Results for: שוק Search Results
Family Filter:
8:12
לראות נכון את שוק המט"ח
28 Nov 2010
374
Share Video

2:54
עודד שובל מציג ספר הניתוח הטכני לסוחרי שוק ההון צפיה נעימה צוות אלבריה
31 May 2011
272
Share Video

2:32
עודד שובל נציג חברת אלבריה: ערכות הדרכה מיוחדות לסוחרי שוק ההון ושוק המטח הדרכות מיוחדות צפיה נעימה צוות אלבריה *******www.elbaria.****
19 Jun 2011
241
Share Video

3:02
בסד לאתר חברת אלבריה : *******www.elbaria**** לדף ספרות המטח של אלבריה : *******www.traders-labs***.il אלבריה עוסקת בהכשרת סוחרים מקצועיים למסחר בשוק המטח. ספרות ניתוח טכני וספרות שוק ההון ושוק המטח ספר גלי אליוט וספר נרות יפניים המלצות על ספרי ניתוח טכני המלצות על ספר מטח קורס מטח ולימודי מטח ספרים על ניתוח טכני ושוק ההון
14 Oct 2012
277
Share Video

2:56
בסד לאתר חברת אלבריה : *******www.elbaria**** לדף ספרות המטח של אלבריה : *******www.traders-labs***.il אלבריה עוסקת בהכשרת סוחרים מקצועיים למסחר בשוק המטח. ספרות ניתוח טכני וספרות שוק ההון ושוק המטח ספר גלי אליוט וספר נרות יפניים המלצות על ספרי ניתוח טכני המלצות על ספר מטח קורס מטח ולימודי מטח ספרים על ניתוח טכני ושוק ההון
15 Oct 2012
239
Share Video

3:57
בסד לאתר חברת אלבריה : *******www.elbaria**** לדף ספרות המטח של אלבריה : *******www.traders-labs***.il אלבריה עוסקת בהכשרת סוחרים מקצועיים למסחר בשוק המטח. ספרות ניתוח טכני וספרות שוק ההון ושוק המטח ספר גלי אליוט וספר נרות יפניים המלצות על ספרי ניתוח טכני המלצות על ספר מטח קורס מטח ולימודי מטח ספרים על ניתוח טכני ושוק ההון
15 Oct 2012
129
Share Video

0:43
שחקנים: סניה ודברג, מריאנה לסיצה ולנה בריזובסקי. בימוי, עריכה וצילום: סניה ולדברג. הפריע על הסט ודרש כל הזמן שוקו: טל וייס
10 May 2008
866
Share Video

1:13
עידו סמואל מסביר את הבסיס של נוסחת בלק ושולס לתימחור אופציות מעוף
19 Mar 2009
409
Share Video

2:02
הבנה של הקשרים בין מטבעות תשפר מאוד את היכולות שלכם בשוק המט"ח
19 Dec 2010
231
Share Video

8:12
עודד שובל נציג חברת אלבריה לראות את השוק צפיה מהנה צות אלבריה
28 May 2011
223
Share Video

6:01
עודד שובל נציג חברת אלבריה על נשות הסוחרים בשוק ההון צפיה נעימה צוות אלבריה
31 May 2011
302
Share Video

0:39
בסד לאתר חברת אלבריה : *******www.elbaria**** לדף ספרות המטח של אלבריה : *******www.traders-labs***.il אלבריה עוסקת בהכשרת סוחרים מקצועיים למסחר בשוק המטח.
24 Sep 2012
419
Share Video

1:22
בסד לאתר חברת אלבריה : *******www.elbaria**** לדף ספרות המטח של אלבריה : *******www.traders-labs***.il אלבריה עוסקת בהכשרת סוחרים מקצועיים למסחר בשוק המטח.
27 Sep 2012
308
Share Video

1:28
בסד לאתר חברת אלבריה : *******www.elbaria**** לדף ספרות המטח של אלבריה : *******www.traders-labs***.il אלבריה עוסקת בהכשרת סוחרים מקצועיים למסחר בשוק המטח.
27 Sep 2012
266
Share Video

0:41
בסד לאתר חברת אלבריה : *******www.elbaria**** לדף ספרות המטח של אלבריה : *******www.traders-labs***.il אלבריה עוסקת בהכשרת סוחרים מקצועיים למסחר בשוק המטח.
27 Sep 2012
334
Share Video

3:10
בסד לאתר חברת אלבריה : *******www.elbaria**** לדף ספרות המטח של אלבריה : *******www.traders-labs***.il אלבריה עוסקת בהכשרת סוחרים מקצועיים למסחר בשוק המטח.
28 Sep 2012
153
Share Video