Đàn Quạt Khắc Chí ,Ngọc Bích( Tự Chế ) Diễn Tại Montreal .

This Video cannot be played on this device.

710 views

Uploaded on May 03, 2009 by nevaeconova

Đàn Quạt Khắc Chí ,Ngọc Bích( tự chế ) diễn tại Montreal .
Tags:
Đàn Quạt , Khắc Chí , Ngọc Bích, Tự Chế , Diễn Tại, Montreal , đàn Trưng Tràm, Music & Dance
Comments on Đàn Quạt Khắc Chí ,Ngọc Bích( Tự Chế ) Diễn Tại Montreal .

RECOMMENDED CHANNELS