အႏိႈင္းမရွိတဲ့ ဘုရားျမတ္ရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္ပဲ The Rock of Ages, Myanmar

This Video cannot be played on this device.

357 views

Uploaded on October 11, 2009 by theROA09

အႏိႈင္းမရွိတဲ့ ဘုရားျမတ္ရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္ပဲ
The Rock of Ages
Myanmar Praise Songs
Compose by -Myo Min Hla
Sang by - ROA

Tags:
Myanmar, Praise, Songs, Music & Dance
Comments on အႏိႈင္းမရွိတဲ့ ဘုရားျမတ္ရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္ပဲ The Rock of Ages, Myanmar

RECOMMENDED CHANNELS