امروز در اخبار انتخابات ایران - ۱٨...

This Video cannot be played on this device.

28 views

Uploaded on July 10, 2009 by WashingtonTV

مراسم سالگرد 18 تیر با حضور معترضان برگزار شد

علیرغم هشدارمقامات امنیتی ایران مبنی بر سرکوب هرگونه راهپیمائی به مناسبت دهمین سالگرد 18 تیر، خبرگزاری های بین المللی امروز گزارش دادند که هزاران تن از مردم تهران در مرکز آن شهر و در اطراف دانشگاه تهران حضور یافته و اقدام به تجمع های پراکنده کردند.

Tags:
Iran, WashingtonTV, TelevisionWashington, Middle East, News & Events
Comments on امروز در اخبار انتخابات ایران - ۱٨...

RECOMMENDED CHANNELS