اخبار سیاسی ایران - چهارشنبه ۱مهر ...

This Video cannot be played on this device.

20 views

Uploaded on September 23, 2009 by WashingtonTV

پاسخ منتظری به نامه موسوی: اصلاح جمهوری اسلامی بس دشوا است

آیت الله منتظری دیروز در پاسخ به نامه میرحسین موسوی، با اشاره به رویدادهای اخیر و دادگاه های برگزار شده نوشت: « راه اصلاح برای حفظ جمهوری اسلامی بس دشوار است.»

Tags:
Iran, WashingtonTV, TelevisionWashington.com, News & Events
Comments on اخبار سیاسی ایران - چهارشنبه ۱مهر ...

RECOMMENDED CHANNELS