Thăm Đảo Thị Tứ Thuộc Quần Đảo Trường Sa

By: dutran

140 views

Uploaded on December 15, 2007 by dutran Powered by YouTube

Đảo Thị Tứ dưới quyền kiểm soát của Philipine

Tags:
Trường, Sa, Truong, People & Stories
Comments on Thăm Đảo Thị Tứ Thuộc Quần Đảo Trường Sa

RECOMMENDED CHANNELS