Sot Xuat Huyet, Muoi, Huong Tao, Diet Muoi, Diet Kien Diet Gian

20 views

Uploaded on March 29, 2011 by supper_bo

www.mosflyvn.com
Muỗi là một nhóm sinh vật thuộc lớp côn trùng hợp thành họ Culicidae, bộ Hai cánh (Diptera).

Chúng có một đôi cánh vảy, một đôi cánh cứng, thân mỏng, các chân dài. Muỗi đực hút nhựa cây và hoa quả để sống, muỗi cái hút thêm máu người và động vật. Kích thước thay đổi theo loài, nhưng ít khi lớn hơn vài mm. Đa số có trọng lượng khoảng 2 đến 2,5 mg. Chúng có thể bay với tốc độ 1,5 đến 2,5 km/h.

Tags:
Ot Xuat Huyet, Muoi, Huong Tao, Diet Muoi, Diet Kien Diet Gian
Comments on Sot Xuat Huyet, Muoi, Huong Tao, Diet Muoi, Diet Kien Diet Gian

RECOMMENDED CHANNELS