Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

By: Screen Rant

9 views

Uploaded on May 09, 2009 by NgoNguyenTran Powered by YouTube

Nếu không có Phật, lòng người sẽ man rợ hơn. Nếu có Phật, thờ Phật, mà không học cái thâm thúy của Phật, lòng người sẽ trống rỗng thêm. Nếu mượn Phật làm càn, giả Phật ru ngủ dân chúng cho ý đồ chính trị đen tối, lòng người coi như đã chết; xã hội chỉ là giả tạo; và nhà nước chỉ là một tập hợp của bọn vô lương.

Tags:
Phật, Buddha, Music & Dance

ALSO FROM THIS CHANNEL

Comments on Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

RECOMMENDED CHANNELS