Results for: bıkmadan Search Results
Family Filter:
3:29
hiç bıkmadan...
28 Sep 2008
243
Share Video

12:18
MÜKEMMELLİK YOLUNDA KYÖD “ İzmit’i bırakıp da İstanbul’ a gittik mi, okumak için, birbirimizi görememenin acısı çökerdi yüreğimize. Haftada bir bile bir araya gelemezdik. Buluşmalarımız yine büyük tatillerde ve İzmit’te olurdu. O zamanlar Halkevi olan sonraki yıllarda lokanta olarak kullanılacak olan salonda oturur ve koca bir eğitim devresindeki ayrılıklarımızın acısını çıkarırdık ‘’, diye anlatıyor, 1947’lerin İzmit’inde bir avuç yüksek öğrenim genci... Zaman akıp geçer, çok partili döneme henüz geçilmiştir. Gönüllerindeki kültür aşkını, İzmit’ in sosyal dokusuna aşılamak isterler. Bıkmadan ve yeni projeler üretme sancısı içinde, düzenli olarak bir araya gelmeye başlarlar. Farkında olmadan KYÖD oluşur. O zamanki adıyla, Yüksek Tahsil Talebe Derneği, Kocaeli Yüksek Tahsil Talebe ve İzmit Lisesinden yetişenler derneğine dönüşür. 1947’lerde ilk kurucular Orhan Demirağacı, Nihat Türer, Kemal Koç, Behçet Turantepe, Necmi Onur, aralarından Orhan Demirağacı’yı başkan seçerler. Çağdaş, Atatürkçü, Laik ve Demokrasiyi, yüreğinde ve çalışmalarında ilke edinerek, halkla bütünleşmenin güzel örnekleri verilir. Hazırlanan tiyatro oyunları köylere götürülür. Kütüphaneler açılır. Atatürk büstleri dağıtılır. Kültürel ve tarımsal amaçlı bilgiler köylere ulaştırılır. Okullar onarılır, pişmaniye şenliğinin temelleri atılır. Adı sonradan Fındıkzade Öğrenci Yurdu olarak anılacak olan , İstanbul’ daki öğrenci yurdu için kampanyalar başlatılır. Takvimler 12 Mart 1971’ i gösterir. Türkiye’nin yeniden gündemine oturan anti demokratik ortam sonrası, ne yazık ki, yeşil İzmit’te, aydın gençlerin yeşerttiği ve yücelttiği dernek, zorunlu olarak tekrar kapanır. Ülkedeki siyasi çalkantıların durulduğu 1974 yılında, derneğin yeniden kurulması için, ilk adım atılır. 60’lı yılların gençleri, 1975 yılında, bu kez mezunlar olarak, aralarına halen okumakta olan öğrencileri de alarak, derneği kurarlar. Ancak 12 Eylül 1980 muhtırasının antidemokratik yasaları, bütün sivil toplum kuruluşları gibi, bir kez daha KYÖD’e yaşam hakkı tanımaz. Fakat yılmak ve yıkılmak yoktur, mutlaka olacaktır ve başarılacaktır… Kollar sıvanır, çalışmalara başlanır. Bu kez eşler ve torunlar da katılır. 13 Ocak 1993 tarihinde KYÖD, üçüncü ve bir kez daha , mezunlar derneği olarak tekrar doğar. Başkanlığa Cemal Badem getirilir. Çalışmalar sırasında, o zamanki Vali Kemal Nehrozoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sefa Sirmen’in büyük katkılarını unutmamak gerekir. DERNEĞİN, TÜZÜĞÜNDE BELİRTİLEN AMAÇLARI ;. 1. Kocaelili yüksek öğrenimlileri çatısı altında toplayarak, karşılıklı sevgi ve saygıya dayalı birlik ve dayanışmayı gerçekleştirerek çağdaş,demokrat ve laik bir çizgide toplum içinde aydın olmanın sorumluluğunu en iyi şekilde yerine getirmek, 2. Ülkemizin gereksinim duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi için, lise ve dengi okulları bitirmiş gençlerimizi yüksek öğrenime özendirerek, yüksek öğrenimin yaygınlaşmasına katkıda bulunmak. 3. Ulusal ve evrensel değerleri esas alarak, yüksek öğrenim gençliği başta olmak üzere, tüm insanlarımızın toplumsal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak, 4. Ülkemizi, Kocaeli’yi, Kocaeli’nde yaşayan insanlarımızı ve özellikle yüksek öğrenimlileri ilgilendiren sorunların çözümlenmesi için, dernek amaçlarına uygun olmak koşulu ile, merkezi ve yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve basın yayın kuruluşları ile işbirliği yapmak. 5. Günümüzün yükseltilmesi gerekli değerleri olan; insan hakları, barış, kardeşlik, birlik ve dayanışmanın özendirilmesine yönelik çalışmalar ve toplumsal sorunlara çözüm üretilmesinde yer alarak örgütlenme bilincine katkıda bulunmak, 6. Ulusal Kurtuluş Savaşımızın önderi Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK’ün belirlediği temel ilkeler doğrultusunda; kişilikli, kendini sürekli yenileyen, geliştiren, kendi mutluluğunu sağlama yanında bunu başka insanların ve toplumun bütünü içinde değerli ve anlamlı bulan, çağdaş, akılcı, demokrat ve laik yüksek öğrenim gençliğinin yetişmesine katkıda bulunmak, Yüksek Öğrenim yapan gençlerimizin temel gereksinimlerini karşılayacak etkinliklerde bulunmak, kişi, kurum ve kuruluşları özendirmek, Bu ilkeleri benimsemiş, bir yüksek öğrenim kurumundan mezun ve en az beş yıldır Kocaeli’de ikamet eden herkes, KYÖD ailesine katılım için başvurabilir. GENEL MERKEZ ÜRETİM VE ÇALIŞMA MECLİSİ Yönetim Kurulu Üyeleri ve her bir çalışma grubu için Genel Kurul tarafından seçilen, dörder üyeden oluşur. Meclisi oluşturan üretim grupları birer düşünce, proje üretim merkezi gibi çalışırlar. Derneğin amaçlarına uygun konu ve sorunları irdeleyip, sosyal ve toplumsal sorunların çözümüne ilişkin proje ve politikalar geliştirirler. Dernekte oluşturulan 8 çalışma grubu ve Genç KYÖD’lüler, yaptıkları çalışmalar ile, yönetime yol gösterici projeler üretirler. Çalışma grupları HER HAFTA DÜZENLİ OLARAK toplanır. Yapılan etkinlikler ile, KYÖD misyonuna uygun hareket edilerek, üyeler ve topluma odaklı, iletişim ortamları hazırlanır. KYÖD ÇALIŞMA GRUPLARININ AMAÇLARI ŞU ŞEKİLDE ÖZETLENEBİLİR. 1- SPOR VE GENÇLİK HİZMETLERİ ÇALIŞMA GRUBU Genel olarak gençlik sorunlarının çözümüne yönelik projeler geliştirir ve bunları topluma aktarır. KYÖD üyelerinin ve giderek tüm toplum kesitlerinin sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesine katkı yapmak ve onları KYÖD hedefleri doğrultusunda yönlendirerek, geleceğin güçlü kadrolarını yaratmayı amaç edinir. 2- EĞİTİM, KÜLTÜR ve SANAT HİZMETLERİ ÇALIŞMA GRUBU İlk, orta ve yüksek öğrenimde yetişen çocuklarımız ve gençlerimizin ÇAĞDAŞ, İLERİCİ, ATATÜRKÇÜ birer aydın olarak yetişmelerinin sağlanmasında katkı yapar. Sorunların çözümüne ve eğitimin kalitesini yükseltmeye yönelik projeler üretir. Kültürel değerlerimizi ortaya çıkarmaya ve sergilemeye yönelik çalışmalar yapar. 3- ÇEVRE VE SAĞLIK HİZMETLERİ ÇALIŞMA GRUBU İzmit Körfezi çevresinde yer alan yerleşimler, sanayi kuruluşları, kara ve deniz ulaşımı ile yaratılan çevre kirlenmesinin insan ve çevresi üzerinde yarattığı olumsuz etkileri araştırır. İnsan ve çevre sağlığını korumaya yönelik girişimlerde bulunur ve KYÖD üyelerinin sağlık sorunlarının çözümüne yönelik projeler geliştirir. 4- TOPLAM KALİTE ÇALIŞMA GRUBU Toplam Kalite İlkelerinin tüm üyeler için bir yaşam biçimi olarak yerleşmesini ve derneğin tüm karar, uygulama ve etkinlik alanlarında etkin ve sürekli olmasını sağlar. 5- ULUSAL VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER ÇALIŞMA GRUBU Yerel ve ulusal birikimlerin yanısıra, uluslararası deneyimleri ve birikimleri KYÖD üyelerine aktarır. Bu tecrübeler ışığında oluşacak her türlü projeye katkı sağlar ve bu çalışmaların ulusal ve uluslararası bağlantılarını kurar. 6- KENTSEL VE KIRSAL YAŞAM SORUNLARI ÇALIŞMA GRUBU Kentsel yaşamın insan onuruna yaraşır, çağdaş bir düzeye ulaşması için verilen ve verilmesi gereken hizmetleri araştırır. Var olan yatırımları takip eder, mümkün olanlar için yarı profesyonel kadrolar oluşturur ve örnek uygulamalar yapar. 7- ÜYE İLİŞKİLERİ ÇALIŞMA GRUBU Üyeler arasındaki iletişim ve ilişki düzeyini geliştirmeyi ve birbirileriyle sıcak dayanışma içerisinde olmasını hedefler. Üyelerin üretkenliğini ve birikim düzeyini artırmaya yönelik etkinlikler planlar. 8- BASIN YAYIN VE ARŞİVLEME ÇALIŞMA GRUBU Tüm KYÖD yayınlarını hazırlamak ve KYÖD arşivini oluşturmak yönünde çalışır. KYÖD VE KURULUŞLARI Üçüncü kuruluşuyla birlikte kendi öz varlıklarına ve tesislerine kavuşma yönünde büyük çabalar sarf edilmiştir. Bu amaçla, 1995 yılında; • 120 KYÖD’lünün katılımıyla Radyo KYÖD, • 74 KYÖD’lünün bağışlarıyla KYÖV , Kocaeli Yüksek Öğrenim Vakfı , kurulur. Ayrıca KYÖD Sosyal Tesis İşletmeciliği Şirketi hayata geçirilir. KYÖV’ün çalışmaları sonuç verir ve 17 Ağustos depremine rağmen, 1999 – 2000 eğitim döneminde ODTÜ-KYÖD İlköğretim Okulu Arızlı mevkiinde ve 30 dönüm arazi üzerinde yapılan tesisleriyle, eğitim-öğretime başlar. Okulun yeri ve tesisler KYÖV’e ait olup, işletimi ODTÜ Geliştirme Vakfı tarafından yapılmaktadır. 17 Ağustos depreminden sonra KYÖD, Kocaeli Valiliği ile işbirliği başlatarak, KYÖD Arama-Kurtarma ve Medikal Ekibini kurar. KOCAELİ YÜKSEK ÖĞRENİM DERNEĞİ’NDE TOPLAM KALİTE ANLAYIŞI KYÖD’de 1995-1996 döneminde Çalışma Gruplarının kurulması, KYÖD’ün Toplam Kalite konusunda ilk adımı olur. Çalışma Grupları daha sonra seçim ile göreve gelmek üzere tüzükte yerini alarak, sabit organlara dönüşür. 1997 yılında, Toplam Kalite Modeli yapılanmasına uygun olarak KYÖD’ün Misyonu, Vizyonu, İlkeleri, Kritik Süreçleri ve Sloganı, belirlenir. 1997 içerisinde KYÖD TOPLAM KALİTE EL KİTABININ basımını tamamlanarak, üyeler ve tüm sivil toplum örgütleri için kalıcı bir referans bir kitap oluşturulur. h KYÖD Haziran 1996 da Habitat II toplantılarıyla uluslararası ilişkilere yönelmiştir. KYÖD İzmit Kent Kurultayı’nın oluşumunda kurucu rol oynamıştır. Sonuç olarak diyoruz ki ; KYÖD Türkiye de büyük bir oluşumdur. KYÖD çalışma Gruplarıyla projeler üreterek, çağdaş ve aydınlık sesi Radyo KYÖD ile halka sesini ve mesajını duyurarak ve KYÖD İlköğretim Okulu ile aydınlık ve çağdaş nesiller yetiştirerek, 2000’li yıllarda Atatürk’ün gösterdiği çağdaş dünyaya girmiştir. Yapılanlar hiçbir zaman yeterli görülemez. KYÖD, enerjisi ve devrimci karakteriyle yeni hedeflere koşmaya devam etmektedir.
21 Mar 2009
1171
Share Video