Hợp Ca - LK Duyên Kiếp, Trăm Nhớ Ngàn Thương & Thu Sầu

By: MrKiet

504 views

Uploaded on December 24, 2008 by MrKiet Powered by YouTube

Băng Tâm, Đan Nguyên, Y Phụng, Tường Nguyên, Tường Khuê, Ngọc Huyền & Đặng Thế Luân trình bày Liên Khúc Duyên Kiếp, Trăm Nhớ Ngàn Thương & Thu Sầu in Asia 59

Tags:
Bang, Tam, Dan, Nguyen, Phung, Tuong, Khue, Ngoc, Huyen, Dang, The, Luan, Lien, Khuc, Duyen, Kiep, Tram, Ngo, Ngan, Thuong, Thu, Sau, Asia, 59, Music & Dance
Comments on Hợp Ca - LK Duyên Kiếp, Trăm Nhớ Ngàn Thương & Thu Sầu

RECOMMENDED CHANNELS