Results for: baha Search Results
Family Filter:
0:57
Holoğlu Nakliyat HÜSEYİN ATASOY Gazipaşa mahallesi Atatürk alanı park karşısı Taksim iş hanı Kat: 1 Daire: 2 Trabzon infohologlunakliyat**** 0462 323 04 04 0462 323 00 20 0532 673 32 05 *******www.hologlunakliyat**** Bu madde ya da bir kısmı, Vikipedi standartlarına uygun değildir ve bu nedenle düzenlenmesi gerekmektedir. Maddeyi Vikipedi standartlarına uygun biçimde düzenleyip, geliştirerek Vikipedi'ye katkıda bulunabilirsiniz. NOT: Gerekli değişiklik yapılmadan bu şablon kaldırılmamalıdır. Bu madde Şubat 2010 tarihinden beri, düzenleme isteğiyle etiketlidir. Bu madde Rize il sınırları içindeki tüm bölgeyi kapsamaktadır. Başlığın diğer anlamları için Rize (anlam ayrım) sayfasına gidiniz. Rize ili İdarî Teşkilat 300px Vali: Seyfullah Hacımüftüoğlu İstatistikler Nüfus 319.569 [TÜİK] ― Şehir nüfusu 195.569 ― Köy nüfusu 124.000 Yüzölçümü 3.920 km² Genel bilgiler Bölge Karadeniz Bölgesi Alan kodu 0464 Valilik Web sitesi Resmi Sitesi Rize Rize ili, Türkiye'nin kuzeydoğusunda yeralan ve Karadeniz'e sahili olan bir il. Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yeralan Rize'nin batısında Trabzon doğusunda Artvin,Güneybatısında Bayburt, güneyinde Erzurum illeri bulunur. Türkiye'nin en çok yağış alan ilidir. En önemli ürünü çay olan Rize'de kivi meyvesi yetiştiriciliği de başlamış durumdadır. Fakat kivi üretimi fazla olmadığı için ancak şehrin kendi ihtiyacını karşılar. Rize'de yaz mevsimi ılık geçer. Sonbahar ve kış mevsimleri ise yağışlı geçer. Doğu Karadeniz Bölgesinde yer alan Rize, bölgenin en karakteristik özelliklerini gösterir. Anadolu'nun diğer bölgelerinden coğrafi yapısıyla olduğu gibi kültürel yapısı ile de ayrılır. Dik yamaçlı vadileri, zirvelere ulaşılabilir dağları, buzul gölleri, zümrüt yeşili yaylaları, tarihi kemer köprüleri ve kaleleri, coşkun akan dereleri ile çok özel bir turizm beldesidir. Osmanlı döneminde liman, nahiye ve kaza merkezi olarak önemini korumuştur. 1640 yılında buraya gelen Evliya Çelebi Rize’den şöyle söz etmiştir: “Trabzon’a bağlı deniz kıyısında bahçeli güzel bir yerdir”. Osmanlı döneminde Batum Kalesi muhafızı Tuzcuoğlu Memiş Ağa (1814-1817) ve Trabzon ağalarının isyanı (1835) gibi isyanlar olmuş ve bastırılmıştır. Rize XIX.yüzyılda önemli bir kaza merkezidir. Berlin Antlaşması ile (1878) Lazistan sancağının merkezi olan Batum Rusya’ya bırakılınca Rize Trabzon Vilayetine bağlı sancağın merkezi olmuştur. Konu başlıkları [gizle] 1 Yeryüzü Şekilleri 2 Jeolojik Özellikleri 3 İklim 4 Tarihçe 5 Yaylalar 6 Ulaşım 7 İlin milletvekilleri 8 İlin valileri 9 Kardeş Şehirler 10 Kaynakça 11 Dış bağlantılar 12 Fotoğraflar Yeryüzü Şekilleri [değiştir] Doğu Karadeniz kıyı sıradağları yayının kuzey yamacında yer alan Rize toprakları genel ifade ile dağlık ve engebelidir. Rize ilinin ilçeleri Jeolojik Özellikleri [değiştir] Doğu Karadeniz dağlık sistemine dahil olan Rize arazisi esas itibariyle Paleozoik zaman (I.zaman) bir temel üzerinde ve Kretase’de (III.zaman ara devresi) başlayan büyük orojenezle (Dağ oluşumu) yüzeye çıkmış Granodiorit ve kertase flişlerinden ibaret olmakla birlikte yer yer Neojen depolarına da rastlanır. Bütün kıyı kesimi yüzeyde üst Kretase serisi volkanik örtü ve tüflerin fazlalığı ile dikkati çeker. Kıyıya yakın yamaçlarda ise Kretase sedimanları yaygın olmakla beraber, bu sedimanların üzeri yer yer Eosen fliş serileri tarafından örtülmüştür. Yüksek dağlık sahada ise daha çok magmatik elemanlar hakim durumdadır. Granit, andezit ve bazalt kütleleri yüksekliği 3000 m’yi aşan hemen her yerde hakim durumdadır. Yörede alüvyonlara, büyük akarsu vadilerinin denizden itibaren en çok 10 km’ye kadar olan kesimlerinde rastlanır. İklim [değiştir] Rize’de yazları serin, kışları ılıman ve her mevsimi yağışlı bir iklim görülür. Elli yıl boyunca yapılan rasat sonuçlarına göre Rize’nin yıllık sıcaklık ortalaması 14 °C'yi biraz geçer. Bu süre içinde kaydedilen en düşük sıcaklık -7 °C derece olup, en yüksek sıcaklık ise 38 C° derecedir. En soğuk ay olan Ocak ayının sıcaklık ortalaması 6,7 C° derece, en sıcak ay olan Temmuz ayının sıcaklık ortalaması ise 22,2 C° derecedir. Ocak minimum -5,6 C° derece, Temmuz maksimumunun 32,5 °C derece olduğu Rize’de yıllık sıcaklık salınımı 25,8 °C derecedir.Bu haliyle Rize, denizsel iklimlerin karakteristik özelliğini taşır. Rize’de aylık ortalama sıcaklık eğrisi bütün yıl 5 C° derecenin üzerinde seyretmekte olup, sadece 4 ayın sıcaklık ortalaması 10 °C derecenin altındadır ve Rize çok nemli bir şehirdir. Tarihçe [değiştir] Rize'nin tarihi öncesi hakkında bilgilerimiz sınırlıdır. Yöreye hakim olan orman dokusu nedeniyle, Rize'nin tarih çağları ile ilgili bilgilere ışık tutacak arkeolojik bulgular da bu güne kadar ortaya çıkarılamamıştır. Rize'nin tarihi ancak komşu illerin ve bölgelerin tarihleri ile bağlantılı olarak ele alınabilmiştir. Rize ilinin adı ile ilgili olarak değişik görüşler ileri sürülmüştür; Yunanca pirinç anlamına gelen Rhisos, Rumca'da "RIZA" olarak dağ eteği anlamında kullanılmıştır. Osmanlıca'da ise "RİZE" ufak kırıntı, döküntü anlamındadır. Ayrıca Erzincan'ın Sakalar dönemindeki "Eriza" olan adının başındaki "e" sesinin düşmesi ile adaş olarak Rize için de kullanıldığı ifade edilmektedir. Yaylalar [değiştir] Rize'nin iç kesimlerinde, zengin orman dokusu civarında yer alan yaylalarda mevcut altyapıyı kullanarak yapılabilecek fazla yatırım gerektirmeyen bir turizm çeşididir. Bu aktivite için gerekli potansiyel tüm yaylalarımızda mevcut olup, halen Ayder, Anzer, Çad, Elevit gibi yaylalarımızda yapılmaktadır. Rize’nin güneyindeki Kaçkar Dağları ile yüksek dağların eteklerinde birbiriyle bağlantılı birçok güzel yayla vardır. Bütün bu yaylalar yaz mevsiminde insanlarla dolup taşar. Olağanüstü güzellikteki bu yaylaların hemen hepsinde ot biçme şenlikleri yapılmaktadır. Bu şenliklere katılmak mümkün olduğu gibi yayla eteklerindeki yamaçlarda rehberlerle birlikte doğa yürüyüşü yapma imkânı da bulunmaktadır. Ulaşım [değiştir] Türkiye'nin her tarafından Rize’ye karayolu bağlantısı vardır. Doğu Karadeniz sahil şeridi üzerinde yer alan Rize’de ulaşım karayolu ve deniz yoluyla yapılmaktadır. Ulaşımda ağırlık karayolundadır. Demiryolu ağı ve hava limanı ilimizde mevcut değildir. Hava yolu ile ulaşım, Rize’ye en yakın il olan Trabzon havalimanından sağlanmaktadır. Batıda 76 km ile Trabzon'a, güneyde İkizdere ilçesi üzerinden 251 km ile Erzurum'a, doğuda ise 159 km. ile Artvin'e ve 109 km. ile de Sarp Sınır Kapısı’na kara yolu ile bağlantılıdır. Yıl boyu ülkenin her tarafına kolayca ulaşım olanağı mevcuttur. Ayrıca yaz aylarında İstanbul-Samsun-Trabzon bağlantılı feribot seferleri Rize'ye kadar uzanmaktadır. Bağımsız Devletler Topluluğundan gelen turistler için Rize-Batum, Rize-Tiflis arası otobüs seferleri yapılmaktadır. Doğu Karadeniz limanları içerisinde gelişmeye en müsait topoğrafik konumda olan liman, Rize limanıdır. Liman, konumu itibari ile karayolu hatlarına bağlı olup; Trabzon, Hopa, Rusya limanları ve İkizdere-Erzurum üzerinden İran bağlantısı ile Karadeniz Bölgesinin en kestirme transit yol merkezidir. İlin milletvekilleri [değiştir] Ana madde: Rize milletvekilleri İlin valileri [değiştir] Rize valileri[gizle] Mehmet (Hurşit) Bey (1926-1926) Mehmet Eşref Sayit (1926-1927) Mehmet (Cemil) Bey (1927-1929) Mehmet (Arif) Bey (1929-1930) Ahmet Ekrem (Engür) Bey (1930-1935) Ahmet Cevdet Ertuğrul (1935-1937) Nuri Türkkan (1937-1939) Derviş Hüsnü Uzgören (1939-1941) Ahmet Baha Beyoğlu (1941-1942) Saim Hazar (1942-1945) Nuh Cenap Aksu (1945-1946) Akif İşcan (1946-1947) Cavit Ünver (1947-1949) Hıfzı Tüz (1949-1950) Nazım Üner (1950-1954) İsmail Hakkı Ülken (1954-1958) Ertuğrul Ünlüer (1958-1960) Nevzat Gürle (1960-1960) Adil Aktan (1960-1964) Fikret Ersanlı (1964-1965) Mehmet Hamdi Ergün (1965-1967) Nezih Okuş (1967-1970) Nüzhet Erman (1970-1971) Ahmet Nazif Demiröz (1971-1972) Kemal Kalender (1972-1975) İlhan Sözgen (1975-1978) Muharrem Bartın (1978-1979) Kurtuluş Şişmantürk (1979-1980) Abdülkadir Aksu (1980-1980) Namık Günel (1980-1985) Erol Çakır (1985-1988) Ömer Büyükkent (1988-1992) Erol Zihni Gürsoy (1992-1993) Erol Uğurlu (1993-1996) Erdal Ata (1996-2001) Bülent Karaçöl (2001-2003) Enver Salihoğlu (2003-2006) Kasım Esen (2006-2008) Zekeriya Şarbak (2008-2009) Seyfullah Hacımüftüoğlu (2009- Kardeş Şehirler [değiştir] Batum, Gürcistan Artvin, Türkiye Ardahan, Türkiye Ordu, Türkiye Kaynakça [değiştir] Dış bağlantılar [değiştir] Rize valiliği Rize Belediyesi Rize Hakkında Her Şey www.rize**** Fotoğraflar [değiştir] Anzer yaylası [göster] g · t · dTürkiye'nin en üst düzey idari birimleri Sayfa kategorileri: Vikipedi düzenle Şubat 2010 Rize valileri
13 Feb 2011
761
Share Video

1:43
TAPOS NA SA BAHA.. .
10 May 2011
212
Share Video

12:14
*******SupremeMasterTV**** – Lijiang: A Tranquil Paradise of China - P1/2 (In Chinese). Episode: 1747, Air Date: 27 June 2011. Today’s A Journey through Aesthetic Realms will be presented in Chinese, with subtitles in Arabic, Aulacese (Vietnamese), Chinese, English, French, German, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian and Spanish. Greetings, blessed viewers, and welcome to A Journey through Aesthetic Realms on Supreme Master Television. In 1933, British author James Hilton published a best-selling novel titled “Lost Horizon.” The book portrays a peaceful paradise in a little-known territory of eastern Tibetan mountains called “Shangri-La,” where people enjoy a carefree life and incredible longevity. The manuscript was believed to be inspired by the travel logs of botanist Joseph Rock, who stayed in Lijiang in Yunnan Province of China to study the unusual flora of the area. Today, in part one of a two-part series, please join us for a journey to this amazing utopia and experience its ethereal beauty. Lijiang is nestled in the northwestern mountains of Yunnan where the Tibetan Highlands transition into the lower-lying Yungui Plateau. The high level of geotectonic activities of the region has over the years sculpted a rugged terrain with alternating high mountains and deep valleys. Three major rivers of Asia pass through this area. They are Changjiang (Yangtze River), Mekong River, and Salween River. The Three Parallel Rivers of Yunnan Protected Areas is a United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) World Heritage Site that features awe-inspiring sceneries and tremendous biodiversity. Flowing in from the northwestern mountains, Changjiang, the world’s third longest river, takes a sharp V-turn, then heads towards the northeast. The turn is also called “the First Bend of Changjiang.” According to folklore, Salween, Mekong, and Yangtze were three traveling sisters. When they reached the Lijiang area, Salween and Mekong decided to go south, while Yangtze preferred to head towards where the sun rises. Therefore, she made a resolute turn and never saw her sisters again. Today the three sisters are the life-giving rivers of Myanmar (Burma), Laos, Thailand, Cambodia, Âu Lạc (Vietnam), and China. A few kilometers on her solo journey heading northeast, Changjiang meets the famous Tiger Leaping Gorge, where the roaring Yangtze gushes through 15 kilometers of a narrow path between the southerly Jade Dragon Snow Mountain and the northerly Baha Snow Mountain, both measured at over 5,000 meters in height. With snow peaks, verdant forests, and steep valley, Tiger Leaping Gorge is among the world’s deepest gorges. Folk story has it that a tiger jumped across the gap to escape peril; hence the place got its name. With the shortest distance between the craggy banks at 25 meters and a flow rate of 70,000 cubic meters per second, the rapids at Tiger Leaping Gorge are among the fastest on the planet. Further north on the other side of the Baha Snow Mountain is another amazing spectacle of nature – the White Water Terrace. Here white sandstones form multiple levels of perfectly flat platforms with raised vertical edges. Crystal-clear water fills each level of the terrace, reflecting the entrancing blue sky. These unique features are of a geological formation called travertine, which occurs at fault lines where mineral-rich water oozes out from geothermal springs. Under special underground conditions, the originally alkaline water is supersaturated with carbon dioxide. Upon emergence, carbon dioxide is released from the water, resulting in reduced acidity and decreased solubility of carbonate minerals. Over time, calcium carbonate precipitants from the water form flat sedimentary terraces. Standing next to the spectacular structures, one can’t help but be in tremendous awe of nature’s greatness. Equally magnificent are the many rice terraces, which can be readily seen from the road. The local people have harvested from these extensive, perfectly engineered paddies for over a thousand years. During the sowing season, viewed from a high mount on a sunny day, each patch of rice terrace is like a piece of glittering mirror flawlessly fitted into a mosaic of nature’s painting. Between the Tiger Leaping Gorge and Lijiang city is the renowned Jade Dragon Snow Mountain, to which many folk songs sing praises. Its snowcap is actually a glacier whose melting water feeds the fairytale city of 1.2 million inhabitants. Lijiang has at least 800 years of history. In early Yuan Dynasty, it was developed into a flourishing meeting point for caravans that traveled between China and Tibet and India. The trading route that passes Lijiang, is called the Old Tea Horse Road. It originated from the Pu’er region of Yunnan, which is world-famous for its Pu’er tea. For about five centuries during the Yuan, Ming and Qing Dynasties, Lijiang was under the governance of the Mu family, a local commander of the Naxi ethnicity. The Mu Mansion located at the southwestern corner of the Old Town of Lijiang is a well-preserved traditional garden that combines the best architectural elements of Tang, Song, and Ming Dynasties with the Naxi tradition of intricate running waterways and exotic floras. The main buildings include the Meeting Hall, the Ten Thousand Scroll Hall, the Inner Meeting Hall, the Building of Light, and Building of Sound, San Qing Hall, and a worship hall. The layout of Lijiang Old Town is distinct from other traditional Chinese-style cities in that it does not have a city wall. Behind this, there is an interesting story of the Mu family. The Chinese character of “Mu,” when placed inside a frame, gives rise to the character “predicament.” For this reason, the governors from the Mu family, decided not to build a city wall in order to have an auspicious geomancy. The Old Town of Lijiang is also called “Dayan.” For centuries, it has been a regional political, cultural, and educational center. The continuing prosperity of the city can be seen from its well-maintained layout and immaculate architecture. Standing on a higher vantage point in the city, one gets a wonderful view of the Jade Dragon Snow Mountain. Another eye-pleasing feature is the neatly tiled roofs which decorate the entire urban area. The city is accessible only by foot. Meandering streets are cobbled with local bluestones and lined with traditional buildings and interesting craft shops. The center of the Old Town is called the Sifang Street. It is an open square with four major avenues extending to the four directions. Typical houses have engraved doors and windows, as well as a garden with local vegetations. Among the landmark structures are the Dabao Palace, Dading Pavilion, Glazed Hall, Five Phoenix Chamber, and the House of Eternity. The most unique features of the city are the waterways running by the side of every street, with intermittent swaying willows. These ancient aqueducts measure several meters wide and supply water to each household of the city. The water mainly comes from one source – the Black Dragon Pool of the Jade Spring Park. The park was built in the Qing Dynasty during the reign of Emperor Qianlong. A popular scenery which appears on many postcards of Lijiang is the view of the Black Dragon Pool reflecting the snowcap of the Jade Dragon Snow Mountain, the Moonshine Building, and the Five-Arch Bridge. The extensive network of canals makes it necessary to have a large number of bridges to connect the streets. The 350 bridges of Lijiang have various elegant designs and create a cityscape with an inspirational exquisiteness. The town is sometimes known as the “Suzhou in the Highland” and the “Oriental Venice.” The water supply system of this historical city was engineered with a carefully thought-out plan that enables scientific utilization of water. To avoid cross-contamination, every public well of the city has three openings: one for consumption, one for cleaning fruits and vegetables, and one for washing clothes. Every night, a floodgate at a central high point of the town is opened to release water to flush all the streets, so that in the morning, citizens and tourists wake up and enjoy a clean and fresh environment during the day. Water is also used to power watermills. Besides the large antique wooden waterwheel at the center of the city, some family-run small watermills are practically built and still used to grind grains. If the nature and architecture of Lijiang are a feast for the eyes, then the simple, happy, and contented way of life will leave one with a lasting memory. In 1997, the Old Town of Lijiang was inscribed as a UNESCO World Heritage Site for being an “exceptional ancient town set in a dramatic landscape which represents the harmonious fusion of different cultural traditions to produce an urban landscape of outstanding quality.” Please join us tomorrow for part two of the two-part series on wondrous Lijiang, when we will meet the charming inhabitants of this idyllic “lost horizon” and hear their special messages to humanity. Happy viewers, thank you for your gentle company with us on today’s A Journey through Aesthetic Realms. Up next on Supreme Master Television is Vegetarianism: The Noble Way of Living, after Noteworthy News. May you find heavenly qualities in all aspects of your life.
8 Sep 2011
827
Share Video

2:02
Tam dans etmek üzereyken Asena kostümünün azizliğine uğradı. Göğsünün açılmaması için eliyle sürekli elbisesini tuttu...KOPÇASI KOPTU Kuşadası'nda bir firmanın bayiler toplantısında sahneye çıkan oryantal Asena, kostümünün azizliğine uğradı. Omzundan kopçası kopan Asena, dans ederken elbisesinin düşmemesi için elleriyle sürekli göğüslerini tuttu. Salondakilere, O kadar zor durumdayım ki anlatamam. Yanında çengelli iğnesi olan var mı diye sordu. Yollanan iki çengelli iğneyi yardımcılarının yardımıyla kostümüne tutturan Asena Gelecek yıl beni çağıracak olursanız mutlaka çengelli iğne bulundurun diye espri yaptı. Seda Sayan - Anlamazdin 2009 Yepyeni Album Issiz Adam ayla dikmen seda sayan version ölümsüz aşklar - EBRU GÜNDES ÖLÜMSÜZ ASKLAR 2008 ilk kez - Ceza 2009 - Killa Hakan 2009 - Bomba Plak - Eko Fr... Seda Sayan - Anlamazdin 2009 Yepyeni Album Issiz Adam ayla dikmen seda sayan version ölümsüz aşklar - EBRU GÜNDES ÖLÜMSÜZ ASKLAR 2008 ilk kez - Ceza 2009 - Killa Hakan 2009 - Bomba Plak - Eko Fresh - Bushido - La Honda - Gekko G - Sagopa Kajmer 2009 - Sido 2009 - Hip Hop - Rap - Mode Xl - Artist06 - Funky C - Fuat Ergin - Kolera - Ayben - Tupac Shakur 2009 - Eminem 2009 - 50 Cent 2009 -Rihanna 2009 - Chris Brown 2009 - Britney Spears - Christina Aguilera 2009 - Ismail Yk 2009 - Ebru Yasar 2009 - Aknbk - Aknbkxq - Akn - Sansar Salvo 2009 - Dr.Dre 2009 - Pit 10 - Serdar Ortac - Eylem 2009 - Kenan Dogulu 2009 - Ibrahim Tatlises 2009 - Ferhat Göçer 2009 - Rafet El Roman 2009 - Emre Aydin - Sibel Can 2009 - Nihat Dogan 2009 - Mtv Türkiye - EMA 2008 - Grammy Awards 2009 - Ankarali Yasemin 2009 - Asli Güngör 2009 - Ege Cubukcu 2009 - Pamela 2009 - Baha 2009 - Hadise 2009 - Bayhan 2009 - T.I. - Lil Wayne - T-Pain - Beyonce 2009 - Shakira 2009 - Lady Gaga 2009 - Kanye West 2009 - Jason Mraz 2009 - Akon 2009 - The Pussycat Dolls 2009 - Katty Perry 2009 - Pink 2009 - The Veranicas 2009 - G-UNIT 2009 - Ne-Yo 2009 - David Cook 2009 - Eurovision 2009 - Keri Hilson 2009 - Zac Brown Band 2009 - Taylor Swift 2009 - Crank That 2009 - Saving Abel 2009 - Dierks Bentley 2009 - Cankan 2009 - Kral Tv - Kral Fm - Demet Akalin 2009 - Leona Lewis 2009 - Fatih Ürek 2009 - The Killers 2009 - Ozan 2009 - - Aknbk - Aknbkxq - Akn - Sadik Karan 2009 - Murat Boz 2009 - Tarkan 2009 - Yaprak Dökümü 2009 - Adanali 2009 - Kurtlar Vadisi 2009 - Recep Ivedik 2 Full - Yonca Evcimik 2009 - Sezen Aksu 2009 - Dogus 2009 - Grup Hepsi 2009 - Kizlar 2009 - Gökhan Özen 2009 - Mustafa Sandal 2009 - Canli Performans - Konser - Full Film Sarki - Orijinal Sarkilar 2009 - Canli Yayin Rezaletleri - Rober Hatemo 2009 - Sekerim - Tatlim - Türkce Rap - Turkiye - 2009 - 2008 - Istanbul - Samsun - Ankara - A-UNIT- Miss Eliot 2009 - HQ - Fenerbahce 2009 - Galatasaray 2009 - Besiktas 2009 - Trabzonspor 2009 - Arabca - Ingilizce - Yurtseven Kardesler 2009 - Nazan Öncel 2009 - Fragmanlar 2009 - Arog - Popstar 2009 - Rapstar 2009 - Bülent Ersoy 2009 - Fox Tv 2009 - - Aknbk - Aknbkxq - Akn - Star Tv - Lig Tv - Mac Tahmileri - Hack 2009 - Seda Sayan 2009 - Maxim 2009 - Angelina Jolie - Brad Bitt - Ronaldinho - C.Ronaldo - Styl - Styler - Dövüs - Animal - Disco - Ask Parcalari 2009 - Selim Gülgören 2009 - Baba Ocagi 2009 - Dj Onur 2009 - Dj Tiesto 2009 - En yeni Klipler - Official Clips - Britney Tv - Chris Brown Tv - Justin Timberlake 2009 - - Aknbk - Aknbkxq - Akn - Ayse Hatun Ünal 2009 - Sibel Kekilli - Sahin Aga - Azirha 2009 - Ceylan 2009 - Break Dance 2009 - David Amo 2009 - Techno Trance - Dj Khaled - Ebru Gündes - Ferdi Tayfur 2009 - Flo Rida 2009 - Madonna 2009 - Göksel 2009 - Hakan Altun 2009 - Alaturka Mavzer 2009 - Lupe Fiasco 2009 - Laurant Wolf 2009 - Nuri Alco Tecavüzcü Coskun 2009 - Plain White T's 2009 - Pitbull 2009 - Redbull - Kolbasti - Hoptek 2009 - Trabzon Kolbastisi - Timberland 2009 - Usher 2009 - Tanyeli 2009 - Ahu Tugba - Banu Alkan - Artist06 - Windows Vista - Youtube -Myspace - Canli - Yemekteyiz - Ask - Sevgi - Tutku - Msn Live 2009 - Wien - London - Paris - New York - Oyun Havalari - Dans Müzikleri - Bass - Nefret - Arabesk - Rock - Kirac 2009 - - Aknbk - Aknbkxq - Akn - Nalet Olsun icimdeki insan Sevgisine - Muro 2009 - Soytari - Comedy - Doa 2009 - Azeri Kizi - Dans Et - Mankenler - En iyi Sarki - Dj Senol - Varmisin Yokmusun - Adriana Lima - Hande Yener - Reklam - Öykü Berk 2009 - Murat Basaran 2009 - Beyaz Show - Seviyorum Seni Yar
23 Aug 2012
4808
Share Video

0:50
This book is my true recolection of the events leading up to the Mystical experience that i had in february of 1993 Immediately after my Spiritual Pilgrimage to the holy shrines on mount Carmel, Israel - The world centre of the Bahai Faith. My experience was so intense that it took me over a year to recover a sense of normality and be able to return to my work as a contact design draughtsman, to support my family. I had been a Bahai fo ten years prior to this - but i did not know the reality of Faith that i had been investigating at all, i was just aware of the iceing on the cake - a Religion that seemed to tick all the right boxes and had the ingredients to appeal to a wide percentage of Mankind. Until i visited the tombs of the Prophets on Mount Carmel, and abzorbed a lions share of that Holy spirit latent witin that Sacred place which soon led to a full mystical union with God as the spirit of Baha'u'llah here on earth. I believe that i was chosen for that experience because the Spirit knew that i would one day reveal the full details of His power to the world and publish the experience for all to read as a book and on the world wide web. So here you all are - read and be inspired, and may God bless you all - Michael. To learn more or order the book: *******bookstore.authorhouse****/Products/SKU-000620942/A-Meeting-with-GOD.aspx
27 Jun 2013
404
Share Video

3:22
Descripción original: Tango compuesto por Manuel Sucher (música) y Carlos Baha (letra) que como se ve en el vídeo, interpretara una intachable Sara Montiel en la película 'Cinco Almohadas Para Una Noche', que siendo de 1974, estando dirigida por Pedro Lazaga y no recibiendo elogios por parte de la crítica, se trata de uno de los mayores fracasos de la Montiel. Serían grabadas las canciones de esta BSO por Audiofilm S.A., Madrid, siendo el arreglista y director musical el maestro Gregorio García Segura. Las piezas musicales de esta película son algunas de las más buscadas por los fans de Saritísima en el mundo entero, pues lamentablemente nunca han sido editadas y solo existen en ediciones piratas y siempre sacadas de la película.
12 Jan 2019
62
Share Video

4:58
Video tahap perkembangan bayi umur 1 bulan. Video perkembangan anak bayi usia 0-1 bulan. Dan bahasan tentang perkembangan bayi prematur usia 1 bulan di bawah ini. Apa saja yang di bahas: 1. Perkembangan fisik bayi umur 1 bulan 2. Perkembangan sensorik bayi umur 1 bulan 3. Perkembangan kognitif bayi usia 1 bulan 4. Perkembangan emosi dan sosial bayi umur 1 bulan 5. Perkembangan kemampuan bicara dan bahasa bayi umur 1 bulan 6. Dan perkembangan bayi prematur umur 1 bulan. Baca teori tentang bagaimana milestone perkembangan bayi usia 1 bulan yang normal di blog kami Kedokteran dan Kesehatan.
29 Mar 2019
20
Share Video

1:15
Apakah anda membutuhkan info ISO untuk Tender,Pengurusan ISO untuk Tender,Pembuatan ISO untuk Tender,Sertifikat ISO untuk Tender,ISO untuk Tender Surabaya,ISO untuk Tender Medan,ISO untuk Tender Batam,ISO untuk Tender Semarang,ISO untuk Tender Makassar,ISO untuk Tender Jakarta? Apa Itu ISO International Organization for Standardization, atau lebih dikenal sebagai ISO, adalah salah satu standar internasional dalam sebuah sistem manajemen untuk pengukuran mutu organisasi. Mereka memegang peranan penting dalam mengukur bagaimana kredibilitas perusahaan yang ingin bersaing secara global dan juga adalah salah satu cara untuk meningkatkan sistem manajemen mutunya. Mereka yang memiliki sertifikasi ISO akan memiliki kemungkinan lebih untuk memenangkan kompetisi pasar. Hal itu disebabkan karena adanya jaminan kualitas dari produk atau jasa yang ditawarkan, serta kepercayaan konsumen akan brand terkait. Selain itu masih banyak keuntungan lainnya yang akan langsung kita bahas di bawah ini. Mengapa Sertifikasi ISO Penting? Berikut ini adalah beberapa manfaat yang dapat diperoleh sebuah perusahaan dengan adanya sertifikasi ISO sebagai standar perusahaan tersebut. 1. Meningkatkan Kredibilitas Perusahaan Serta Kepercayaan Pelanggan 2. Jaminan Atas Kualitas dengan Standar Internasional 3. Mengoptimalkan Kinerja Karyawan 4. Meningkatkan Image Perusahaan Terutama bagi Perusahaan Kontraktor atau Eksporter Hasil Bumi, untuk tender dan eksport ISO sudah menjadi syarat wajib. Informasi tentang ISO bisa langsung hubungi : CALL : 0812 3481 9354 WA : 0812 3481 9354 (TSEL) Email : Blog : Web :
8 Aug 2019
13
Share Video

1:15
Apakah anda membutuhkan info Jasa Pengurusan Sertifikat ISO,Jasa Pengurusan Sertifikat ISO untuk Tender,Jasa Pengurusan Sertifikat ISO Kontraktor,Jasa Pengurusan Sertifikat ISO Konstruksi,Jasa Pengurusan Sertifikat ISO Surabaya,Jasa Pengurusan Sertifikat ISO Medan,Jasa Pengurusan Sertifikat ISO Bandung,Jasa Pengurusan Sertifikat ISO Makassar,Jasa Pengurusan Sertifikat ISO Semarang,Jasa Pengurusan Sertifikat ISO Batam? Apa Itu ISO International Organization for Standardization, atau lebih dikenal sebagai ISO, adalah salah satu standar internasional dalam sebuah sistem manajemen untuk pengukuran mutu organisasi. Mereka memegang peranan penting dalam mengukur bagaimana kredibilitas perusahaan yang ingin bersaing secara global dan juga adalah salah satu cara untuk meningkatkan sistem manajemen mutunya. Mereka yang memiliki sertifikasi ISO akan memiliki kemungkinan lebih untuk memenangkan kompetisi pasar. Hal itu disebabkan karena adanya jaminan kualitas dari produk atau jasa yang ditawarkan, serta kepercayaan konsumen akan brand terkait. Selain itu masih banyak keuntungan lainnya yang akan langsung kita bahas di bawah ini. Mengapa Sertifikasi ISO Penting? Berikut ini adalah beberapa manfaat yang dapat diperoleh sebuah perusahaan dengan adanya sertifikasi ISO sebagai standar perusahaan tersebut. 1. Meningkatkan Kredibilitas Perusahaan Serta Kepercayaan Pelanggan 2. Jaminan Atas Kualitas dengan Standar Internasional 3. Mengoptimalkan Kinerja Karyawan 4. Meningkatkan Image Perusahaan Terutama bagi Perusahaan Kontraktor atau Eksporter Hasil Bumi, untuk tender dan eksport ISO sudah menjadi syarat wajib. Informasi tentang ISO bisa langsung hubungi : CALL : 0812 3481 9354 WA : 0812 3481 9354 (TSEL) Email : Blog : Web :
8 Aug 2019
5
Share Video

1:15
Apakah anda membutuhkan info Jasa Pengurusan ISO Kontraktor,Jasa Pengurusan ISO Kontraktor Listrik,Jasa Pengurusan ISO Kontraktor Sipil,Jasa Pengurusan ISO untuk Tender Kontraktor,Jasa Pengurusan ISO Kontraktor Surabaya,Jasa Pengurusan ISO Kontraktor Medan,Jasa Pengurusan ISO Kontraktor Semarang,Jasa Pengurusan ISO Kontraktor Bandung,Jasa Pengurusan ISO Kontraktor Makassar,Jasa Pengurusan ISO Kontraktor Balikpapan? Apa Itu ISO International Organization for Standardization, atau lebih dikenal sebagai ISO, adalah salah satu standar internasional dalam sebuah sistem manajemen untuk pengukuran mutu organisasi. Mereka memegang peranan penting dalam mengukur bagaimana kredibilitas perusahaan yang ingin bersaing secara global dan juga adalah salah satu cara untuk meningkatkan sistem manajemen mutunya. Mereka yang memiliki sertifikasi ISO akan memiliki kemungkinan lebih untuk memenangkan kompetisi pasar. Hal itu disebabkan karena adanya jaminan kualitas dari produk atau jasa yang ditawarkan, serta kepercayaan konsumen akan brand terkait. Selain itu masih banyak keuntungan lainnya yang akan langsung kita bahas di bawah ini. Mengapa Sertifikasi ISO Penting? Berikut ini adalah beberapa manfaat yang dapat diperoleh sebuah perusahaan dengan adanya sertifikasi ISO sebagai standar perusahaan tersebut. 1. Meningkatkan Kredibilitas Perusahaan Serta Kepercayaan Pelanggan 2. Jaminan Atas Kualitas dengan Standar Internasional 3. Mengoptimalkan Kinerja Karyawan 4. Meningkatkan Image Perusahaan Terutama bagi Perusahaan Kontraktor atau Eksporter Hasil Bumi, untuk tender dan eksport ISO sudah menjadi syarat wajib. Informasi tentang ISO bisa langsung hubungi : CALL : 0812 3481 9354 WA : 0812 3481 9354 (TSEL) Email : Blog : Web :
8 Aug 2019
6
Share Video