskim, w 1335 miasto przeszło pod panowanie królów Czech, później (po krótkim epizodzie panowania węgierskiego) wraz z Koroną Czeską zostało włączone do Monarchii Habsburskiej. W 1741 wraz z większością Śląska zostało zdobyte przez Prusy, w związku z czym w latach 1741-1918 oficjalna nazwa miasta brzmiała Królewskie Stołeczne i Rezydencjalne Miasto Wrocław (niem. Königliche Haupt- und Residenzstadt Breslau), w latach 1918-45 Miasto Stołeczne Wrocław (Hauptstadt Breslau). W 1945 miasto zostało ogłoszone twierdzą (Festung Breslau) i w wyniku walk między Armią Czerwoną i Wehrmachtem zostało zniszczone w 70%, a zabudowa niektórych dzielnic została zrównana z ziemią. Po II wojnie światowej Wrocław decyzją konferencji poczdamskiej został włączony do Polski. Większość niemieckich mieszkańców miasta przymusowo ewakuowano w głąb okupowanych Niemiec, natomiast do Wrocławia repatriowano tysiące mieszkańców ze wschodnich rubieży przedwojennej Polski, głównie ze Lwowa i okolic, a także z Wileńszczyzny. Na początku XIX wieku (krótko po zburzeniu murów miejskich w 1807) miasto zamieszkane było przez 78 tysięcy osób (dane z 1819). W połowie wieku liczba ludności przekroczyła 150 tysięcy, w 1870 - 200 tysięcy, pół miliona osiągając na początku XX wieku (wg zestawienia Heinza Rogmanna z roku 1937 w 1910 mieszkało w mieście 512.105 osób, natomiast wg suplementu encyklopedii Orgelbranda liczba ta wynosiła 510.929 osób). Tuż przed II wojną światową liczba mieszkańców sięgnęła prawie 630 tysięcy. Rok po zakończeniu wojny w spisie powszechnym zanotowano 170 tysięcy mieszkańców. Poziom zaludnienia sprzed roku 1939 miasto osiągnęło w 1983 i od tego czasu utrzymuje się na poziomie pomiędzy 630 a 645 tysięcy osób.
7 Mar 2008
1611
Share Video

1:49
Storm of the bus by fans
20 Mar 2008
170
Share Video

1:00
Virus Storm Trailer
29 Mar 2008
352
Share Video

0:17
Big Storm At The Sea
27 Jun 2008
2868
Share Video

1:53
2007 NYC ComicCon Storm Troopers
2 Apr 2008
4460
Share Video

0:17
Hail Storm At My Home..
26 Sep 2008
554
Share Video

0:21
Amazing & Many Lightning Storm At Night
3 Apr 2008
1988
Share Video

2:21
Video of the TornadoVideos**** storm chasing team intercepting a classic supercell in Western Oklahoma on March 30, 2008. While the storm failed to produce a tornado, damaging hail up to the size of baseballs was produced. Check out TornadoVideos**** for extreme tornado footage, live streaming video, and breaking weather news.
5 Apr 2008
1483
Share Video

2:40
Video of the March 31, 2008 storm chase in Southeast Oklahoma, featuring a tornado-warned supercell that passed just north of Durant, OK and into the mountains of Southeast OK. While still no tornado, the TornadoVideos**** team crossed a tornado damage path in McCurtain County in extreme Southeast OK. Have patience, we'll have some 2008 TORNADO video soon!!!!
13 Mar 2009
1667
Share Video

4:59
Video of destructive hail to the size of baseballs near the town of Henrietta, TX from TornadoVideos**** storm chasers. Surprisingly, this supercell never had a tornado warning, but exhibited strong rotation on radar. The largest hail report from this storm was 4.25 inches!
6 Apr 2008
3693
Share Video

0:14
Chuck Storm walks directly into a poll while broadcasting live last week. Im sure the cameraman had every opportunity to wave him off but just sat there and let him get whacked live on the news.
9 Feb 2009
394
Share Video

5:16
Incredible, jaw-dropping video of a massive tornado churning across the flat farmland of the Texas Panhandle. TornadoVideos**** storm chasers close to within 50 yards of the half mile tornado as it crossed the road in front of them. A vehicle also drove through the tornado as it weakened over the road, thankfully escaping unscathed. Check out TornadoVideos**** for more extreme tornado footage, live streaming video, and our breaking weather news blog!
16 Apr 2008
5594
Share Video

6:32
Incredible footage of a powerful tornado developing in an Oklahoma field and intensifying rapidly into a damaging hose. The video shows storm chasers racing the fast moving twister before watching it dissipate. Check out TornadoVideos**** for extreme tornado footage, live streaming video, and our breaking weather news blog.
16 Apr 2008
36145
Share Video

0:14
They told me that this was a dust storm but I would bet money this was caused by some car peeling out. Either way still fun to watch this guy get knocked out on his face.
17 Apr 2008
344
Share Video

2:20
Metal Storm is a great action-platforming game with a novel gravity mechanic that opens up a number of unique and fun gameplay possibilities. Developed by Irem and released in 1991, this is another game that was overlooked mainly because it came so late in the life of the NES.
30 Apr 2008
720
Share Video

0:42
*******www***stablancauncovered****/Costa-Blanca-tourist-informatio.html - Javea's Arenal beach was devastated after the famous storm (also known as a Gota Fria) of October 2007.
7 May 2008
1193
Share Video