0:59
  • 8 Aug 2018
  • 151
Share Video

3 photos
Play Golf in Vietnam Invest Real estate in Vietnam Nguyễn Hồ Chính Contact: +84935000636
  • 8 Aug 2018
  • 179
Share Gallery
1 photo
Nguyễn Hồ Chính Nhà Đầu tư - Cố vấn kinh doanh địa ốc Liên hệ: 0935000636 Q7 Saigon Riverside Complex
  • 19 Jun 2018
  • 68
Share Gallery