Results for: ฟา Search Results
Family Filter:
6:00
น้องฟา เด็กหญิงอายุเพียง 6 ขวบ โชว์ลีลาในเพลง FOREVER ของ YOSHIHIRO ANDOH ซึ่งเป็นแชมป์โลกอิเล็กโทน เป็นเพลงที่พรรณาถึงป่าในจินตนาการที่เต็มเป็นด้วยความมหัศจรรย์มากมาย เป็นเพลงที่ผู้เล่นต้องใช้จินตนาการในการเล่นสูง และต้องใช้อารมณ์ในการเล่นที่สูงมาก เพื่อให้ผู้ฟังสามารถเข้าถึงจินตนาการไปพร้อมกับผู้เล่น และได้มีการ ARRANGE เพลงใหม่ในท่อนกลางของเพลงให้มีจังหวะที่เร็วขึ้น เพื่อสร้างสีสัน ความอัศจรรย์ และความตื่นตาตื่นใจให้กับป่าในจินตนาการ โดยครูกฤษณ์ วาสนาสุข ซึ่งน้องฟาสามารถถ่ายทอดอารมณ์ และจินตนาการของเพลงได้อย่างลึกซึ้ง จนได้รับโล่ และประกาศเกียรติคุณรองชนะเลิศ อันดับ 2 พร้อมเงินรางวัล ในการแข่งขัน Yamaha Thailand Music Festival 2009 ประเภท ELECTONE SOLO รุ่นจิ๋ว อายุไม่เกิน 8 ปี รอบชิงชนะเลิศ
6 May 2010
796
Share Video

2:18
น้องฟา กับการแข่งขันครั้งแรกตอนอายุเพียง 5 ขวบ ซึ่งเป็นผู้เข้าแข่งขันที่อายุน้อยที่สุด น้องฟาเลือกเล่นเพลง DORAEMON เพราะเป็นการ์ตูนเรื่องแรกที่น้องฟาได้ดู และน้องฟาชื่นชอบอย่างมาก ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้ น้องฟาสามารถเล่นเพลง DORAEMON ได้อย่างสนุกสนาน และเรียกเสียงฮือฮาให้กับผู้ชมทั่วทั้งหอประชุม จนได้รับรางวัล YAMAHA SILVER PRIZE ในการแข่งขัน Yamaha Thailand Music Festival 2008 ประเภท ELECTONE SOLO รุ่นจิ๋ว อายุไม่เกิน 8 ปี รอบคัดเลือกเขตกรุงเทพฯ
6 May 2010
858
Share Video

4:14
น้องฟา เด็กหญิงอายุเพียง 7 ขวบ โชว์ลีลาในเพลงรักเธอประเทศไทย ของ หรั่ง ออเคสตร้า ซึ่งน้องฟาได้เลือกเล่นเพลงนี้ในรอบคัดเลือกระดับเขตกรุงเทพฯ ซึ่งเพลงนี้เข้ากับสถานการณ์บ้านเมืองของประเทศไทยในขณะนั้น ที่ต้องการความรักความสามัคคีของคนในชาติอย่างมากมาย ซึ่งผู้ที่ได้ฟังน้องฟาเล่น พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า “ทำให้เกิดความรู้สึกรักประเทศไทยมากขึ้น” ครั้งนั้น น้องฟาได้รับรางวัล YAMAHA GOLDEN PRIZE ในการแข่งขัน Yamaha Thailand Music Festival 2010 ประเภท ELECTONE SOLO รุ่นจิ๋ว อายุไม่เกิน 8 ปี รอบคัดเลือกเขตกรุงเทพฯ
6 May 2010
1553
Share Video

2:02
การฝึกซ้อมของน้องฟา เพลง SONATINA in C OP.55 NO.3 1ST MOV. ของ KUNLAU เป็นเพลงระดับ Imtermediate Certificate ของสถาบัน Trinity
6 May 2010
267
Share Video

1:02
การฝึกซ้อมของน้องฟา เพลง PART INVENTION NO.8 in F, BWV779 ของ J.S BACS เป็นเพลงที่ต้องใช้เทคนิคในการเล่น ต้องอาศัยการซ้อมที่หนักมาก
6 May 2010
263
Share Video