A Csitári Hegyek Alatt...

57 views

Uploaded on February 11, 2011 by Hatibacsi

Egy érdekes kísérlet eredménye ez a videoklip. Az interneten láttuk egymás dalait, és az egyik hozzászólás kapcsán, felmerült a gondolat, hogy kipróbáljuk, hogyan szól együtt Zsóka hangja a furulyával. Némi internetes levelezés eredményeként összeállt a dal. A munkám mellett biztosan nem lett volna időm, arra, hogy kellő számú próba után létrehozzunk egy felvételt ilyen távolságból. Ez a klip egyúttal válasz is, a múltkori zenés vita nagy ámító gép gyűlöletére. Nem az eszközöket kell szidni, hanem azt, aki rosszra használja. Én úgy gondolom ez éppen egy pozitív példa arra, hogy akár a hagyományőrzésben is szerepe lehet a technikának.

Nem szoktam ilyen hosszú kommentárokat fűzni egy dalhoz, hiszen hallgatni vagy játszani kell és nem magyarázni. A múltkori meglepő mennyiségű elektronika ellenes hangulat késztetett erre.

A dalban, a képeken szereplő templom az internet tanúsága szerint valóban a Csitári hegyek alatt található! Remélem, valaki megerősít majd ebben...

This video clip is the result of an interesting experiment. We saw each other's songs on the internet, and in connection with one of the remarks, the thought that we try it arose, how Zsóka sound sounds together with the flute. The song set due to some Internet correspondence.

I would not have had time certainly beside my work, that way, that let us create a uptake after a proper No. test from a distance like this. This video clip at the same time answer, the past musical debate onto the hatred of a big beguiling machine. It is not necessary to chide the devices, but the person who uses it for bad one. I believe it so this precisely a positive example that way, that the technique may play a role in the traditionalism even.

I do not add long commentaries like this to a song, since to keep silent or it is necessary to play and not to explain. The one with a past surprising quantity is hostile to electronics mood induced this way.

In the song, on the pictures character church according to the evidence of the internet in truth the Csitári under mountains can be found! I hope so, somebody strengthens then, that it's the truth

Tags:
Kalmár Lajos, Furulya::, Moha, Magyar Népdal, Hungarian Folksong::, Népzene, Folkmusik, ámítógépes:felvétel:, Home Recording, Music & Dance
Comments on A Csitári Hegyek Alatt...

RECOMMENDED CHANNELS