Sorud Jonbesh Sabz - سرودی برای جنبش سبز ایران

This Video cannot be played on this device.

4,011 views

Uploaded on September 29, 2009 by Kristoffer Ande...

سرود انقلابی سرودی برای جنبش سبز ایران - Lyrical song for Iran Green Movement -------------- سبز شد ز خون و فریاد، ایران جاویدان دژخیم بدنهاد دیوسرشت، کاخت شود ویران سبز شد ز خون و فریاد، ایران جاویدان آفتاب دلنواز آزادی، فردا شود تابان در سیاهی سکوت سرزمین سبز یک طنین سبز، برشد و به جان خستگان نشست خنده‌ها ز گرمی صدای او شکفت یک جهان ترانه امیدمان شنفت از هراس ظالمان، گلوله‌های بیم بر تن وطن نشست و قلب عاشقان شکست و سبز شد ز خون و فریاد، ایران جاویدان دژخیم بدنهاد دیوسرشت، کاخت شود ویران سبز شد ز خون و فریاد، ایران جاویدان آفتاب دلنواز آزادی، فردا شود تابان سپیده دم نزدیک است ای همرهان ز خشممان برپا شد آتشفشان سکوتمان گیرد آخر کام خصم که در جهان پیچیده‌ست فریادمان به سر رسد خزان ما، که جانمان تن تبر شکست و سبز شد ز خون و فریاد ایران جاویدان دژخیم بدنهاد دیوسرشت، کاخت شود ویران سبز شد ز خون و فریاد، ایران جاویدان آفتاب دلنواز آزادی، فردا شود تابان
Tags:
Sorud, Jonbesh, Sabz, Iran, Protest, سرود, انقلابی, News & Events
Comments on Sorud Jonbesh Sabz - سرودی برای جنبش سبز ایران

RECOMMENDED CHANNELS