Naglimmesak Ti Arak (Kasano Ti Manglipat)

  • Share
    Share Video

  • Add
  • More
    Report this video as:
0 0
You have already voted for this video.
FREE DOWNLOAD LINK: *******www.mediafire****/?ntj3uofwzmj Naulpit a dawel ti simmangbay kanyak Sika tay in...
FREE DOWNLOAD LINK: *******www.mediafire****/?ntj3uofwzmj Naulpit a dawel ti simmangbay kanyak Sika tay inagaw na nga inyadayu ditoy dennak Nabayag a panawen nga nagibturak Da limdu ken saem ti sinagabak Bayat kaawan mu awan pateg daytoy biag Inbubos kut oras a naglimmes ti arak Barbareng kunak a sika tay malipatak Ngem nu naglabesen Sika manen tay awagak Nakas-ang biag ku ti inted mu a kalak-amak Ta gustuem payen nga uray nu pakatayak Di mu pinanunut imbubus ku nga ayat Nilaksid nak dita pusum Intanem nak a kas nilipat Bayat kaawan mu awan pateg daytoy biag Inbubos kut oras a naglimmes ti arak Barbareng kunak a sika tay malipatak Ngem nu naglabesen Sika manen tay awagak Nakas-ang biag ku ti inted mu a kalak-amak Ta gustuem payen nga uray nu pakatayak Di mu pinanunut imbubus ku nga ayat Nilaksid nak dita pusum Intanem nak a kas nilipat Nakas-ang biag ku ti inted mu a kalak-amak Ta gustuem payen nga uray nu pakatayak Di mu pinanunut imbubus ku nga ayat Nilaksid nak dita pusum Intanem nak a kas nilipat Di mu pinanunut imbubus ku nga ayat Nilaksid nak dita pusum
Categories:
Related