సైన్యంలో రంగు కవచం (Camouflage in Army)

19 views

Uploaded on July 12, 2010 by praveensarma

సైన్యంలో రంగు కవచం యొక్క ఉపయోగం (Using camouflage in military purpose)

Tags:
Camouflage, రంగు కవచం, People & Stories
Comments on సైన్యంలో రంగు కవచం (Camouflage in Army)

RECOMMENDED CHANNELS