Results for: phat Search Results
Family Filter:
1 photo
- Tủ hồ sơ di động có bộ điều khiển chuyển động bằng hệ thống ăn khớp bánh răng khi tác dụng vào tay quay trên mỗi khoang. - Mỗi tủ gồm hai dãy: dãy cơ bản và dãy nối tiếp - Mỗi dãy cơ bản có 1 khoá hãm để cố định khoang ở vị trí yêu cầu. Mỗi khoang có 4 đợt di động tạo thành 5 tầng để tài liệu. - Giá có 1 khoá để cố định các khoang ở vị trí đóng. Kích thước : W3100 x D2140 x H2115 mm
  • 27 Aug 2018
  • 65
Share Gallery