خبار سیاسی ایران (پنجشنبه، 12 شهری

This Video cannot be played on this device.

29 views

Uploaded on September 04, 2009 by WashingtonTV

رای نهائی مجلس به کابینه جدید احمدی نژاد: سه نامزد وزارت ناکام ماندند

امروز پس از پنج روز بررسی صلاحیت وزرا، سه وزیر پیشنهادی احمدی نژاد برای کابینه دهم، با رای مخالف اعضا مجلس از حضور در کابینه باز ماندند.

Tags:
Iran, WashingtonTV, TelevisionWashington, Middle East, News & Events
Comments on خبار سیاسی ایران (پنجشنبه، 12 شهری

RECOMMENDED CHANNELS