لذت الکل

22 views

Uploaded on July 22, 2010 by Filmezendegi

می‏ و میگساری مفاهیمی هستند که در فرهنگ و ادبیات فارسی ریشه‏های عمیقی دارند و اکثر متفکرین بنام ما دربارۀ این مفاهیم اظهار نظر کرده‏اند. حال این مفاهیم را می‏توان عرفانی و تمثیلی تعبیر کرد و یا تحت‏الفظی(یعنی نوشیدن الکل) خود بحثی است که آنرا به عهدۀ شما می‏سپارم.

مطمئنم که شما هم نظرات گوناگونی در مورد نوشیدن الکل و مزایای و مضرات آن شنیده‏اید. در جامعۀ مذهبی ایران که نوشیدن الکل قانوناً ممنوع می‏باشد(البته اسماً)، شاید تجربۀ نوشیدن الکل و شناخت شخصی از مزایا و مضرات آن سختر باشد گرچه همچنان می‏شود آنرا تجربه کرد.

Tags:
Iran, Alcohol, Fil, Filmezendegi, ایران, الکل, دختر, لذت, People & Stories
Comments on لذت الکل

RECOMMENDED CHANNELS