اخبار سیاسی ایران - چهارشنبه ۲۹ مه...

This Video cannot be played on this device.

6 views

Uploaded on October 21, 2009 by WashingtonTV

احمدی نژاد: به دنبال صلح، دوستی و برادری هستیم
محمود احمدی‌نژاد ‌شبگذشته در مراسم تقدیر از صادركنندگان نمونه اعلام کرد: «ما دنبال درگیری و رویاروئی نیستیم، شعار ملت ایران صلح، دوستی ، برادری و همكاری سازنده بوده و هست.»

Tags:
Iran, WashingtonTV, TelevisionWashington.com, News & Events
Comments on اخبار سیاسی ایران - چهارشنبه ۲۹ مه...

RECOMMENDED CHANNELS