Results for: vvd Search Results
Family Filter:
6:39
Het rechtse moeras vvd cda pvv coalitie.
12 Nov 2010
177
Share Video

4:20
EUX.TV verslaggever Raymond Frenken praat met enkele Limburgse kandidaten voor het Europees Parlement die meedoen aan de Europese verkiezingen op 4 juni 2009. Michiel Dijksman uit Kerkrade is de jongste kandidaat op de lijst van het CDA; Joost van den Akker uit Maastricht voor de VVD en Marijke Clerx uit Urmond staat op de 6e plaats voor de PvdA. Dit item is gebuikt in een uitzending van TV Limburg. Distributed by Tubemogul.
22 May 2009
180
Share Video

10:25
HateSpeech Wilders Ground Zero Deel 2
19 Sep 2010
79
Share Video

0:59
Video Speech by Jeanine Hennis-Plasschaert, ALDE 4 EQUALITY Delegation to Zagreb Gay Pride in Croatia, 2008 Event dates: 28/06/08 to 30/06/08 Location: Zagreb, Croatia The ALDE 4 Equality delegation composed by Jeanine HENNIS-PLASSCHAERT (ALDE MEP, VVD, NL), Ottavio MARZOCCHI (ALDE Advisor for civil liberties) and Willemijn VRIESENDORP (Assistant of Jeanine HENNIS-PLASSCHAERT) took part in the Gay pride in Zagreb, Croatia, in reply to an invitation made by "Zagreb pride" and notably by Marko Jurcic and Franko Dota, leaders of the organisation. MEP's Concerned: Jeanine Hennis-Plasschaert For more information: Ottavio Marzocchi On ALDE Website: *******www.alde.eu/index.php?id=42&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=9658 [Events] [Statements] [Language EN original]
1 Jul 2008
265
Share Video

4:22
ALDE 4 EQUALITY Delegation to Zagreb Gay Pride in Croatia, 2008 Video Speech by Vesna PUSIC, (HNS parliamentary group spokesperson and Vice-President of the ELDR Party) Event dates: 28/06/08 to 30/06/08 Location: Zagreb, Croatia The ALDE 4 Equality delegation composed by Jeanine HENNIS-PLASSCHAERT (ALDE MEP, VVD, NL), Ottavio MARZOCCHI (ALDE Advisor for civil liberties) and Willemijn VRIESENDORP (Assistant of Jeanine HENNIS-PLASSCHAERT) took part in the Gay pride in Zagreb, Croatia, in reply to an invitation made by "Zagreb pride" and notably by Marko Jurcic and Franko Dota, leaders of the organisation. MEP's Concerned: Jeanine Hennis-Plasschaert For more information: Ottavio Marzocchi On ALDE Website: *******www.alde.eu/index.php?id=42&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=9658 [Events] [Statements] [Language EN original]
1 Jul 2008
514
Share Video

7:59
ALDE Productions Jules Maaten (VVD, Netherlands) and Sarah Ludford (LibDem, UK), ALDE members, conducted a fact finding mission in Thailand and Cambodia to explore what the European Union can do to fight illegal child sex tourism by European citizens.
8 Apr 2009
50167
Share Video

3:55
VVN VVD Hung Vuong at Vancouver, BC Canada. Master Thu Nguyen and students...
29 Dec 2008
1916
Share Video

6:40
Nieuwsuur 18 januari 2011 De veiligheid op het spoor moet veel beter. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid in het onderzoek naar het treinongeluk bij Barendrecht van 24 september 2009. Rood sein Minister van Infrastructuur Melanie Schultz (VVD) moet snel meer maatregelen nemen om te voorkomen dat treinen een rood sein passeren. Bij dat ongeluk botsten twee goederentreinen op elkaar, vermoedelijk doordat een machinist onwel was geworden en door een rood sein reed. Een pasagierstrein reed op een van de brokstukken met enkele lichtgewonden tot gevolg. De machinist kwam bij het ongeluk om het leven. De onderzoeksraad bevestigt in de het rapport dat het ongeluk veroorzaakt is doordat een van de treinen door een rood sein is gereden. Nieuw systeem De Onderzoeksraad voor Veiligheid, onder voorzitterschap van Pieter van Vollenhoven,schrijft dat het sein in Barendrecht nog een van de seinen is die zijn uitgerust met het oude beveiligingssysteem. Van Vollenhoven wil dat minister Melanie Schultz van Haegen snel duidelijkheid geeft over waar en wanneer het Nederlandse spoornet wordt uitgerust met een nieuw Europees veiligheidssysteem.
31 Jan 2013
181
Share Video

0:40
NOS Journaal 3 februari 2012 Twee voormalige rechters uit Den Haag worden vervolgd wegens meineed. Justitie verdenkt Hans Westenberg en Pieter Kalbfleisch van een dubieuze rol in de zogeheten Chipsholzaak, de verkoop van grond rondom luchthaven Schiphol. Voor zover bekend zijn in Nederland niet eerder rechters vervolgd wegens meineed. Procureur-generaal Herman Bolhaar, de baas van het Openbaar Ministerie, heeft minister Opstelten (Justitie, VVD) gisteren persoonlijk geïnformeerd over de uitzonderlijke beslissing.
3 Feb 2013
264
Share Video

2:14
NOS Radio 14 maart 2010 Rechter Hans Westenberg blijkt diverse keren adviezen en vragen van de Raad voor de rechtspraak in de wind te hebben geslagen. Westenberg heeft op kosten van de Raad geprocedeerd om zijn reputatie te redden. Inmiddels wordt hij strafrechtelijk onderzocht wegens meineed, valsheid in geschrifte en strafbare belangenverstrengeling. Uit een feitenrelaasin bezit van de NOS blijkt dat de Raad voor de rechtspraak en Westenberg niet op één lijn zaten. Desondanks heeft de Raad 108.000 euro betaald aan proceskosten, voornamelijk aan de landsadvocaat. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil opheldering van de minister van Justitie over de regeling voor rechtsbijstand aan rechters. In 2004 wordt vice-president van de Haagse rechtbank Westenberg er in een boek van beschuldigd dat hij in een zaak waarin hij zelf rechter was had gebeld met advocaten. Voor een rechter is dat een doodzonde. Tegen beter weten in wil Westenberg tegen de beschuldiging procederen. Hij vraagt via zijn werkgever (de voorzitter van het Haagse rechtbankbestuur mr. Hofhuis) om rechtsbijstand van de Raad voor de rechtspraak. Nog voordat de Raad daarover een besluit heeft genomen blijkt dat Westenberg zelf al is begonnen met de procedure. Integriteit Toch besluit de De Raad voor de rechtspraak de procedure financieel te steunen omdat de integriteit van de rechtspraak in het geding is. Als opdrachtgever wil de Raad steeds goed geïnformeerd worden over de gang van zaken. En de Raad eist dat niet rechter Westenberg het contact onderhoudt met de landsadvocaat, maar de voorzitter van de Haagse rechtbank. Uit decorrespondentie komt naar voren dat Westenberg desondanks toch regelmatig overleg heeft gehad met de landsadvocaat. “Het veelvuldige contact is één van de oorzaken van de oplopende kosten”, schrijft de Raad. “En die contacten zijn niet te rijmen met het standpunt dat het hier NIET gaat om subsidiëring van een privéstrijd van Hans Westenberg.” In een ander stuk lezen we dat het de Raad voor de rechtspraak in deze zaak een “beetje is overkomen”. Ook toen Westenberg in hoger beroep wilde gaan en daarover adviesvroeg van de Raad bleek dat dat beroep al was ingesteld voordat de Raad opdracht had gegeven. Meineed Vorig jaar bepaalde het Hof in Amsterdam dat Westenberg wel degelijk had gebeld met advocaten, terwijl hij dat zelf steeds ontkend heeft. Om te voorkomen dat er discussie zou ontstaan over zijn functioneren is vice-president Westenberg toen met vervroegd pensioengegaan. Hij ontving van de Raad voor de rechtspraak 75.000 euro pensioencompensatie. Inmiddels is de rijksrecherche in opdracht van het OM in Utrecht een strafrechtelijk onderzoek begonnen wegens meineed, valsheid in geschrifte en strafbare belangenverstrengeling. Tweede Kamer Een meerderheid (SP, VVD, PvdA) in de Tweede Kamer wil opheldering over de rechtsbijstand die wordt verleend aan rechters. “Voortaan moet vooraf worden afgesproken dat het geld kan worden teruggevorderd als een rechter ten onrechte is gaan procederen”, zegt Ton Heerts van de PvdA. Aanstaande dinsdag zal hij met zijn collega’s vragen stellen over deze kwestie.
5 Feb 2013
194
Share Video

2:33
RTL Nieuws, 25 juni 2011 Ambtenaren komen vaak te makkelijk weg na zware integriteitschendingen, zoals fraude, diefstal en corruptie. De overheid doet bijna geen aangifte tegen de eigen ambtenaren, dit blijkt uit onderzoek van de researchredactie van RTL Nieuws. RTL Nieuws onderzocht 934 integriteitschendingen bij 19 overheidsinstellingen. Honderden daarvan zijn mogelijk strafbare feiten. Zoals de medewerker van het Openbaar Ministerie, die een ambtsmisdrijf pleegt als hij vorig jaar informatie lekt over een verdachte pedofiel. Of de ambtenaar van Verkeer en Waterstaat die een bevriende ondernemer opdrachten gunt en zich zo schuldig maakt aan corruptie. Strafbare feiten Corruptie en het lekken van informatie door ambtenaren zijn strafbare feiten. Maar de overheid stapt in beide gevallen niet naar de politie. Voor ambtenaren geldt wel een aangifteplicht als zij een vermoeden van een strafbaar feit van een collega hebben. Zorgelijk Uit het onderzoek blijkt dat het 411 keer gaat om zware schendingen en mogelijk strafbare feiten. De overheid deed van 36 integriteitschendingen aangifte. Leo Huberts, hoogleraar Bestuurskunde en gespecialiseerd in integriteit van de overheid zegt hierover in het RTL Nieuws: "Als je kijkt naar de totale hoeveelheid integriteitschendingen, ook de zwaardere zoals corruptie en fraude, blijkt dat het aantal aangiften erg beperkt is. Dat is zorgelijk." Verkeerd signaal Volgens VVD-Tweede Kamerlid Birgitte van der Burg blijkt uit het geringe aantal aangiftes dat daders er te makkelijk vanaf komen: "De overheid geeft zo een verkeerd voorbeeld, zo denken anderen ook dat dit kan en dat geeft een verkeerd signaal." Scherpe instructie Ger Koopmans, Tweede Kamerlid voor het CDA, wil opheldering van minister Donner van Binnenlandse Zaken: "Ik denk dat er teveel plekken zijn binnen de overheid waarbij men laks omgaat met deze kwesties. Ik vraag minister Donner om met een scherpe instructie te komen." Klik hier voor de Kamervragen die Koopmans gaat stellen. Het onderzoek RTL Nieuws onderzocht integriteitschendingen zoals fraude, diefstal en corruptie bij overheidsinstellingen in 2009 en 2010. Klik hier voor alle feiten per instelling op een rij. Weigering RTL Nieuws heeft bij verschillende ministeries en overheidsdiensten gegevens opgevraagd over integriteit. Een aantal organisaties weigerden die te verstrekken. Klik hier om te zien welke organisaties dat zijn. Regeling werkt niet Eerder bleek uit onderzoek van de researchredactie dat de klokkenluiderregeling voor ambtenaren die vorig jaar in het leven is geroepen om misstanden te onderzoeken bijna niet wordt gebruikt. Over heel 2010 werden slechts drie meldingen van klokkenluiders door de Commissie Integriteit Overheid (CIO) in behandeling genomen.
7 Feb 2013
183
Share Video