คนเสื้อแดง คือ เพื่อนตายที่แท้จริง ของพระมหากษัตริย์และประชาชน

44 views

Uploaded on July 12, 2010 by TruthThailand

สุภาษิต 20:6 บันทึกไว้อย่างนี้ครับ
“คนเป็นอันมากป่าวร้องความจงรักภักดีของเขาเอง แต่ใครจะหาคนซื่อสัตย์พบเล่า”
คำว่า “เพื่อนตาย” ก็คือคนที่เราสามารถไว้วางใจได้ เป็นที่พึ่งพาได้ทุกเวลา
และพร้อมที่จะสละชีวิตและรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์

Tags:
คนเสื้อแดง, เพื่อนตาย, ซื่อสัตย์, จงรักภักดี, News & Events
Comments on คนเสื้อแดง คือ เพื่อนตายที่แท้จริง ของพระมหากษัตริย์และประชาชน

RECOMMENDED CHANNELS