เพลง ขอบพระคุณ ศิลปิน : โต๋ - ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร

4,026 views

Uploaded on July 02, 2010 by mp3christiansongs

เพลง ขอบพระคุณ ศิลปิน : โต๋ - ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร
1 เธสะโลนิกา 5:18
จงขอบพระคุณในทุกกรณี เพราะนี่แหละเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์เพื่อท่านทั้งหลาย
1 Thessalonians 5:18
In every thing give thanks: for this is the will of God in Christ Jesus concerning you.

Tags:
Praise, Worship, Christian, Songs, Music & Dance
Comments on เพลง ขอบพระคุณ ศิลปิน : โต๋ - ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร

RECOMMENDED CHANNELS