(VietSub) - Họa Bì (Painted Skin) 2008 Full HD 720p

By: HD4VN

3,780 views

Uploaded on January 12, 2012 by HD4VN Powered by YouTube

Tên tiếng Anh: Painted Skin
Tên tiếng Trung: 画皮
Tên phiên âm: Huà pí
Đạo diễn: Trần Gia Thượng, Tiễn Vĩnh Cường, Cao Lâm Báo
Trợ lí đạo diễn: An Vạn Đức
Biên kịch: Trần Gia Thượng, Quảng Văn Vĩ, Lưu Hạo Lương
Giám chế: Trần Gia Thượng, Từ Lập Công, Uông Thiên Vân, Lý Văn Hoa
Chỉ đạo võ thuật: Đổng Vĩ

Nhà sản xuất: Bàng Hồng, Bàng Dũng, Vương Hưng Long, Tiểu Khải
Nhiếp ảnh: Huỳnh Nhạc Thái, Huỳnh Gia Huy, Lưu Ái Đông, Tiễn Tiếp, Trần Kì Hiệp
Mỹ thuật: Lưu Kinh Bình, Lôi Sở Hùng

Phục trang: Ngô Bảo Linh
Hóa trang: Khâu Thụy Văn
Âm nhạc: Tằng Cảnh Tường, Lý Diệu Cường, Lê Chí Hùng, Hà Vấn Thu, Lô Khắc
Công chiếu: 25/9/2008

Doanh thu: 170 triệu NDT
Thể loại: tình cảm

Diễn viên:
Triệu Vy - Bội Dung
Châu Tấn - Tiểu Duy
Trần Khôn - Vương Sinh
Chân Tử Đan - Bành Dũng
Tôn Lệ - Hạ Băng
Thích Ngọc Võ - Tiểu Dịch
Lương Gia Hào - Hạ Hầu Tưởng
Tấn Tùng - Cao Tưởng
Lý Kì Long - Ngô Chiêu
Hàn Chấn Hoa - Trại Thần Tiên
Liễu Nham
Văn Dương
Kim Lương
Tiếu Thông
Lương Khải Địch
Đàm An Nghiệp
Thích Vân Bằng
Triệu Trường Châu
Khúc Đại Lôi
Đái Tiểu Dật
Trần Mẫn Du
Vương Xảo Ngọc
Kha Đồng
Huỳnh Kim Long
Trần Diên Dân
Mã Vĩnh Hào
Trương Cương
Ngô Cao Lâm
Phạm Quảng Hy
Sử Thiên
Trần Kiến Hưng
Tần Phùng Phi
Lưu Phi Long
Ngô Hưng Vũ
Vạn Kì Lượng
Chu Quốc Kì
Xa Kiếm Huy
Thái Quốc Bình

Tags:
Họa Bì, Hoa Bi 2008, Hoa Bi Full, Hoa Bi HD, Painted Skin, 720p, Phim HD, People & Stories
Comments on (VietSub) - Họa Bì (Painted Skin) 2008 Full HD 720p

RECOMMENDED CHANNELS