امروز در اخبار اتخابات - ۲٨ خرداد

This Video cannot be played on this device.

40 views

Uploaded on June 18, 2009 by WashingtonTV

حامیان موسوی برای ابطال نتایج انتخابات راه پیمائی سکوت برگزار کردند

حامیان موسوی عصر چهارشنبه از میدان انقلاب تا میدان هفت تیر راهپیمائی کرده و خواستار ابطال نتایج انتخابات ریاست جمهوری دهم شدند.

Tags:
Iran, WashingtonTV, TelevisionWashington, Middle East, News & Events
Comments on امروز در اخبار اتخابات - ۲٨ خرداد

RECOMMENDED CHANNELS