การเขียนเว็บเพจด้วย Dream Weaver [HD]

104 views

Uploaded on August 11, 2010 by gthaiall

สาธิตการใช้โปรแกรม Macromedia Dream Weaver เขียนเว็บเพจเบื้องต้น จำนวน 3 หน้า ประกอบด้วย หน้าแรก ประวัติ และเพื่อน ที่เชื่อมโยงกัน ใส่ภาพ ใส่ตาราง กำหนดขนาดตัวอักษร และกำหนด encoding ของเว็บเพจเพื่อป้องกันปัญหาภาษาไทยที่มักเกิดขึ้นในการเผยแพร่เว็บเพจ

Tags:
Dream, Weaver, Webpages, Encoding, How To
Comments on การเขียนเว็บเพจด้วย Dream Weaver

RECOMMENDED CHANNELS